Russ.-Ng. Wörterverzeichnis

(Michael Katzschmann)A B V G D E Ë ZH Z I K L M N O P R S T U F X C SH SHCH EH JU JA[??] u [0000]
?? me- [6004]
?? ku- [4017]
[??] ma"oly [6-2 ]
?? cüi- [9098]
?? ñana- [7542]
[??] nañku [7280]
[??] nire- [7271]
?? negü- [7258]
?? boru- [1092]
[??] seta [8-11]
?? syta [8014]
[??] kejki [4330]
[??] nam- [7262]
[??] ni- [7003]
[??] deti- [2249]
?? cese- [9044]
?? i- [0025]
?? mütê- [6057]
[??] turxê- [9156]
[??] batê [1-2 ]
[??] ñanê [7683]
?? mumu- [6027]
[??] xade [3-1 ]
[??] maria- [6-7 ]
[??] nitü- [7-10]
[??] têlê [9-16]
?? karu- [4-3 ]
?? deta- [2039]
[??] laxo- [5008]
?? bodüo- [1205]
[??] syta- [8290]
?? mona- [6083]
?? tej- [9014]
[??] têj- [9004]
?? dery- [2161]
?? ñusy- [7569]
?? myn- [6012]
?? ñañko- [7556]
[??] tuo [9240]
?? ñondi- [7550]
[??] midi- [6240]
[??] kulu- [4-6 ]
[??] kêzu- [4-11]
?? nëci- [7220]
[??] däjña- [2-5 ]
?? tasa- [9157]
?? lümo- [5062]
[??] delsy- [2063]
[??] seri- [8160]
?? bäri- [1005]
?? münta- [6114]
[??] käntê- [4-10]
?? na- [7001]
?? ñom- [7531]
?? nä- [7009]
?? konu- [4062]
[??] muakü- [6-4 ]
[??] kalsu- [4-2 ]
?? bü- [1029]
?? tamtü- [9133]
[??] bola- [1122]
... nerê- [7002]
[??] celi- [9-1 ]
[??] nensua- [7-07]
?? ne- [7025]
?? nogu- [7043]
?? sera- [8282]
?? kêtu- [4113]
?? mêka [6024]
?? döñüa- [2147]
?? byza- [1112]
?? cu [9098]
[??] tonu [9187]
?? bê- [1118]
?? muñku [6138]
?? kou- [4009]
[??] kotê [4-4 ]
?? dütü- [2033]
?? têmêny [9026]
[??] kajbi- [4016]
?? sênu- [8043]
[??] lajtu [5003]
?? nöxo- [7344]
?? mêru- [6140]
[??] säby- [8-3 ]
[??] lamü- [5101]
?? kêdä- [4268]
[??] nä- [7-15]
[??] näne- [7-17]
?? ma- [6001]
?? bosü- [1099]
?? sesuj [8261]
?? boba [1077]
[??] xota- [3102]
?? suñxoj [8267]
[??] mazu- [6001]
[??] depkunê [2-1 ]
[??] ñuonê- [7688]
?? batu- [1076]
?? dinda- [2014]
?? cica- [9256]
?? kazu- [4109]
[??] nêri- [7-19]
?? mace- [6259]
?? bêntu- [1086]
[??] ñory- [7685]
?? kênty- [4065]
?? xoky- [3110]
?? näde- [7009]
?? ñala- [7566]
[??] dämo- [2083]
?? ñaza- [7577]
?? ñadö- [7566]
?? nora- [7210]
?? kunsy- [4071]
?? bênti- [1206]
?? cimä- [9081]
?? nigi- [7257]
[??] bê- [1046]
?? buo- [1118]
[??] "i- [0025]
[??] ma- [6001]
?? da- [2201]
?? ni- [7003]
[??] na- [7001]
?? tê- [9014]
?? ma- [6003]
[??] kura [4151]
[??] maxü- [6-3 ]
[??] ku- [4017]
?? omo [0019]
[??] tati [9022]
?? ta- [9-10]
[??] têdi- [9-14]
?? tep- [9055]
[??] cata [ ]
[??] ñansê [7684]
[??] näsy [7-18]
[??] talea- [9-9 ]
[??] ñansê [7686]
[??] tabêu [9-8 ]
?? manti- [6082]
[??] bênt- [1-4 ]
TOP
Awam FLN avamu [0002]
Awam FLN abamu [0002]
abonent RL abonentê [0026]
Avam =Ust'- ON RL abamu- [0002]
Avam =Ust'- ON RL avamê- [0002]
avgust konü- [4079]
avgust kice- [4122]
Avgusta EN RL agusta- [0006]
avka [olenij telenok, ...] auku [0005]
avtoruchka xozê- [3102]
adres RL adresa- [0072]
Akaj EN akaj [0074]
ambar sêsy- [8263]
amunicija tu- [9239]
Anna EN RL ana [0020]
aprel' têru- [9096]
argish myê- [6012]
argish sota [8013]
argish sodu- [8013]
argish, delat' so- [8013]
argish, prigotovit' suo- [8013]
argish, prolozhennyj saruo- [8164]
argishat' sou- [8013]
argishat' sodü- [8013]
argishit' suo- [8013]
argishit' so- [8013]
argishit' (?) suo- [8013]
arkan tansa [9143]
arkan tansa- [9143]
armija RL armiê- [0070]
aromatnyj nelua- [7066]
aromatnyj zapa nelua- [7066]
ax {EXKL} ou" [0000]
TOP
baba ny [7005]
baba aba [0001]
baba ny- [7005]
baba nya- [7005]
babka imi- [0028]
babochka kêu- [4007]
babushka imi [0028]
babushka inä [0029]
babushka imi- [0028]
babushka kati [4155]
babushka byt' imi- [0028]
babushkoj stat' imi- [0028]
bagazh mipti- [6020]
Baguo EN bägu- [1168]
baj baj [1120]
baj, govorit' na narechii baj- [1120]
baj, govorit'po- baj- [1120]
baj, enec plemeni baj [1120]
Bajka EN bajka- [1069]
Bajkit (?) ON kozu- [4390]
bakari xuajmu- [3041]
bakari xuajmu [3041]
bakari xojma- [3041]
bakari xuaj- [3041]
Bakita (?) ON baki- [1170]
balka marbaj- [6229]
balovat', ditja nüo- [7006]
banja nö- [7025]
Banka EN bêñkê [1088]
Barbê EN barbê [1055]
bArbê EN barbê [1055]
barzha RL barzhêm [1177]
Baruko EN baru- [1011]
basketbol RL basketbol [1012]
batrak ñojbêu- [7512]
batjushka {VOK} desy- [2190]
baxroma lürka- [5075]
bajukat' ländy- [5057]
bajan RL bajanê- [1167]
begat' xojkü- [3023]
begat' cali- [9128]
begom xojkü- [3023]
begun xojku- [3023]
begushchij xojkü- [3023]
beda nêñxo- [7114]
bednen'kij mêñka- [6127]
bednen'kij nêñxê [7114]
bednen'kij nêmbü- [7114]
bednen'kij nêmbê [7114]
bednost' mêñkê [6127]
bednyj mêñkê [6127]
bednyj êlu- [0018]
bednyj mêñkê- [6127]
bednyj ñoñxua [7114]
bednym stat' mêñkêj- [6127]
bednjak moñkê- [6127]
bezhat' xojkü- [3023]
bezhat' cali- [9128]
bezhat' xezy- [3092]
bezhat' lümü- [5062]
bezhat' [o zhivotnom] cali- [9128]
bezboleznennym stat' koce- [4143]
bezvinnyj sie- [8008]
bezvodnyj by- [1112]
bezglazyj sejmy- [8096]
bezglazym stat' sejmy- [8096]
bezdednyj desy- [2190]
bezdel'nichat' ñurako- [7642]
bezdenezhnyj basa- [1072]
bezdetnyj nüo- [7006]
bezdetnyj nö- [7006]
bezdomnyj koru- [4090]
bezdomnyj ma- [6001]
bezdomnym stat' ma- [6001]
bezdomnym stat' koru- [4090]
bezdymnyj kintê- [4074]
bezzvezdnyj xotade- [3100]
bezzvuchnyj sojmü- [8023]
bezzubyj cimi- [9073]
bezlistvennyj xorê- [3072]
bezlunnyj kice- [4122]
bezmateri nemy- [7083]
bezoblachnyj cirü- [9058]
bezolennyj ta- [9119]
bezoruzhnyj tu [9239]
bezoruzhnyj bizi- [1025]
bezrogij mêlkê [6046]
bezrotyj ñañ- [7556]
bezrukij dütü- [2197]
bezumnyj ñonda- [7549]
bezumnyj kou- [4010]
belejshij syra- [8166]
belen'kij syr- [8166]
belen'kij syra- [8166]
belet' syraj- [8166]
belet' syra- [8166]
belet' RL beli- [1006]
belichij tary- [9191]
belka têry- [9191]
belokozhij syra- [8166]
belolicij syr [8166]
belolicij xorê [3072]
belolicij xorü- [3072]
belomu, podobnyj syra- [8166]
belochka têry- [9191]
belyj syra- [8166]
belyj syr- [8166]
belyj syr [8166]
belyj syrê [8166]
belyj mestami syru- [8166]
belyj [o sobake] deñkuo [2148]
belyj, poxozhij na syra- [8166]
bel'e tuky- [9243]
benzin RL bênse- [1187]
bereg bêrê [1091]
bereg mêru [6140]
bereg baraj- [1091]
bereg mêu [6008]
bereg mêru- [6140]
bereg bêrê- [1091]
bereg mou- [6008]
bereg bikê [1017]
bereg kêj- [4005]
bereza küö [4002]
bereza muñku [6138]
bereza kü"ö [4002]
bereza küö- [4002]
bereza lände [5055]
berezka küê- [4002]
berezovyj küö [4002]
beremenet' tanda- [9147]
beresta niraj [7268]
beresta xua- [3007]
berech' ci- [9098]
berech' nya- [7338]
berech' düty- [2203]
berësta ce [9046]
berloga bêñka [1088]
berloga boñga- [1088]
besedovat' buo- [1118]
beskostnyj kam- [4039]
bessil'nyj señkäj [8128]
bessnezhnyj sürü- [8152]
besstyzhij säru- [8163]
beschumnym stat' ma- [6001]
biblioteka RL bibliotekê- [1166]
bisera ku [4017]
bisera ku- [4017]
bisera bazi- [1072]
bisera basa [1072]
bisera ku [4017]
bisera basa- [1072]
bisera ku [4017]
bisernyj ku- [4017]
biserom, vyshivat' ku" [4017]
bit' loxü- [5025]
bit' dazü- [2259]
blagodarja xeli- [3030]
blagodarnost' näly- [7065]
blagodar'nyj näly- [7065]
blank RL blankê- [1027]
bleklyj binê- [1021]
bleklym byt' binê- [1021]
blesnu, lovit' na RL blisna- [1028]
blestet' xoj- [3040]
blestet' däñxy- [2103]
blizhajshij nakuo- [7043]
blizhe k oseni nogu- [7043]
blizhnij mini- [6104]
blizhnij mi- [6014]
blizkij nogu- [7043]
blizkij kuntê- [4073]
blizkij mini- [6104]
blizkij nokuo [7043]
blizkij nokuo- [7043]
blizkij noku- [7043]
blizkij kañkê [4012]
blizkim byt' nokuo- [7043]
blizkim byt' nogu- [7043]
blizko nogu- [7043]
blizko kuntê- [4073]
blizko kañkê [4012]
blizko naxodit'sja mi- [6014]
blizkovatyj nogê- [7043]
bludivshij dü- [2004]
bludit' dör- [2-7 ]
bludit' dü- [2004]
bludit'sja dü- [2004]
bluzhdat' dü- [2004]
bog ñuo [7502]
bog ña [7502]
bog ñuê- [7502]
bog vest' sylia- [8015]
bogatyj ñünä- [7548]
bogatyj ñünüê [7548]
bogatyj ñunä [7548]
bogatym stat' ñünä- [7548]
bogatyr' têñkê- [9189]
bogach ñêna"sa [7543]
bogach ta- [9119]
bogach ñünüê [7548]
bogach ñunä [7548]
bogachij-olenevod ta- [9119]
bodrstvovat' ba- [1033]
bodrstvovat' baruê [1053]
bok bonü- [1082]
bok kêj [4005]
bok kêj- [4005]
bok kur [4089]
bok kurkê- [4089]
bokal RL bakalo [1184]
boleznennyj koce- [4143]
bolezn' däri- [2161]
bolezn' koce [4143]
bolezn' däri [2161]
bolezn' koce- [4143]
bolenie därê- [2161]
bolet' däri- [2161]
bolet' koce- [4143]
bolejushchij dära- [2161]
Bolo EN bolo [1186]
boloto nerua [7053]
boltat' buo- [1118]
boltat' däby- [2019]
boltat'sja mila- [6052]
boltat'sja naca- [7242]
boltlivyj däbyj- [2019]
bol' däri- [2161]
bol' däri [2161]
bol'nen'kij koce- [4143]
bol'nica RL bêlni"sê [1171]
bol'nica RL bolnisê- [1171]
bol'noj däri- [2161]
bol'noj koce [4143]
bol'noj koce- [4143]
bol'nym byt' däri- [2161]
bol'she bêzê- [1098]
bol'she ani- [0008]
bol'shoj bêzê- [1098]
bol'shoj ani- [0008]
bol'shoj (?) nena- [7125]
bol'shoj "ani- [0008]
bol'shoj stat' ani- [0008]
bol'shushchij ani- [0008]
boljachka cizi- [9060]
boljachka mêru [6156]
borot'sja torua- [9225]
borot'sja toru- [9225]
bochka kêj- [4005]
bochka kur [4089]
bochka kurê [4089]
bochka kurkê- [4089]
bojazlivyj xy- [3004]
bojat'sja xy- [3004]
bravo ñonê- [7542]
braslet sêru [ ]
braslet düzü [2197]
brat niny- [7120]
brat süa- [8157]
brat niny [7120]
brat ñada [7566]
brat ñada- [7566]
brat i sestra, mladsh. ñadä- [7566]
brat materi, mladshij tyty- [9281]
brat materi, starshij tyty- [9281]
brat, mladshij ñêde- [7566]
brat, mladshij ñadäi- [7566]
brat, mladshij ñadä [7566]
brat otca, mladshij "ê"ê [0036]
brat otca, mladshij niny- [7120]
brat otca, starshij isi- [0034]
brat s sestroj, starshij niny- [7120]
brat, starshij niny- [7120]
brat, starshij niny [7120]
brat, starshij "ê"ê [0036]
brat, starshij ê"ê- [0036]
brat, starshij iz dvoix niny- [7120]
brat, starshij iz mnogix niny- [7120]
bratishka ñadä- [7566]
bratishka, mladshij nadä- [7566]
brat' näki- [7008]
brevno xua [3007]
brevno muñku [6138]
brevno RL bürümnêj [1190]
brezent RL beri- [1191]
brigada RL birigadê [1124]
brigada RL brigada [1124]
brigada RL brigadê- [1124]
brigada RL birigadê- [1124]
brigadir RL brigadira [1124]
brigadir RL birgêdirê [1124]
brigadir RL birigêdirê- [1124]
brigadir RL birgadirê- [1124]
brovastyj depsä- [2034]
brov' depsi [2034]
brov' depsi- [2034]
brodit' xezy- [3092]
brodit' dözü- [2203]
brosat' duby- [2022]
brosat' xuatê- [3042]
brosat' (?) dübo- [2022]
brosat' cinta [9101]
brosit' dübê- [2022]
brosit' dezai- [2186]
brosit' nuba- [7255]
brosit' dübêj- [2022]
brosit' düboji- [2022]
brosit' koi- [4011]
brosit'sja cundü- [9101]
brosit'sja xu- [3010]
broshennyj dübo- [2022]
brusnika debä- [2020]
brusnika ñuta [7582]
bryzgi koñxo- [4051]
bryznut' si- [8001]
brjuki xoniê- [3121]
brjuki RL burukê- [1189]
buben xensira [3043]
buben xendir- [3043]
buben xinsir- [3043]
buben, shamanskij xendir [3043]
bugor xüza- [3097]
budit' näki- [7093]
budit' kita- [4125]
budushchem godu, v ñêma- [7533]
budushchij tu- [9240]
Budja EN budä [1116]
bulka RL bulkê [1000]
bumaga xotü- [3102]
bumaga bümaga- [1114]
bumaga xozü- [3102]
bumaga RL bümaga [1114]
bumaga RL bümaga- [1114]
bumazhechka xotü- [3102]
burgomistr sony [8101]
burgomistr dämu- [2083]
burlit' kula- [4415]
burlit' xorba- [3076]
burunduk tary- [9191]
burja podnjat'sja kota- [4119]
busy ku [4017]
busy ku [4017]
busy ku [4017]
busy badä- [1072]
busy ku [4017]
butylka RL butulkê [1020]
by i- [0025]
by j- [0025]
by byela [1165]
byvat' i- [0025]
byk kopta- [4025]
byk koptua [4025]
byk mêlka [6046]
byk kuru [4242]
byk kêptua- [4025]
byk kastrat kopta- [4025]
byk, olenij kopta- [4025]
byk proizvoditel' kuri- [4242]
byk-olen' kopta- [4025]
byk-proizvoditel' däsê- [2196]
Byrangy ON bêrê- [1091]
bystro mery- [6155]
bystro merê [6155]
bystro kani- [4012]
bystro malci- [6257]
bystronogij merê- [6155]
bystronogij ñuo- [7504]
bystrushchij merê- [6155]
bystryj malce- [6257]
bystryj mery- [6155]
bystryj merê [6155]
bystryj kani- [4012]
bytie i- [0025]
byt' j- [0025]
byt' i- [0025]
byt' "i- [0025]
byt' ño- [7589]
byt' (?) ñuo- [7589]
byt' ñuê- [7589]
byt' "isö- [0025]
byt' xon- [3055]
bychishche kopta- [4025]
bychok kopta- [4025]
Bjaguo EN bägu- [1168]
Bjantymjaku EN bianti- [1038]
TOP
v kunsyê [4071]
v dero [2164]
v kunsa [4071]
v kunsy- [4071]
v kundi [4071]
v der- [2164]
v kundi- [4071]
v ni- [7003]
v dä- [2201]
v na- [7001]
v na [7001]
v ni [7003]
v ku- [4017]
v napravlenii dä- [2201]
v napravlenii ni- [7003]
v seredinu düzy [2208]
v techenie bêj- [1158]
v to vremja cüxö- [9003]
v to vremja [9014]
v to vremja tê- [9007]
v tom chisle ta [9014]
v etot moment mêlci- [6047]
vazhenka nemy- [7083]
vazhenka ta [9119]
vazhenka ta- [9119]
valek tuñka [9-13]
valenki katyñkê [4111]
valenki RL katynka- [4111]
valenki RL katynka- [4111]
valenki RL valenkê- [1175]
valjat'sja dübê- [2022]
varenyj xi- [3003]
varenym paxnut' xi- [3003]
varit' xiri- [3003]
varit' xi- [3003]
varit' xuazi- [3051]
varit'sja xi- [3003]
varit'sja (?) xi- [3003]
vash ty- [9024]
vash ti [9024]
vash tyñ [9024]
vash tii [9024]
Vasilij EN RL vasilij [1203]
vata nensê [7143]
vbezhat' xüca- [3098]
vvalit'sja semi- [8249]
vverx sie [8009]
vverx bêndu- [1086]
vverx näci- [7021]
vverx bondu [1086]
vverx, po kunsy- [4071]
vverxu bêntu- [1086]
vvesti sery- [8159]
vvidu ñêzu- [7577]
vdaleke näjby- [7024]
vdaleke kuntê- [4073]
vdal' najby- [7024]
vdal' kêj- [4005]
vdvoe siti [8203]
vdvoem siti [8203]
vdvoem stat' sizi- [8203]
vdesjaterom bi- [1015]
vdogonku tone- [9016]
vdol' kundi- [4071]
vdol' narü- [7562]
vdol' ñarü- [7562]
vdrug lakê- [5024]
vdrug ta- [9006]
vedka ñênduj- [7551]
vedkax, exat' na ñêntêu- [7551]
vedomyj bêtê- [1095]
vedomym okazat'sja bêtê- [1095]
vedro nitê [7225]
vedro nita- [7225]
vedushchij v argishe minti- [6112]
ved' [9014]
ved' tê" [9014]
ved' ta- [9014]
ved' aku [0017]
ved' têtê [9022]
vezde ku- [4017]
vezti kondua- [4067]
vezti nimä- [7334]
vezuchest' tala [9126]
vezuchij tala- [9126]
vek xüo- [3013]
velet' kotu- [4008]
velikan sigi"ê [8058]
velikan dädü- [2190]
velichina seluê [8239]
velichina manti [6081]
velichina mandi- [6081]
vena xoñgê- [3280]
veperedi naxodit'sja nerê- [7002]
verevka byny [1115]
verevka dajñi [2150]
verevka byny- [1115]
verevka tansa- [9143]
verevka seru- [8161]
verevka [dlja uvjazyvanija narty] seru [8161]
verevka soedinjajushchaja uprjazh' soñ [8265]
verevochka cenda- [9290]
verevochka seru [8161]
verevochka byny- [1115]
verit' xundü- [3045]
vernee myntu [6122]
vernuvshijsja xursi- [3081]
vernut'sja tu- [9240]
vernut'sja xurso- [3081]
vernut'sja xurs- [3081]
vernut'sja xu- [3081]
vernut'sja xur- [3081]
vernut'sja tuj- [9240]
vertolet RL vertêlötê [1176]
verx bontu- [1086]
verxnij bêntuo [1086]
verxnij bontu- [1086]
verxnij bêndu- [1086]
verxovoj nenu- [7003]
verxov'e xäj- [3001]
verxom mogu [6025]
verxom ni [7003]
verxushki xäj- [3001]
vershina ñojbuo [7513]
vershina xäj [3001]
vershina ñojbu [7513]
vershina xäj- [3001]
vershina ñojbu- [7513]
ves sêñkê- [8128]
vesach, svesit' na sêñkê- [8128]
veselit'sja xidi- [3082]
veselyj nüo- [7006]
vesennij noruo [7176]
vesennij nor- [7176]
vesennij noru- [7176]
vesennij noruo- [7176]
vesennym stat' noru- [7176]
veslo tuapsa [9232]
veslo cüo- [9118]
veslo topsê [9232]
veslo tuopsa- [9232]
veslo, kormovoe cüo- [9118]
veslo, kormovoe tüo- [9118]
vesna kamba- [4040]
vesna noruo [7176]
vesna nor- [7176]
vesna noru [7176]
vesna noru- [7176]
vesna noruo- [7176]
vesna, nastupat' noru- [7176]
vesna nastut' noru- [7176]
vesna, rannjaja [do vskrytija vodoemov] kamba [4040]
vesnoj kamba- [4040]
vesnoj noru- [7176]
vesnoj stat' noru- [7176]
vesnu provodit' noruo- [7176]
vesny, s nachalom noru- [7176]
vesti botä- [1095]
vesti xezy- [3092]
vesti na povodu bêdä- [1095]
vesti nevestu ñuoni- [7508]
vest' dindü [2121]
ves' ma- [6003]
ves' ñu"oza [7501]
ves' boj- [1158]
ves' bênsa- [1084]
ves' bêndi- [1084]
ves' bêndê [1084]
ves' bonsa [1084]
ves' bondi [1086]
ves' tênda [9017]
ves' bêlta [1081]
vetvistyj muodi- [6164]
vetvistyj karcê- [4088]
vetvistymi rogami, olen' v gusto karca- [4088]
vetv' muodê [6164]
vetv' muodi- [6164]
vetv' modi- [6164]
veter bie- [1030]
veter biê [1030]
veter ñapta [7519]
veter bi- [1030]
veter, vostochnyj ñarmü [7561]
veter, vostochnyj ñarmü- [7561]
veter imet' biê- [1030]
veter podut' be- [1030]
veter, sil'nyj biê- [1030]
veter, teplyj biê- [1030]
veterinar läkyr [5098]
veterinar ta- [9119]
vetka mode [6164]
vetkoj, upravljat' ñêntou- [7551]
vetrenyj biê- [1030]
vetrishche bi- [1030]
vecher xi- [3005]
vecher kundu- [4072]
vechernij xi- [3005]
vechernij kundu- [4072]
vecherom xi- [3005]
vecheru, k xi- [3005]
vechnyj xüö- [3013]
veshalka ñüzä- [7580]
veshat' ñiti- [7580]
veshchi ma- [6003]
veshchi mipti- [6020]
veshchi ñali- [7555]
veshchi dlja pogrebenija, prigotovlennye latü- [5082]
veshch' mipti [6020]
vzamen bêbê- [1076]
vzvesit' sêñkê- [8128]
vzvesti sêñkê- [8128]
vzgljad sêñü- [8127]
vzgljanut' sañü- [8127]
vzdragivat' norsü- [7205]
vzdragivat' düno- [2117]
vzobrat'sja tamtü- [9133]
vzobrat'sja ñunä- [7547]
vzojti dili- [2069]
vzojti tamtü- [9133]
vzroslyj nim- [7085]
vzroslym stat' nim- [7085]
vzjazannyj kou- [4008]
vzjalo v oxapku ñoxu- [7626]
vzjatie näkêlê- [7008]
vzjat' komi- [4048]
vzjat' näka- [7008]
vzjat' saxu- [8031]
vzjat' mynta- [6123]
vzjat' sery- [8159]
vzjat' kêm- [4048]
vzjat' kêmê [4048]
vzjat' näkêlê- [7008]
vzjat'sja näkê- [7008]
vzjat'sja [drova?] xua- [3007]
vid myela [6251]
vid ñêzu [7577]
videnie ñazu- [7577]
videnija, ispol'zovat' sredstva dlja ñêtêu- [7577]
videt' däry- [2158]
videt' ñêzü- [7577]
videt' ñim- [7613]
videt' ñêtu- [7577]
videt' kacema- [4108]
videt' kacem- [4108]
videt' sañu- [8127]
videt' ñêtêu- [7577]
videt'sja ñêzê- [7577]
vidnet'sja ñêzu- [7577]
vidnyj ñêzu- [7577]
vidnym byt' ñêzu- [7577]
vidnym sdelat' ñêtu- [7577]
vidnym stanovit'sja ñêtu- [7577]
vidnym stat' ñêtu- [7577]
vidnym javljat'sja ñêzu- [7577]
vizzhat' ñini- [7631]
vilka kola- [4035]
vina siêr- [8168]
vina siêr [8168]
vina siêrê [8168]
vint xery [3174]
vint sügü- [8021]
viset' ñüzä- [7580]
viset' ñüzüa- [7580]
viset' ñida- [7580]
visok salku [8089]
vkladysh v spal'nik ñoxü- [7624]
vkus pishchi nelua- [7066]
vkusnyj nel- [7066]
vkusnyj nelua- [7066]
vladenie xonê- [3122]
vladet' ñuza- [7614]
vladet' ñuta- [7614]
vladet' xon- [3055]
vlezat' xücü- [3098]
vlezat' tamtu- [9133]
vlezt' tamtü- [9133]
vmeste ñu"oj- [7501]
vmeste ño- [7501]
vmeste ñuoj- [7501]
vmeste ñuo- [7501]
vmeste na- [7001]
vmeste na [7001]
vmeste niri [7207]
vmeste s na- [7001]
vmesto bazêtêtê [1076]
vmesto bêbê- [1076]
vmesto boboa- [1076]
vmesto bêbê- [1077]
vnachale nerê- [7002]
vnachale nerê [7002]
vne doma, mesto,naxodjashcheesja bênti- [1086]
vnezapno lakê- [5024]
vnesti sery- [8159]
vniz ñile- [7524]
vniz kinsi- [4071]
vniz ñilia [7524]
vnizu ñile- [7524]
vnizu byt' ñilê- [7524]
vnizu naxodit'sja ñilê- [7524]
vnimatel'nyj nägê- [7039]
vnuk nö- [7006]
vnuk nüo- [7006]
vnukov imet' iri- [0033]
vnukov imet' imi- [0028]
vnutrennij tamu- [9-7 ]
vnutrennij chast' kunsy- [4071]
vnutrennost' kunsy- [4071]
vnutrennost' kunsyê [4071]
vnutrennost' kunsyê- [4071]
vnutri kunsyê [4071]
vnutri kunse [4071]
vnutri kunsy- [4071]
vnutri kundi [4071]
vnutri kundi- [4071]
vnutri der- [2164]
vnutri, naxodjashchijsja kunsyê [4071]
vnutr' kunsa [4071]
vnutr' kundi- [4071]
vnutr' kunsy- [4071]
vnutr' kundi [4071]
vnuchka nö- [7006]
vnuchka kopta- [4024]
vo kunsyê [4071]
vo kunsa [4071]
vo kunsy- [4071]
vo kundi [4071]
vo kundi- [4071]
vo ni- [7003]
vo dä- [2201]
vo na- [7001]
vo ni [7003]
vo na [7001]
vo ku- [4017]
vo vremja cuxa- [9003]
vovnutr' kundi [4071]
voda byza- [1112]
voda by- [1112]
voda by [1112]
voda by" [1112]
voda by"+ [1112]
voda byzê [1112]
voda byz [1112]
voda bitê [1112]
voda byty- [1112]
vodit' dürkê- [2189]
vodit' bêtä- [1095]
vodit' nüo- [7067]
vodichka byzä- [1112]
vodka by- [1112]
vodka byta- [1112]
vodnyj by- [1112]
vodnyj bytê [1112]
vodovorot ki [4128]
vodovorot ki- [4128]
vodoem byzy- [1112]
vodoj zalivat'sja by- [1112]
vodoj zatopit' by- [1112]
vodoj, idti za näly- [7065]
vodoj napoit' by- [1112]
vodoj, propitannyj byzy- [1112]
vodoj razvesti by- [1112]
vodu nabrat' bo- [1090]
vodu nabrat' näly- [7260]
vodu pit' by- [1112]
vodu poit' by- [1112]
vodu, sxodit' po näly- [7260]
vody vypit' by- [1112]
vody, ostat'sja bez by- [1112]
vodjanistyj byzê [1112]
voevat' RL bajnai- [1169]
vozhzhi ünsü- [0047]
vozbudit'sja xesi- [3151]
vozbuzhdenie, prijti v xesi- [3151]
vozbuzhdennym byt' xesi- [3151]
vozvratit'sja xursi- [3081]
vozvratit'sja tuj- [9240]
vozvratit'sja lêptê- [5010]
vozvrashchat'sja tuj- [9240]
vozvrashchat'sja xursi- [3081]
vozvrashchat'sja lêptê- [5010]
vozvrashchenie xurso- [3081]
vozvrashchenie tuj- [9240]
vozvyshennost' xira- [3069]
vozvyshennost' mêu- [6008]
vozglas udovletvorenija, pobuzhdenija {EXKL} tê- [9014]
vozglas udovletvorenija, pobuzhdenija {EXKL} [9014]
vozdux bacuj- [1061]
vozdux bêndi [1086]
vozit' nimä- [7334]
vozljublennym byt' kundê- [4115]
vozmozhno êku [0017]
vozmozhno mintä- [6122]
vozmozhno ñêndä- [7574]
vozrast xüo [3013]
vozrast xüo- [3013]
voj bêli- [1079]
vojna RL vojna [1200]
vojsko sou- [8013]
vojti ci- [9098]
vojti kona- [4062]
vojti xüca- [3098]
vojti tuj- [9240]
vojti cie- [9098]
vojti tüj- [9098]
vokrug sitê [8213]
vokrug sitiä- [8145]
vokrug ku- [4017]
volejbol RL bolejbol [1004]
volk ñüläzê [7526]
volk ñuläza- [7526]
volk ñülady- [7526]
volk têjbu [9179]
volk dämo- [2086]
volk najbê- [7024]
volka ñüläzê- [7526]
volkov, oxotit'sja na ñülä- [7526]
volna koñxu- [4051]
volna komba- [4051]
volna koñxu [4051]
volna koñxua [4051]
volna kombu [4051]
volnovoj koñxua- [4051]
volos ñaptê [7520]
volos ñaptê- [7520]
volos têrê- [9170]
volos ñamtü- [7536]
volos, ostat'sja bez ñaptê- [7520]
volosatyj säby- [8287]
volosatyj ñapta- [7520]
volosy imet' ñaptü- [7520]
Volochanka ON volocanka- [1202]
Volochanka ON RL volocañkê [1202]
Volochanka ON RL volocankê- [1202]
Volochanka ON RL bolocankê- [1002]
volchij ñüläzê [7526]
volchishche suzêby [8084]
volchok ñüläzä- [7526]
volchonok ñüläzä- [7526]
von ta- [9006]
von tênie [9016]
von cetua [9002]
von ta ta- [9006]
vonzit' ñoru- [7563]
vopit' byla- [1079]
vor toly- [9207]
vorishche tola- [9207]
vorob'inyj sürü- [8191]
vorovat' tola- [9207]
voron kula- [4037]
voron kula [4037]
vorona kula- [4037]
voron(a) kula- [4037]
voronishche kula- [4037]
voronom stat' kula- [4037]
vorotnik kamtü- [4045]
vorotnichok kamtü- [4045]
vorchat' ñêni- [7618]
vosemnadcat' siti- [8203]
vosemnadcat' bi- [1015]
vosem' siti- [8203]
vosem'desjat siti- [8203]
vosem'desjat bi- [1015]
vosem'sot siti- [8203]
vosem'sot dir [2165]
vosem'sot tridcat' chetyre siti- [8203]
vosem'sot tridcat' chetyre dir [2165]
vosem'sot tridcat' chetyre tetê [9045]
vosem'sot tridcat' chetyre nagü- [7041]
vosem'sot tridcat' chetyre bi- [1015]
vosokij xiria- [3069]
vospitannik bêtura- [1026]
vostok ñarmü [7561]
vostok ñarmü- [7561]
vostok, na ñilä- [7524]
vostochnyj ñarmü [7561]
vosxod dila- [2069]
vosxodit' ñêtu- [7577]
vosxodjashchij ñêtu- [7577]
vos'moj siti- [8203]
vot ku- [4-5 ]
vot êm- [0019]
vot têti [9022]
vot tabu [9005]
vot tênia [9016]
vot têrê- [9019]
vot êmê- [0019]
vot tê- [9007]
vot êku [0017]
vot ta [9014]
vot bêlta [1081]
vot ñonê- [7542]
vot {EXKL} kazäu [4304]
votknut' ñoru- [7563]
vpervye mana- [6083]
vpervye nerê- [7002]
vpered nera- [7002]
vpered neroa [7002]
vpered byt' nerê- [7002]
vperedi ne- [7020]
vperedi nerê- [7002]
vperedi nerê [7002]
vperedi byt' nerê- [7002]
vpravdu suê- [8016]
vpred' nera- [7002]
vprygnut' cündü- [9101]
vprjach' xonej- [3054]
vprjach' xuturi- [3111]
vpuskat' nölxo- [7068]
vpjaterom sêñxo- [8255]
vrach lekyr [5098]
vrach lekyrê- [5098]
vrach lekyrê [5098]
vrednyj ner- [7002]
vremeni, s kakogo kuo [4017]
vremja cuxö- [9003]
vremja kari [4127]
vremja xuo [3013]
vremja xüa- [3013]
vremja, v cüxö- [9003]
vremja, v kakoe ku- [4017]
vremja prebyvanija xorê- [3139]
vremja, svobodnoe ni- [7036]
vremja, cherez nekotoroe ko [4017]
vremja, cherez nekotoroe ko [4017]
vremja, cherez nekotoroe ko [4017]
vremja, cherez nekotoroe kuo [4017]
vremja, cherez nekotoroe kuo [4017]
vse (?) bêntü- [1-5 ]
vse ñy"tê- [7581]
vse vremja xuo- [3013]
vse vremja xüoo- [3013]
vse vremja kunta [4073]
vse {EXKL} bêlta [1081]
vse ravno topta- [9018]
vsegda xüö- [3013]
vsegda xö- [3013]
vsegda mentê [6080]
vsegda menta [6082]
vsego bênde [1084]
vsego bênsê- [1084]
vsego bênsê [1084]
vsemeryj säjbê [8028]
vskipet' xi- [3003]
vskipet' unsalê- [0047]
vskipet' munsê- [6116]
vskipjatit' xi- [3003]
vskore ko [4017]
vskore mera [6155]
vskore ñansê [7606]
vskore ñoku- [7521]
vskochit' tolanu [9208]
vskrichat' lañê- [5064]
vskryvat'sja büü- [1029]
vsled ñuoda- [7573]
vsled xua- [3008]
vsledstvie dülsy- [2072]
vsledstvie ma- [6023]
vsledstvie dä- [2201]
vsplaknut' dörê- [2159]
vsplyt' kudä- [4146]
vspominat' kêrsi- [4231]
vspotet' nijka- [7045]
vspjat' xiêra- [3031]
vstavat' nansu- [7142]
vstat' kizua- [4125]
vstat' nênsu- [7142]
vstat' ñondi- [7550]
vstat' tora- [9223]
vstat' noko- [7043]
vstat' kizu- [4125]
vstat' dili- [2069]
vstat' ñonsu- [7550]
vstretit' ñêzê- [7577]
vstretit' dery- [2158]
vstretit' kacema- [4108]
vstretit' dezu- [2203]
vstretit' dötu- [2203]
vstretit'sja ñêtêu- [7577]
vstrechat'sja dery- [2158]
vstrechat'sja deza- [2203]
vstrechat'sja dötu- [2203]
vstupit' kony- [4062]
vsxodit' ñatu- [7577]
vsxodjashchij ñêtu- [7577]
vsjudu ku- [4017]
vsjakij ku- [4017]
vsjakij syly- [8015]
vsjakij raz ku- [4017]
vtorichnyj sizi- [8203]
vtoroj sizi- [8203]
vtoroj siti- [8203]
vtoroj ñamä- [7533]
vtoroj raz sizi- [8203]
vtoropjax cimi- [9074]
vtroem nagü- [7041]
vtroem stat' nakü- [7041]
vxod ñuo [7503]
vxod syñê [8137]
vxodit' ci- [9098]
vchera küza- [4125]
vchera talu- [9010]
vchera ñu- [7501]
vchera talu [9010]
vchera taluo [9010]
vchera taluo- [9010]
vcherashnij taluo- [9010]
vcherashnij talo [9010]
vcherashnij taloa [9010]
vcherashnij talu- [9010]
vchetvero kamsê- [4041]
vchetvero cetê- [9045]
vchetverom cetê [9045]
vchetverom cetê- [9045]
vchetverom stat' cetê- [9045]
vshestero mêtü- [6185]
v-ezzhat' cie- [9098]
vy ty- [9024]
vy ti [9024]
vy tyñ [9024]
vy tii [9024]
vy ved' ty- [9024]
vybezhat' ñonsy- [7550]
vybrasyvat' düby- [2022]
vybrat' naca- [7229]
vybrosit' dübo- [2022]
vyvesti ñonsê- [7550]
vygljanut' bar- [1056]
vygonjat' tonu- [9188]
vydelat' nazü- [7278]
vydelat' nê- [7278]
vydelki shkur silä- [8075]
vydelyvat' nalu- [7278]
vyzhit' nily- [7064]
vyzvat' xuj- [3010]
vyzdoravlivat' säzi- [8202]
vyzdoravlivat' dära- [2161]
vyzdoravlivajushchij säzi- [8202]
vyzdoravlivajushchij dära- [2161]
vyzdorovet' nägi- [7039]
vyjti ñondi- [7550]
vyjti ñansa [7550]
vyjti ñonsu- [7550]
vyjti ñonsyê- [7550]
vyjti bü- [1029]
vyjti ñotu- [7577]
vyjti ñondi [7550]
vyjti (?) däri- [2161]
vyjti cündü- [9101]
vyjti soxo- [8031]
vykapyvat' (?) nerê [7026]
vykopat' sir- [8165]
vylezat' sabu- [8031]
vylezt' tu- [9240]
vyletet' têu- [9282]
vylechit' nägi- [7039]
vylechit'sja nägi- [7039]
vylit' ba- [1090]
vylit'sja cündu- [9101]
vymeret' kuo- [4001]
vymja nimi [7088]
vymyt' ne- [7025]
vynesti ñonso- [7550]
vynesti ñonsya- [7550]
vynutyj ceti- [9059]
vynut' ceti- [9059]
vypadat' soxo- [8031]
vypast' soxü- [8031]
vypit' siê- [8008]
vypit', ljubitel' xuañku- [3065]
vypolzat' kopti- [4344]
vypolnenie dülsy [2072]
vypolnenie serê- [8168]
vypolnit' dülsy- [2072]
vypolnjat' ñuo- [7633]
vypotroshit' ninka- [7265]
vyprygnut' cündü- [9101]
vyprjamit' nêmê- [7082]
vyprjamit'sja nêmê- [7082]
vyrazhaet neprijatnoe ... {EXKL} ay [0000]
vyrazhaet chuvstvo ... {EXKL} aj [0000]
vyrazhenie boli {EXKL} [2000]
vyrazhenie sozhalenija êj" [0000]
vyrazhenie straxa aj" [0000]
vyrazhenie straxa ysabë [0000]
vyrastanija, prigodnyj dlja bêzua- [1098]
vyrastat' bêzua- [1098]
vyrasti bêzua- [1098]
vyrasti bêzu- [1098]
vyrasti kona- [4062]
vyrasti bosu- [1098]
vyrastit' bêzu- [1098]
vyrastit' botu- [1098]
vyrastit' bêzua- [1098]
vyrastit' bêtuê [1098]
vyrashchivat' bêzu- [1098]
vyrashchivat' bosu- [1098]
vyrashchivat' bêzua- [1098]
vyrytyj sir- [8165]
vyryt' sir- [8165]
vyskochit' bar- [1056]
vyskochit' cundu- [9101]
vyskochit' xubaj- [3248]
vysovyvat'sja biga- [1018]
vysokij bo- [1098]
vysokij bêntu- [1086]
vysokij xira- [3069]
vysokij xira [3069]
vysokij ani- [0008]
vysokij bontuo [1086]
vysokij bêzê- [1098]
vysokovaten'kij xirê- [3069]
vysokovatyj xirê- [3069]
vysokom stat' xirê- [3069]
vysokon'kij xirê- [3069]
vysota xirê [3069]
vysota xirê- [3069]
vysoxnut' kodä- [4104]
vysoxnut' cürü- [9108]
vysoxnut' kosa- [4104]
vysochennyj xirê- [3069]
vyspat'sja kunta- [4072]
vyspat'sja säty- [8202]
vystavka RL vystavkê- [1204]
vystavke, byt' na ñêtê- [7577]
vystrel sêj- [8227]
vystrelit' sou- [8227]
vystrelit' düza- [2204]
vystrogat' kaxo- [4019]
vystrugat' kaxo- [4019]
vysunut' ñotu- [7577]
vysunut'sja bar- [1056]
vysushennyj kosa- [4104]
vysushit' kosê- [4104]
vytaskivat' soxu- [8031]
vytaskivat' sabu- [8031]
vytaskivat' xursê- [3081]
vytashchit' sobu- [8031]
vytashchit' koxi- [4019]
vytashchit' soxu- [8031]
vyteret' nägi- [7039]
vytochit' seli- [8071]
vyt' ñañgu- [7556]
vyt' bêli- [1079]
vyuchit' ceny- [9040]
vyuchit'sja ceny- [9040]
vyxodit' bü- [1029]
vyxodit' ñonti- [7550]
vyxodit' ñandi- [7550]
vyxodit' nandi- [7550]
vyxodnoj ni- [7036]
vyxodnoj RL vyxodnoj- [1083]
vycvetshij binê- [1021]
vyshe bêntu- [1086]
vyshe [kogo-chego-l.], okasat'sja bêntu- [1086]
vyshivka sotü- [8211]
vyshina xirê- [3069]
vyshit' socu- [8211]
vyshchipat' kotu- [4347]
vyjasnit'sja ñanu- [7621]
v'juzhnyj tonsy- [9215]
vjadenyj cürü- [9108]
vjazat' kürü- [4004]
vjalenyj cürü- [9108]
vjalenyj kosê- [4104]
vjalit' kosê- [4104]
vjalit' [mjaso, rybu] cürü- [9108]
vjalyj lêndu- [5058]
vjalym byt' lêndu- [5058]
TOP
gaga toti- [9166]
gagara nüony- [7123]
gagara nöny- [7123]
gagarij nüony- [7123]
gagaroj stat' nüony- [7123]
galantereja RL galantereja [4365]
galop nuby- [7034]
gasnut' kêptua- [4022]
gasnut' kêptê- [4022]
gvozd' cebê- [9039]
gvozd' texo [9039]
gvozd' cexo [9039]
gvozd' ciebê- [9039]
gde ku- [4017]
gde dazhe kañkê- [4012]
gde-nibud' ku- [4017]
gde-to ku- [4017]
geolog RL giolêgi- [4410]
glava ani- [0008]
gladen'kij symba- [8257]
gladit' byndê- [1007]
gladit' na- [7035]
gladkij symbä- [8257]
gladkim byt' byndia- [1007]
glaz sejmy [8096]
glaz sejmy- [8096]
glaz sejmy [8096]
glaz sej [8096]
glaza imet' sejmy- [8096]
glaza imejushchij sejmy- [8096]
glaza, ispol'zovat' sejmy- [8096]
glazastyj sejmä- [8096]
glina satu [8205]
glina sazu [8205]
glina sadu- [8205]
glinistyj sazu- [8205]
glinistyj satu- [8205]
glinjanyj satu [8205]
glinjanyj sazu [8205]
glinjanyj satu- [8205]
glubina düri- [2162]
glubokij xoptü- [3236]
glubokij dürê- [2162]
glubokon'kij durê- [2162]
glupost' sêjna- [8237]
glupyj ñonda- [7549]
gluxoj dendü- [2121]
gluxoj düntê [2121]
gluxoj dünta- [2121]
gljadet' sêñü- [8127]
gljadet' kacema- [4108]
gnat' tonu- [9188]
gnat' olenej pozadi argisha tonu- [9188]
gnat'sja tan- [9188]
gnezdit'sja muñgu- [6138]
gnezdit'sja muñgu- [6137]
gnezdo xysy [3106]
gnezdo xyty- [3106]
gnezdo xyty [3106]
gnezdo xyzä- [3106]
gnezdo xyzy [3106]
gnezdyshko xyzä- [3106]
gnezlivyj tuduê [9244]
gnoit'sja tanda- [9188]
gnoj cizi- [9060]
govor buo- [1118]
govorit' buo- [1118]
govorit' munu- [6115]
govorit' bo- [1118]
govorit' kumuñ- [4057]
govorit' laty- [5115]
govorit' mundê- [6115]
govorit' däby- [2019]
govorit' depta- [2036]
govorit' rezko xi- [3003]
govorit'sja munu- [6115]
govorjat i- [0025]
govorjat "i- [0025]
govorjashchij buo- [1118]
god xüö [3013]
god [3013]
god xüo- [3013]
god xö- [3013]
god xüoo- [3013]
god RL g. [4364]
golec nerê [7028]
golec nerê- [7028]
golova ñojbuo [7513]
golova ñojbü- [7513]
golova ñojbo [7513]
golova ñojbuo- [7513]
goloveshka satü- [8314]
goloveshka satüo- [8314]
golod ñêm- [7530]
golodat' ñam- [7530]
golodnyj xonê- [3231]
golodnyj ñam- [7530]
golos dämo [2083]
golos lañü [5064]
golos dämo- [2083]
golos dämuo [2083]
golos dämuo- [2083]
golosyj dämo- [2083]
golubika ñindä- [7604]
golubika ñuta [7582]
goluboj señkê [8130]
goluboj (?) ñindä- [7604]
goluboj pesec señkê [8130]
gonchaja nüor- [7197]
gonjat'sja tane- [9188]
gora dika- [2045]
gora digê- [2045]
gora dikê [2045]
gora susuj- [8193]
gora dagu [2045]
gora obrazovat'sja dika- [2045]
gorbaten'kij mêga- [6025]
gorbatyj mêga- [6025]
Gorbachev EN RL gorbacovê [4367]
gordit'sja ñanu- [7681]
gore dika- [2045]
gorelyj säj- [8027]
goret' lêñy- [5063]
goret' säj- [8027]
goret' xeku- [3003]
goristyj digü- [2045]
gorishcha dika- [2045]
gorka maku- [6025]
gorka diga- [2045]
gorka xira [3069]
gorka maku [6025]
gorka dika- [2045]
gorka diga [2045]
gorka susuj- [8193]
gorka susê- [8193]
gorlastyj kunty [4073]
gorlo dämuo [2083]
gorlo dämuo- [2083]
gornostaj xiezê [3048]
gornostaj xiêzê- [3048]
gorod RL gêrêdê [4364]
gorod RL gorod [4364]
gorod RL gêrêdê- [4364]
goroj stat' dika- [2045]
gorst' komi [4048]
gorst' komi- [4048]
gor'kij tasü- [9157]
gor'kim byt' tasü- [9157]
gor'kim stat' tasê- [9157]
gorjuchee bênse- [1187]
gorjachij loñy- [5063]
gorjachij xeku- [3003]
gorjachim byt' xeku- [3003]
gorjachim stanovit'sja xekê- [3003]
gorjachim stat' xekê- [3003]
gorjashchij lañy- [5063]
gosti ma- [6001]
gosti, v ma- [6001]
gosti, v nena [7125]
gosti, v mazaj- [6001]
gosti, v maza- [6001]
gosti, xodit' v ma- [6001]
gostinec vezti xua- [3012]
gostinica RL gostiniça- [4394]
gostit' ma- [6001]
gostit', exat' xeli- [3030]
gost' ma- [6001]
gost' nena [7125]
gost' mazaj- [6001]
gost' maza- [6001]
gosudarstvennyj RL gosudari [4381]
got xüö- [3013]
gotovit' xi- [3003]
gotovit' me- [6004]
gotovit' xiri- [3003]
gotovyj latü- [5082]
gotovym byt' latü- [5082]
grad sor- [8153]
grad syr [8166]
grad xozê [3160]
gram RL gramê [4402]
granënyj xonsü- [3234]
greben' ti- [9062]
greben' balu- [1101]
grebeshok cii- [9062]
grebeshok ci- [9362]
gresti laba- [5008]
gret' xekê- [3003]
gret' xejby- [3003]
grex neñkê- [7062]
grexovnyj neñkê- [7062]
greshnyj neñkê- [7062]
grib baxi- [1034]
gribami imejushchij bäxi- [1034]
gribami paxnut' baxi- [1034]
gribnoj bäxi- [1034]
gribnoj xon- [3055]
groza kadüa [4105]
groza kadö [4105]
groza xoa- [3350]
grozit' munu- [6115]
grom kadüö [4105]
grom kadê [4105]
grom kadüa- [4105]
grom sojmü [8023]
grom kadä" [4105]
gromkij däjsü- [2193]
gromkij ani- [0008]
gromko ani- [0008]
gromkogolosyj dämo [2083]
gromkogolosyj dämo- [2083]
gromkogolosyj têñkê- [9189]
gromozdit'sja toñkü- [9189]
groxotat' tyñ- [9199]
grubym golosom govorit' xyrä- [3078]
grudastaja nimä- [7088]
grud' sinse [8100]
grud' sindi- [8100]
grud' zhenshchina nimi [7088]
gruzit' dändä- [2237]
gruppa sunê [8041]
gruppa sunê- [8041]
gryzt' lüñgê- [5066]
grjaznyj sala- [8205]
grjaznyj negy- [7040]
grjaznyj neky- [7040]
grjaz' negy- [7040]
guba xepty [3019]
gubastyj xeptä- [3019]
gudet' mynty- [6125]
gul sojmü [8023]
gusej, oxotit'sja na deptu- [2037]
gusej, oxotnik na deptu- [2037]
gusej, promyshljat' deptu- [2037]
gusenica tosu- [9230]
gusenyj deptu [2037]
gusinyj deptu [2037]
gusinyj deptuo- [2037]
gustoj tañka- [9189]
gustoj lamä- [5099]
gustoj [o lese] xua- [3007]
gus' deptu [2037]
gus' (?) deptê- [2037]
gus' deptu- [2037]
gus' vorogujka düa- [2012]
gus' gumennik kañgüo [4163]
gus', linnyj depta- [2037]
gusjatinoj paxnut' deptü- [2037]
gusjatit' deptu- [2037]
gusjatnichat' deptu- [2037]
TOP
da yy" [0003]
da yy"y [0003]
da tê" [9014]
da [9014]
da têti- [9022]
da mintia- [6122]
da y"y [0003]
davit'sja sutê- [8081]
davnem proshlom, oni v têsy- [9159]
davnen'ko kuntê- [4073]
davnij kañkê- [4012]
davnij kunta- [4073]
davnij kogu- [4012]
davnij koxu- [4012]
davnij manu [6083]
davnij manu- [6083]
davnij kañkê [4012]
davnishnyj mono- [6083]
davno (?) xünse- [3046]
davno kañkê- [4012]
davno kunta- [4073]
davno kogu- [4012]
davno koxu- [4012]
davno manu [6083]
davno manu- [6083]
davno kañkê [4012]
dazhe ku- [4017]
dazhe (?) ni- [7004]
dazhe ñona [7542]
dazhe ñone- [7542]
dalekij nogu- [7043]
dalekij kuntê- [4073]
dalekij najby- [7024]
dalekij ta- [9007]
dalekij xüo- [3013]
dalekij ni- [7003]
dalekij tê- [9006]
daleko nogu- [7043]
daleko kuntê- [4073]
daleko dagu [2045]
daleko näjby- [7024]
daleko tani- [9016]
daleko stat' têmby- [9228]
dalekovatyj kuntê- [4073]
dal' kuntê- [4073]
dal'nij kuntê- [4073]
dal'nij näjby- [7024]
dal'nij ta- [9007]
dal'nij ta- [9008]
dal'she ta- [9007]
dal'she nera- [7002]
dat' têtu- [9193]
dat' tazu- [9193]
dat' mi- [6013]
dat' tê- [9193]
dat' tê" [9193]
dat' tazu [9193]
dva siti- [8203]
dva sity [8203]
dva sizi- [8203]
dva sizi [8203]
dva raza sizi- [8203]
dvadcat' siti- [8203]
dvadcat' siti [8203]
dvadcat' bi [1015]
dvadcat' bi- [1015]
dvadcat' bie- [1015]
dvadcat' dva siti [8203]
dvadcat' dva bi- [1015]
dvadcat' tri nagü- [7041]
dvadcat' tri siti [8203]
dvadcat' tri bi- [1015]
dvazhdyj sizi- [8203]
dvenadcatyj sizi- [8203]
dvenadcatyj bi- [1015]
dvenadcat' bi- [1015]
dvenadcat' siti [8203]
dver' ñua- [7503]
dver' ñua [7503]
dver' syña [8137]
dver' batu- [1076]
dver', ispol'sovat' kak ñua- [7503]
dvesti dir [2165]
dvesti siti [8203]
dvesti vtoroj dir [2165]
dvesti vtoroj sizi- [8203]
dvesti vtoroj siti [8203]
dvigat'sja xezy- [3092]
dvigat'sja myn- [6012]
dvigat'sja my- [6012]
dvigajushchijsja my- [6012]
dvinut'sja xety- [3092]
dvojnoj kamsê- [4041]
dvojnoj siti- [8203]
dvojnyj siti- [8203]
dvux olenej, derzhat' sizi- [8203]
dvuxgolovyj ñojbü- [7513]
dvuxgolovyj sizi [8203]
dvuxletnyj xüö- [3013]
dvuxletnyj sizi [8203]
dvuxsot sorok shest' cetê [9045]
dvuxsot sorok shest' sizi [8203]
dvuxsot sorok shest' dirê [2165]
dvuxsot sorok shest' bi- [1015]
dvuxsot sorok shest' metü- [6185]
dvuxsotyj sizi- [8203]
dvuxsotyj dirê [2165]
dvjanostyj RL devinostêj [2042]
devat' kontu- [4067]
devka koptoa- [4024]
devochka ny [7005]
devochka nüo [7006]
devochka nerbä- [7179]
devochka [7006]
devochka nö- [7006]
devochka koptoa- [4024]
devushka koptua [4024]
devushka kopto [4024]
devushka ny [7005]
devushka [7006]
devushka kati [4155]
devushka nüo [7006]
devushka koptua- [4024]
devushka kopta- [4024]
devushka iri- [0033]
devushka nö- [7006]
devushkoj stat' koptua- [4024]
devushkoj stat' kopta- [4024]
devjanosto ñamäj- [7533]
devjanosto bi- [1015]
devjanosto shest' ñamäj- [7533]
devjanosto shest' bi- [1015]
devjanosto shest' metü- [6185]
devjatnadcat' ñamäj- [7533]
devjatnadcat' bi- [1015]
devjatyj ñamäj- [7533]
devjatyj ñamiaj- [7533]
devjat' ñamä [7533]
devjat' ñamäj- [7533]
devjat' ñamiaj- [7533]
devjat' ñamäj [7533]
devjat'sot ñamäj- [7533]
devjat'sot dir [2165]
ded iri- [0033]
ded ise- [0034]
ded isi [0034]
ded "iri [0033]
ded iri [0033]
ded "iri- [0033]
ded s baboj iri- [0033]
dedushka iri- [0033]
dedushka ise- [0034]
dedushka isi [0034]
dedushka "iri [0033]
dedushka iri [0033]
dedushka "iri- [0033]
dedushka byt' iri- [0033]
dedushka s babushkoj iri- [0033]
dedushkina "iri- [0033]
dejstvitel'no suê- [8016]
dekabr' sesu- [8261]
dekabr' RL dekabr [2270]
delat' ñudi- [7569]
delat' ñusy- [7569]
delat' me- [6004]
delat' mye- [6004]
delat' mejta- [6004]
delat' mej- [6004]
delat'sja ñusy- [7569]
dele, v samom ñuoly [7635]
delegat RL dele- [2261]
delit' taru- [9172]
delo ser [8168]
delo ñusy [7569]
delo serê [8168]
delo kêrsu [4221]
delo siêr- [8168]
delo siêr [8168]
delo siêrê [8168]
delo serê- [8168]
delo kêrsu- [4221]
den däly [2073]
denezhnyj badä- [1072]
denek däla- [2073]
denechek, zharkij kuaz- [4258]
Dentarevic EN dentarevic [2215]
DeNcuda EN dencu- [2283]
den' däly [2073]
den' däla- [2073]
den' nastat' daly- [2073]
den' provodit' däly- [2073]
den'gi basa- [1072]
den'gi badä- [1072]
derevnja koru- [4090]
derevnja kalkosê- [4152]
derevo muñkê- [6138]
derevo muñku [6138]
derevo xoa [3007]
derevo muñka- [6138]
derevo xua- [3007]
derevo xuñka- [3318]
derevo, karlikovoe ländi- [5055]
derevo, rastushchee muñku [6138]
derevo, rastushchee xoa [3007]
derevo, rastushchee muñku- [6138]
derevjannyj xoa [3007]
derevjannyj xoa- [3007]
derzhat' kamä- [4048]
derzhat' xoñê- [3055]
derzhat' kêmia- [4048]
derzhat' seri- [8183]
derzhat' konda- [4067]
derzhat' xo- [3055]
derzhat' sülä- [8067]
derzhat' xon- [3055]
derzhat' ciri- [9082]
derzhat'sja kamä- [4048]
dernut' näkê- [7008]
dernut' negä- [7063]
desjat bi- [1015]
desjatyj bi- [1015]
desjat' bie- [1015]
desjat' bi- [1015]
desjat' bi [1015]
detej imejushchij nuê- [7006]
detenysh konê [4061]
detenysh konê- [4061]
deti nüozê- [7006]
deti nüo- [7006]
deti [7006]
deti nü- [7006]
deti konê [4061]
deti nüo [7006]
detskij nüö [7006]
detskij [7006]
detskij nö- [7006]
detskij sad RL detsadê- [2041]
det'sja kony- [4062]
dëoou {EXKL} dëou [2000]
dikar' babi [1034]
dikim [olene] stat' babi- [1034]
Dingimjaku EN diñi- [2054]
ditja balovat' nüo- [7006]
dlina najbê- [7024]
dlina manti- [6082]
dlinnen'kij najbê- [7024]
dlinnovorsyj dürê- [2162]
dlinnoj stanovit'sja näjbê- [7024]
dlinnolicyj najbê- [7024]
dlinnoxvostyj najbê- [7024]
dlinnojazychnyj buo- [1118]
dlinnyj najbu- [7024]
dlinnyj najba [7024]
dlinnyj kunta- [4073]
dlinnym stat' najbê- [7024]
dlitel'nost' bêi- [1158]
dlja kada [4268]
dlja dä- [2201]
dlja na- [7001]
dlja na [7001]
dnevnichat' däly- [2073]
dnevnoj däly [2073]
dnevnoj däly- [2073]
dnem däla- [2073]
dnem stat' däla- [2073]
dno ñoñkê- [7558]
dno kunsy- [4071]
dnja, v techenie daly- [2073]
do xirê [3069]
do xirê- [3069]
do kê- [4005]
do cubê [9003]
do na- [7001]
do tixa- [9003]
do cüxo- [9003]
do cuba- [9003]
do tiba- [9003]
do ni [7003]
do na [7001]
do svidanija ñonê- [7542]
do togo kak i- [0025]
dobavit' ñuom- [7591]
dobirat'sja ñêxua- [7623]
dobrat'sja cü- [9098]
dobryj näga [7039]
dobyvanie kotê- [4008]
dobyvat' kozu- [4008]
dobyvat' kotê- [4008]
dobyvat' kêmü- [4048]
dobyvat' xorua- [3145]
dobyvajushchij kotê- [4008]
dobyvshij kozu- [4008]
dobytyj kontuo [4068]
dobyt' kontê [4068]
dobyt' kozu- [4008]
dobyt' kêmi- [4048]
dobyt' kotu- [4008]
dobyt' kontuo [4068]
dobycha basu- [1059]
dobycha kênta- [4068]
dobycha xora- [3145]
doverchivyj näzu- [7279]
dovol'no ñukê- [7521]
dovol'nyj ñonta- [7640]
dognat' döbi- [2023]
dognat' bêta- [1150]
dognat' döxi- [2023]
dogonjat' kony- [4062]
dogonjat' döbi- [2023]
dogonjat' tanä- [9188]
dogonjat' tan- [9188]
doezzhat' cu- [9098]
doexad cu- [9098]
doexat' xezy- [3092]
doexat' cüü- [9098]
doexat' cü- [9098]
dozhdevoj sorua- [8153]
dozhdinka sorua [8153]
dozhdinka sejmy [8096]
dozhdinka ani- [0008]
dozhdit' soru- [8153]
dozhdishche sorua- [8153]
dozhdliven'kij sorua- [8153]
dozhdlivyj sorua- [8153]
dozhdlivyj soru- [8153]
dozhd' sora- [8153]
dozhd' sorua [8153]
dozhd' sore [8153]
dozhd' sorua- [8153]
dozhd', vremenami (?) kêumürü [4027]
dozhd' idti suru- [8153]
dozhd' lit' sorua- [8153]
dozhd' nachat'sja soru- [8153]
dozhd' pojdti soru- [8153]
dozhdja, vo vremja saru- [8153]
dozhdja prosushit' sorêla- [8153]
dojti cüü- [9098]
dojti cü- [9098]
dojti cüj- [9098]
dojti kony- [4062]
dojti ñoxê- [7623]
dojti nansu- [7142]
dokrasna däxo- [2020]
doktor lekar [5098]
dolbit' döñgu- [2146]
dolgan asä- [0011]
dolgan adä- [0011]
dolgan ajä- [0011]
dolgan asä [0011]
dolgan adä [0011]
dolgan [0011]
dolganski govorit', po- asä- [0011]
dolgij bêzê- [1098]
dolgij kuntê- [4073]
dolgij kunty [4073]
dolgij (?) kunta [4073]
dolgij ta- [9007]
dolgij manuo [6083]
dolgo kuntê- [4073]
dolgo kuntê [4073]
dolgo manuo [6083]
doleko kuntê- [4073]
dolzhen nägê [7039]
dolzhen tani- [9016]
dolzhen tê" [9014]
dolina xosi- [3271]
dolit' xely- [3030]
dolja dä- [2201]
dom ma- [6001]
dom koru- [4090]
dom ma [6001]
dom koru [4090]
dom mazu [6001]
dom mata- [6001]
dom maza- [6001]
doma, ostat'sja bez koru- [4090]
domashnij ma- [6001]
domashnjaja odezhda ma- [6001]
domishka koru- [4090]
domishka ma- [6001]
domoj ma- [6001]
domoj mazu- [6001]
domoj mazaj- [6001]
domoj mata- [6001]
domoj ni- [7003]
donesti cü- [9098]
donesti konduj- [4067]
dopolnit' xely- [3030]
doprygnut' cündü- [9101]
dopustimyj byêlê [1165]
doroga ñatu- [7573]
doroga sêde [8013]
doroga sêde- [8013]
doroga sara- [8164]
doroga sêdeê [8013]
doroga sêdeê- [8013]
doroga syêdiê- [8013]
dorogoj nü- [7006]
dorogoj dendä- [2118]
dorogoj soda- [8013]
dorogoj to"ou [9000]
dorogoj imet' sêdei- [8013]
dosele cuba [9003]
dosele om- [0019]
doska laxua [5008]
doska locu [5086]
doska nêzu- [7057]
doska laxua- [5008]
doska locü- [5086]
doska laxo [5008]
doska xuo- [3007]
doska dlja vydelki shkur xorüj- [3140]
dostavat' sabu- [8031]
dostatochnyj ñuka- [7521]
dostat' kotü- [4008]
dostat' näka- [7008]
dostat' ñêtê- [7577]
dostat' sabu- [8031]
dostat'sja mala- [6003]
dostigat' ñoxü- [7623]
dostignut' nêbu- [7023]
dostich' cuü- [9098]
dostich' ñoxê- [7623]
dostojnyj xusä- [3149]
doxnut' däri- [2161]
doxodit' cü- [9098]
doxodit' ñoxü- [7623]
doch, mladshaja ñaxu- [7514]
dochka ny [7005]
dochka kopta- [4024]
dochka nö- [7005]
doch' nüo- [7006]
doch' ny [7005]
doch' koptua [4024]
doch' [7006]
doch' nüo [7006]
doch'] ñadä- [7566]
doch' koptua- [4024]
doch' ny- [7005]
doch' kopta- [4024]
doch' nêrbä- [7179]
doch' nö- [7006]
doch' koputa- [4024]
doch', mladshaja ñadä- [7566]
doch', starshaja ñabu- [7514]
drat'sja döm- [2099]
drachun döm- [2099]
drob' xüera- [3257]
drob' xülä- [3257]
drov narubit' xoj- [3007]
drova xua [3007]
drova xoa- [3007]
drova xo- [3007]
drova, kolot' xoj- [3007]
drova, nakolot' xoj- [3007]
drova, poexat' po xou- [3007]
drova RL dyryba- [2184]
drova RL dyryba [2287]
drova, rubit' xou- [3007]
drova, suxie noxo- [7032]
drova, sxodit' po xou- [3007]
drova, tot, xou- [3007]
drova, xlopnut' xua- [3007]
drova, xodit' po xua- [3007]
drovami, idti za xou- [3007]
drovami, idti za xo- [3007]
drovami, poexat' za xou- [3007]
drovami, pojti za xou- [3007]
drovami, tot,kto xodit za drovami xou- [3007]
drovami, ubezhat' za xua- [3007]
drovami, xodit' za xou- [3007]
drovosek xuo- [3007]
drug sëamu [8157]
drug süar [8157]
drug näntu [7009]
drug nä- [7009]
drug süaru- [8157]
drug süar- [8157]
drug niñy- [7005]
drug za drugom nä- [7009]
drug za drugom, idti saru- [8164]
drug s drugom na- [7009]
drug s drugom natu- [7009]
drugoj ñêma- [7533]
drugoj xunde [3057]
drugoj xunsê- [3057]
drugoj xunsê [3057]
drugoj ñamä [7533]
drugoj ñamäj- [7533]
drugoj ñämäj [7533]
drugoj ñamiaj [7533]
drugoj ñamiaj- [7533]
drugoj namäj [7533]
drugoj taniä [9016]
drugoj om- [0019]
drugomu, perejti k xunsê- [3057]
druzhit' nirü- [7182]
druzhit' suaru- [8157]
druzhnyj serü- [8157]
Däsä EN däsä [2288]
dub kozê [4290]
Dudinka ON dudinkê [2059]
Dudinka ON kojkü- [4029]
Dudinka ON ma- [6001]
Dudinka ON dudinkê- [2059]
Dudinka ON kozu- [4390]
Dudinka ON RL dudinkê- [2059]
dumat' syne- [8099]
dumat' laga- [5011]
Dunto EN dunto [2285]
Duozuku EN duozu- [2013]
duplo siê [8009]
durak ñondo- [7549]
dut' biê- [1030]
dux däma- [2086]
dusha korsa- [4091]
dym kintê [4074]
dym kintê [4074]
dym kintê- [4074]
dym kindê- [4074]
dym kindê [4074]
dym däka- [2044]
dym, poxozhij na kintê- [4074]
dymit' kintê- [4074]
dymit' kindi- [4074]
dymit'sja kintê- [4074]
dymit'sja kindi- [4074]
dymnyj kintê- [4074]
dymokur kosu- [4384]
dymom paxnut' kintê- [4074]
dymopodobnyj kintê- [4074]
dymoxod ñunsy- [7554]
dymoxod ñundi- [7554]
dymoxod ñundi [7554]
dymoxod [chuma] ñunsy [7554]
dyr sy- [8009]
dyra siê [8009]
dyra se [8009]
dyra se- [8009]
dyra sie- [8009]
dyrka sie [8009]
dyrjavit' sie- [8009]
dyrjavyj siä- [8009]
dyxanija, ispol'zovat' dlja bace- [1061]
dyx-pomoshchnik EN mikuluska [6011]
dyshat' bace- [1061]
djadja idä [0034]
djadja ise- [0034]
djadja isi [0034]
djadja idi- [0034]
djadja tyty- [9281]
djadja niny- [7120]
Djazude EN däzü- [2242]
Djajku EN dajkü [2066]
Djajku EN dadu- [2190]
Djajku EN däjkü- [2066]
Djanakju EN däna- [2209]
Djantitja EN däntitä [2137]
TOP
ego ej [0000]
ego sy- [8014]
ego siti [8014]
ego siti [8203]
ego syty- [8014]
eda ñêm- [7530]
eda ñêmê- [7530]
eda (?) xi- [3003]
eda xi- [3003]
edva näsy- [7214]
edva ñansê [7599]
edinstvennyj ñuêzê- [7501]
edinstvennyj ñu"ozê- [7501]
edinstvennyj ñuoza [7501]
edinstvennyj ñuo- [7501]
edu varit' ñêm- [7530]
edushchij myê- [6012]
edy, ostat'sja bez ñêm- [7530]
ezhednevno däla- [2073]
ezhednevnyj däla- [2073]
ezdit' dözü- [2203]
ezdit' xezy- [3092]
ezdit' ci- [9098]
ezdit' kony- [4062]
ezdit' dötü- [2203]
ezdit' na olenjax ünsü- [0047]
ezdovyj xon- [3233]
ele näsy- [7214]
ele näsy [7214]
ele-ele näsy- [7214]
Eniseja FlN dentadie [2138]
Eniseja FlN dentêdie- [2138]
Ergyde EN êrgyde [0069]
esli byela [1165]
est' ñêm- [7530]
est' ñamu- [7530]
est' têj- [9014]
est' xon- [3055]
est' têny- [9016]
est' xo- [3055]
est' te- [9014]
est' dazhe ñêm- [7530]
exat' xezy- [3092]
exat' tuj- [9240]
exat' myn- [6012]
exat' kony- [4062]
exat' xiezy- [3092]
exat' tu- [9240]
exat' my- [6012]
exat' so- [8013]
exat' büü- [1029]
exat' bü- [1029]
exat' myê- [6012]
exat' prolozhennoj argishem myn- [6012]
EXKL yy" [0003]
EXKL oju" [0000]
EXKL kazêu" [4304]
EXKL xe"mou" [3144]
EXKL tê- [9014]
EXKL [9014]
EXKL döu [2000]
EXKL yy"y [0003]
EXKL yx [0000]
EXKL oju [0000]
EXKL ou [0000]
EXKL "ej [0000]
EXKL o"o" [0000]
EXKL ej" [0000]
EXKL xoxa [4000]
EXKL xo- [3000]
EXKL ej [0000]
EXKL kaziä [4304]
EXKL kozä" [4304]
EXKL ta- [9000]
EXKL taa- [9000]
EXKL ou" [0000]
EXKL (?) ta [9014]
EXKL y"y [0003]
eshche ñone- [7542]
eshche ñêno [7542]
eshche ñy"tê- [7581]
eshche nyta- [7581]
eshche tymynä [9026]
eshche tê- [9021]
eshche noñê [7542]
eshche ñy"tê [7581]
eshche raz ñonê- [7542]
TOP
ërsh koly [4035]
ërsh basa [1072]
TOP
zhadnost' nömnü- [7106]
zhadnyj nömnü- [7106]
zhalet' ñosê- [7568]
zhalkij kojba- [4133]
zhar xekê- [3003]
zhara xejby [3003]
zhara xejby- [3003]
zhara xekê- [3003]
zharenyj xi- [3003]
zharit' xi- [3003]
zharka byt' xeku- [3003]
zharkij xeku- [3003]
zharkij däly [2073]
zharkij kuo- [4009]
zharkim byt' xeku- [3003]
zharchij nägê- [7039]
zhdavshij barê- [1053]
zhdat' barê- [1053]
zhdat' ñatê- [7575]
zhe manto [6080]
zhe {PARTIKEL} ta- [9014]
zhevat' ñomu- [7530]
zhelanie kêrbu- [4086]
zhelatel'nyj nägê- [7039]
zhelat' ñosa- [7653]
zhelat' xu- [3010]
zhelezno basa [1072]
zheleznoe ukrashenie badä- [1072]
zheleznoe ukrashenie baza- [1072]
zheleznyj badä- [1072]
zheleznyj basa [1072]
zheleznyj badä [1072]
zhelezo basa- [1072]
zhelezo basa [1072]
zhelezo badä- [1072]
zhelezo badä [1072]
zheltet' tosa- [9234]
zheltyj sapta [8254]
zheltyj dali [2074]
zheltyj dali- [2074]
zheltyj todä- [9234]
zheltyj mestami todä- [9234]
zheludok lêñxo- [5062]
zhelch' xoty [3103]
zhena nemy- [7083]
zhena ny [7005]
zhena ny- [7005]
zhena ini- [0029]
zhena nemy [7083]
zhena iniä- [0029]
zhena starshego brata ñaxu [7514]
zhena syna mäj [6002]
zhenatyj xo- [3055]
zhenatyj ny [7005]
zhenit' ñuo- [7509]
zhenit'sja seri- [8159]
zhenit'sja ñö- [7509]
zhenit'sja ñuo- [7509]
zhenix komsä- [4052]
zhenix toku- [9196]
zhenskij ny [7005]
zhenskij ny- [7005]
zhenskoe ukrashenie, ... badä- [1072]
zhenchshina ny- [7005]
zhenshina ny [7005]
zhenshchina ny [ ]
zhenshchina ny [7005]
zhenshchina aba [0001]
zhenshchina koptua [4024]
zhenshchina ny- [7005]
zhenshchina nya- [7005]
Zhenja RL senä [8040]
Zhenja RL senä- [8040]
zherebenok dündüä [2123]
zherebenok [7006]
zhertva kondu [4068]
zhertva kondê- [4068]
zhertva kontê- [4068]
zhertva [krovavaja] kontê [4068]
zhertvu, prinosit' krovavuju kondü- [4068]
zhestokij ny [7005]
zheshchina ny [7005]
zhivoj nily- [7064]
zhivot mina- [6105]
zhivot cajbê- [9028]
zhivot cajbo [9028]
zhivushchij nily- [7064]
zhivshij nily- [7064]
zhidkij byzê [1112]
zhidkij byza- [1112]
zhizneradostnyj näly- [7065]
zhizn' nilu- [7064]
zhizn' nilu [7064]
zhila soñkü- [8149]
zhila tañ [9150]
zhila tanta- [9258]
zhila tanu- [9150]
zhili, mesto,gde nily- [7064]
zhilishche nily- [7064]
zhilishche ñojmia- [7597]
zhil'e nily- [7064]
zhil'e, obychnoe nily- [7064]
zhir dir [2166]
zhir dira- [2166]
zhir nañxe- [7306]
zhir cuzaj [9111]
zhir cuti- [9111]
zhir neñxiê- [7306]
zhir, vnutrennij sela- [8066]
zhir est' diri- [2166]
zhir, olenij dirê [2166]
zhir RL dir- [2166]
zhirnyj bañgê- [1052]
zhirnyj (?) ciñ [9111]
zhirnyj cüzü- [9111]
zhirnyj seli- [8066]
zhirnym byt' cüzü- [9111]
zhirnym sdelat' cüzü- [9111]
zhirnym stat' cüzü- [9111]
zhirnym stat' diri- [2166]
zhirovoj dire- [2166]
zhitel' cära- [9125]
zhitel' cerê [9125]
zhitel' ma- [6001]
zhit' nily- [7064]
zhit' nily [7064]
zhit' cu- [9098]
zhit' odinoko dutê- [2203]
zhit'e nily- [7064]
zhuk siensy- [8274]
zhuk siensy [8274]
zhuk sensy- [8274]
zhuravl' kokê"ry [4028]
zhurchanie siñgi- [8135]
zhurchat' sojbu- [8023]
zhurchat' siñgi- [8135]
TOP
za xo [3008]
za kuzi- [4388]
za kêj [4005]
za kêj- [4005]
za bêbê- [1076]
za ta- [9007]
za xua- [3008]
za ni- [7003]
za boj- [1158]
za na- [7001]
za xuo [3008]
za nerê- [7002]
za xo- [3008]
za nie- [7003]
za xuo [3008]
za siti- [8213]
za ni [7003]
za tanie [9016]
za tani- [9016]
za taj- [9016]
zabespokoit'sja ñandü- [7605]
zabirat' xudi- [3084]
zabit' degi- [2046]
zabit' xosi- [3085]
zabit' deka- [2046]
zablestet' däñxy- [2103]
zabludit'sja dü- [2004]
zabludit'sja dükü- [2004]
zabolevanie derê- [2161]
zabolet' dära- [2161]
zaboltat'sja naca- [7242]
zabor botü- [1182]
zabor dö- [2087]
zabor koru- [4090]
zabota kêrsu [4221]
zabota ñusy- [7569]
zabrat' nê- [7090]
zabrat' xudi- [3108]
zabrosit' düboj- [2022]
zabyvat' ñêna- [7544]
zabyvchivyj ñana- [7544]
zabyt' ñana- [7544]
zabyt' motu- [6177]
zavalinka têkü- [9140]
zavezti sery- [8159]
zavernut' düjkê- [2048]
zavetnyj mujmu [6268]
zaveshchat' mujmu- [6268]
zavidovat' komsê- [4053]
zavistlivyj komsê- [4053]
zavtra küza- [4125]
zavtra kuzüa- [4125]
zavtra talu- [9010]
zavtra talu [9010]
zavtra taluo [9010]
zavtra taluo- [9010]
zavtrashnij taluo- [9010]
zavtrashnij talo [9010]
zavtrashnij taloa [9010]
zavtrashnij talu- [9010]
zavyvat' lañêj- [5064]
zavjazat' sükü- [8059]
zavjazat' byny- [1115]
zavjazat' sarü- [8161]
zavjazat' nülê- [7015]
zavjazat' lüñxö- [5047]
zavjazka byny- [1115]
zavjazka doa- [2008]
zavjazka dajñi [2150]
zavjazka seru [8161]
zavjazka da- [2008]
zavjazka diñi- [2150]
zavjazka seru- [8161]
zavjazyvat' sarü- [8161]
zagadka tu- [9239]
zagadyvat' tu- [9239]
zagljadyvat' derä- [2158]
zagljanut' bigi- [1018]
zagovorit' bo- [1118]
zagovorit' buo- [1118]
zagon dlja olenej bê" [1075]
zagon dlja olenej bêz [1192]
zagorat'sja lêñu- [5063]
zagotovit' centy- [9041]
zagotovka talu- [9205]
zagotovka kêntü [4066]
zagotovljat' laty- [5084]
zagotovljat' centy- [9041]
zagremet' sojbu- [8023]
zagrjaznit' däñu- [2153]
zagrjaznit'sja dänu- [2153]
zagrjaznjat' däñu- [2153]
zagustet' kênar- [4416]
zad xuo- [3008]
zadevat' deki- [2046]
zadet' men- [6012]
zadet' xeta- [3349]
zadet' kêza- [4113]
zadet' [legka] kasa- [4101]
zadnej storone, na mêki- [6025]
zadnij xua- [3008]
zadnij xo- [3008]
zadnij ku- [4-7 ]
zadnjuju storonu, v mêki- [6025]
zadnjaja chast' [chego-l.] xuo- [3008]
zadozhdit' soru- [8153]
zadymit'sja kintê- [4074]
zadyxat'sja xämê- [3038]
zaedat' ñom- [7530]
zazhech' lañu- [5063]
zazhech' cini- [9079]
zazhech' koster lañu- [5063]
zazhivit' nily- [7064]
zazhigat'sja loñu- [5063]
zazhigat'sja därbü- [2195]
zazhitochnyj ñünü"ä- [7548]
zazhit' nily- [7064]
zaindevet' dirba- [2181]
zajti kony- [4062]
zajti ci- [9098]
zajti xoxi- [3092]
zajti xoza- [3092]
zajchik nüomu- [7089]
zakaz RL zakazê- [2065]
zakazat' buo- [1118]
zakalit' dentoa- [2247]
zakalit'sja dentoa- [2247]
zakapat' depto- [2035]
zakat xotêde- [3100]
zakatyvat' têlu- [9070]
zakachat'sja kaxo- [4322]
zakipet' munsa- [6116]
zaklejt' dimi- [2085]
zaklinat' ñan- [7556]
zakljast' ñan- [7556]
zakljatie ñan- [7556]
zakolot' ñoru- [7563]
zakon RL sêkuênê [8025]
zakon RL sêkuênê- [8025]
zakonchit' säty- [8202]
zakonchit'sja susu- [8193]
zakopat' toku- [9180]
zakoptit' xi- [3003]
zakoptit' kamtê- [4044]
zakoptit' tusa- [9164]
zakoptit'sja kamta- [4044]
zakrichat' laño- [5064]
zakrichat' ñañkê- [7556]
zakruzhit'sja dü- [2004]
zakryvat' kaula- [4032]
zakryvat' têlê- [9183]
zakrytyj talu- [9183]
zakrytym byt' têlê- [9183]
zakryt' tolü- [9183]
zakryt' kauli- [4032]
zakryt'sja kauli- [4032]
zakryt'sja taly- [9183]
zakryt'sja xeta- [3349]
zal RL zalê- [2067]
zalajat' logä- [5025]
zalezat' tamtü- [9133]
zalezat' cia- [9098]
zalezt' tamtü- [9133]
zalezt' ci- [9098]
zalezt' ti- [9098]
zalezt' xücä- [3098]
zalezt' nombu- [7344]
zalezt' xoka- [3022]
zalezt' tamtü"de- [9133]
zalezt' bärê- [1005]
zalezt' ciê- [9098]
zalezt' tiê- [9098]
zalityj dir- [2166]
zalit' xon- [3055]
zalit' dir- [2166]
zamena nuzuj- [7055]
zamenit' nutu- [7055]
zamerznut' kondy- [4065]
zamerznut' kêntê- [4065]
zamerznut' cesi- [9044]
zamerzshie, najti kêntua- [4065]
zamerzshie, najti kênty- [4065]
zamerzshij kênty- [4065]
zametit' buo- [1118]
zametit' nam- [7262]
zametnyj ñanu- [7621]
zamok RL samo- [8246]
zamorazhivat' kêndy- [4065]
zamorozit' kêndy- [4065]
zamuzh vyjti mäj- [6001]
zamuzh idti mä- [6001]
zamuzhem, byt' mäj- [6001]
zamuzhem, byt' mä- [6001]
zamuzhen, byt' mäj- [6001]
zamuzhnjaja kuodümu [4117]
zamuzhnjaja mäj- [6001]
zamuchit'sja muanu- [6015]
zanesennyj, ranee snegom têku- [9139]
zanesti tala- [9165]
zanesti têku- [9139]
zanesti sery- [8159]
zanesti tago- [9139]
zanimat' toñkü- [9189]
zanimat'sja me- [6004]
zanimat'sja ñusy- [7569]
zanosit' sery- [8159]
zanochevat' kundu- [4072]
zapad kotu- [4119]
zapad näci- [7021]
zapad, na bêndu- [1086]
zapax bie [1030]
zapax ñêptê [7519]
zapax bie- [1030]
zapax däka- [2044]
zapet' kêjñê- [4076]
zapisat' xozê- [3102]
zapishat' lañêj- [5064]
zaplakat' döra- [2159]
zaplatit' mi- [6013]
zaplatit' totu- [9193]
zapolnit' xozê- [3102]
zapravit' xiñga- [3159]
zaprygnut' cündü- [9101]
zaprjagavshij xuzur- [3111]
zaprjagaemyj xuzur- [3111]
zaprjagat' ñaza- [7625]
zaprjagat' xuzur- [3111]
zaprjagat' xuturi- [3111]
zaprjagat' xutur- [3111]
zaprjagajushchij xuzur- [3111]
zaprjazhennyj sedaj- [8315]
zaprjazhennyj xutura- [3111]
zaprjach' sedaj- [8315]
zaprjach' xuturü- [3111]
zaprjach' xuzur- [3111]
zapurzhit' kotu- [4119]
zaputat' du- [2004]
zarabatyvat' kosu- [4271]
zarabatyvat' ñojbo- [7512]
zarabotat' näkê- [7008]
zarabotat' kamê- [4048]
zarezat' degi- [2046]
zarezat' dixi- [2046]
zarezat' naru- [7172]
zarezat' deka- [2046]
zarugat'sja döm- [2099]
zaryvat' têta- [9331]
zarjadit' cie- [9098]
zarjazhat' tietä- [9211]
zarjazhat' saxo- [8281]
zarjazhennyj saxo- [8281]
zasalit'sja diri- [2166]
zasaxarit'sja RL saky- [8056]
zasedat' ñunü- [7547]
zasluzhivat' myndy- [6123]
zasmejat'sja xisi- [3082]
zasnut' kunda- [4072]
zasnut' kuntu- [4072]
zasoxnut' curü- [9108]
zastavit' kana- [4062]
zastavit' bana- [1127]
zastavljat' kana- [4062]
zasteklit' xam- [3229]
zastrevat' moli- [6049]
zastrelennyj ditu- [2204]
zastrelivshij ditu- [2204]
zastrelit' kotu- [4008]
zastrelit' diza- [2204]
zastrelit' ditu- [2204]
zastrjat' mêli- [6049]
zastupit'sja näsü- [7214]
zasypat' kuntu- [4072]
zasypat' kaulê- [4032]
zasypat' kundu- [4072]
zasypat' têkê- [9048]
zatashchit' ñili- [7524]
zatem xo [3008]
zatem xo- [3008]
zatem tando [9017]
zatem taniä [9016]
zatem tê- [9007]
zatem têni- [9016]
zatknut' tolü- [9183]
zatumanit'sja kêku- [4026]
zatjanut' kaulê- [4032]
zaxodit' ci- [9098]
zaxodit' xozê- [3092]
zaxoronenie xua- [3012]
zaxoronenie mata- [6058]
zaxoronenie rebenka xo- [3012]
zaxotet' korbu- [4086]
zacvesti bêzu- [1098]
zacepit' kêza- [4113]
zachem i- [0025]
zachem ma- [6003]
zachem ma [6003]
zacherpnut' tusa- [9219]
zashevelit'sja ñusyê- [7569]
zashivat' socu- [8211]
zashumet' sojbu- [8023]
zashchishchat' ñizi- [7579]
zashchishchat'sja ñizi- [7579]
zajac nömu- [7089]
zajac nüomu [7089]
zajac nömu [7089]
zajac [7089]
zajac nëmuo- [7089]
zajac nëmuo [7089]
zajac nüomu- [7089]
zajachij nüomuo [7089]
zajachij nömuo [7089]
zajachij nömuo- [7089]
zajachij nüomuo- [7089]
zvat' xu- [3010]
zvat' nim- [7085]
zvat'sja taxa- [9006]
zvezda xotêdi- [3100]
zvezda xotêdiê [3100]
zvezda xoryê- [3095]
zvezda xotêde [3100]
zvezda xotêdiê- [3100]
zvezdnyj xotêdi- [3100]
zveropodobnyj dämê- [2086]
zveroferma dämo- [2086]
zveroferma kêmü- [4048]
zver' däma- [2086]
zver' suzêby [8084]
zver', groznyj suzêby [8084]
zvonkij däjsü- [2193]
zvuk sojmü [8023]
zvuk sojmü- [8023]
zvuk soumü [8023]
zvuk saü [8023]
zvuk küsä [4383]
zvuk deli [2068]
zvuk shagov mirêj- [6157]
zvuchat' sêjbu- [8023]
zdes' êm- [0019]
zdes' oma [0019]
zdes' êmê- [0019]
zdes' "om- [0019]
zdes' [na etoj storone] êm- [0019]
zdorovat'sja dêrêba- [2031]
zdorovym stanovit'sja koce- [4143]
zdorovym stat' koce- [4143]
zdravstvyj RL doroba [2031]
zelenovatyj dödä- [2192]
zelenyj dödä- [2268]
zelenyj todä- [9234]
zemlej, pokrytyj mêu- [6008]
zemlistyj mêu- [6008]
zemlja mêu [6008]
zemlja mou- [6008]
zemlju, poxozhij na mêu- [6008]
zemlja (?) dü- [2001]
zemljanka koru- [4090]
zemljanka sazu [8205]
zerno sêñkê [8126]
zima sürü- [8152]
zima xoj- [3040]
zima sürü [8152]
zima sürüo [8152]
zima sürüo- [8152]
zima syrê- [8166]
zima nastupat' syra- [8166]
zima nastupat' sira- [8152]
zima-dazhe sürü- [8152]
zimnij sürü [8152]
zimnij sürüo [8152]
zimnij sürüö- [8152]
zimnij sürü- [8152]
zimovka muñku- [6138]
zimov'e koru- [4090]
zimoj sürü [8152]
zimoj sürü- [8152]
zimoj sürüo- [8152]
zimoj stanovlenie sira- [8152]
zimu, na sürü- [8152]
zimu provodit' sürüö- [8152]
zlit'sja bêlua- [1080]
zloe bozhestvo xedirbê [3086]
zloj sakü- [8240]
zloj bêlua [1080]
zlost' bêlua- [1080]
zmeja kolsü- [4036]
znaet, tot,kotoryj mnogoe ñonda- [7549]
znak ta [9119]
znak kirbi- [4096]
znaki idolov kirbi- [4096]
znakomit'sja ceny- [9040]
znakomstvo ceny- [9040]
znat' ceny- [9040]
znat' teny- [9040]
znojnyj xeku- [3003]
zov xu- [3010]
zozjain cera- [9125]
zola düo [2001]
zola tu [9239]
zola düo- [2001]
zola do- [2001]
zolovka ñaxu- [7514]
zolovka ñabu- [7514]
zolotoj RL salatoj [8242]
zootexnik ta- [9119]
zorkij xomê- [3039]
zrja kêzi- [4113]
zub cimij- [9073]
zub timi [9073]
zub cimi [9073]
zub timi- [9073]
zub cimi- [9073]
zubastyj cimi- [9073]
zubnyj cimi- [9073]
zuby imet' cimi- [9073]
zybka lapsê- [5005]
zjat' biñi [1023]
zjat' biñi- [1023]
TOP
i na [7001]
i tênda [9017]
i têni- [9016]
i tê- [9007]
i ñonê [7542]
i têptê [9018]
i tania- [9016]
i ñona- [7542]
i [9014]
Ibula EN ibula- [0027]
Ibula EN ibula [0027]
iva nirku- [7181]
igla nejmy [7084]
igla tere [9057]
igla cere [9057]
igla sejci- [8090]
igla nejmy- [7084]
igla dlja nevoda tere [9057]
igla dlja pochinki nevoda tere [9057]
igla dlja pochinki nevoda cere [9057]
igolka nejmy [7084]
igolochka nejmy [7084]
igol'nica nejmy- [7084]
igra sani [8098]
igrat' sani- [8098]
igrat' sani"mumba- [8098]
igrat' sañi- [8098]
igrajushchij sanü- [8098]
igrushek sani [8098]
igrushka sani [8098]
igrushka sani- [8098]
idol kêjka [4029]
idol kêjka- [4029]
idol "Xranitel' ochaga", glavnyj satüo [8082]
idolam, ispol'zovat' dlja obrashchenija kojkü- [4029]
idolam, obrashchenie k kojkü- [4029]
idti batä- [1095]
idti kucuñ [4288]
idti xezy- [3092]
idti myn- [6012]
idti my- [6012]
idti tu [9240]
idti kony- [4062]
idti tuj- [9240]
idti xiezy- [3092]
idti karu- [4080]
idti cu- [9098]
idti bü- [1029]
idti buu- [1029]
idti xursi- [3081]
idti soxa- [8031]
idti kony [4062]
idti ñondi [7550]
idti ñondi- [7550]
idti dajña- [2156]
idti bera- [1162]
idti düzü- [2203]
idti kon- [4062]
idti drug za drugom botä- [1095]
idti [o dozhde] soru- [8153]
idti [o snege] dümu- [2088]
idushchij tuj- [9240]
iz ni- [7003]
iz kunsy- [4071]
izbushka koru- [4090]
izvestie düry- [2168]
izvestie dindü [2121]
izdavna manu- [6083]
izdaleka näjby- [7024]
izdaleka kuntê- [4073]
izdoxnut' küa- [4001]
izlishek bêzê- [1098]
izluchina reki bêbka" [1008]
izmenit'sja xunsê- [3057]
izmenchivyj xunsê- [3057]
izmuchit' mouza" [6-2 ]
izmuchit'sja muanu- [6015]
iznutri kunse- [4071]
iznutri kunsyê [4071]
iznutri ni- [7003]
izobrazhenie syzê- [8214]
izodrat' cambi- [9032]
izrasxodovat'sja süsü- [8193]
izrasxodovat'sja sudä- [8193]
izredka xely- [3030]
izrubit' de- [2202]
izumit'sja kirkü- [4132]
izuchat' ceny- [9040]
izuchit' ceny- [9040]
iz-za dä- [2201]
iz-za ni- [7003]
iz-za ta- [9007]
iz-za ñilä- [7524]
iz-za kêj- [4005]
iz-za nie- [7003]
iz-za na- [7001]
iz-za ta- [9006]
iz-za tanie [9016]
iz-pod ñile- [7524]
iz-pod ñile [7524]
ikra tiri- [9083]
ikra ciri- [9083]
ikra ryb'ja tiri- [9083]
ikrinka tiri- [9083]
ikrinka sejmy [8096]
ikru est' ciri- [9083]
ikry, vremja vstanija xanta- [3227]
il lile- [5037]
ili koci [4303]
imena davat' nim- [7085]
imenem, s nim- [7085]
imenit' (?) nim- [7085]
imenno ta- [9021]
imenovat' nim- [7085]
imenovat'sja nimi- [7085]
imenovat'sja nim- [7085]
imet' xon- [3055]
imet' xoñê- [3055]
imet' xo- [3055]
imet' têj- [9014]
imet' têny- [9016]
imet' tep- [9055]
imet' te- [9014]
imet' xoñ- [3055]
imet'sja têj- [9014]
imet'sja têny- [9016]
imet'sja tênij- [9016]
imet'sja xan- [3055]
imejushchij xon- [3055]
imja nim- [7085]
imja nim [7085]
imja nimê [7085]
imja dat' nim- [7085]
ineem, stat' s dirba- [2181]
inej dirba [2181]
inogda xely- [3030]
inogda kañkê- [4012]
inoj xunsê [3057]
instrument ñudi- [7569]
interesnyj mansü- [6071]
interesnyj mêne- [6032]
interesovat' ceny- [9040]
INTERJ tê"ê [9014]
INTERJ ta- [9014]
INTERJ au" [0000]
INTERJ têtê [9022]
INTERJ to"ou [9000]
INTERJ to"ou [9014]
INTERJ ta [9014]
internat RL intêrnatê- [0068]
inym stat' xunsê- [3057]
ironizirovat', predlagaja drugomu ... cüza- [9112]
ironizirujushchij, predlagaja drugomu .. cüza- [9112]
iskat' xu- [3010]
iskat' cimsü- [9076]
iskljuchitel'nyj bênde- [1084]
iskljuchitel'nyj bênsê [1084]
iskusat' ñob- [7530]
iskusat' lü- [5085]
iskusat' sakü- [8055]
iskustvo nily- [7064]
ispekshij xi- [3003]
ispech' xi- [3003]
ispeshchrit' xotê- [3102]
ispolnit'sja me- [6004]
ispolnit'sja xuo- [3313]
ispolnjat' matu- [6183]
ispol'zovat' xo- [3055]
ispol'zovat' xon- [3055]
ispol'zovat' dlja nabiranija vody näly- [7014]
isportit' tolu- [9207]
isportit' nêñxu- [7114]
isportit'sja bone- [1082]
isportit'sja cimi- [9355]
isportit'sja nêñxu- [7114]
ispug xy- [3004]
ispugannym okazat'sja xikê- [3004]
ispugat' xy- [3004]
ispugat' xikê- [3004]
ispugat' lümê- [5061]
ispugat'sja xy- [3004]
ispugat'sja xyy- [3004]
istok nero- [7002]
istorija düry- [2168]
istoshchennyj bênu- [1082]
iscarapat' kaza- [4113]
ischeznut' cimsü- [9076]
ischeznut' kantoa- [4376]
ijul' deptê- [2037]
ijun' bü- [1029]
ijun' byzy- [1112]
TOP
k na [7001]
k kada [4268]
k kaä [4268]
k kada- [4268]
k dä- [2201]
k na- [7001]
k ja- [2201]
k ni- [7003]
k [2080]
ka? kaj [4005]
kabluk deby [2025]
kazhdyj ñuka [7521]
kazhdyj bêndi- [1084]
kazhdyj kañga [4012]
kazhdyj ñone- [7542]
kazhdyj raz menta [6080]
kazhet'sja nändy- [7152]
kazarka, krasnozobaja süo- [8006]
kazjau kazäu [4304]
Kajbu EN kajbu [4016]
Kajkjumjuo EN kêjkü- [4029]
kak manti- [6082]
kak mantê [6080]
kak mandê- [6080]
kak mantê- [6080]
kak mandi- [6081]
kak kü- [4017]
kak ma- [6003]
kak manti [6081]
kak kañga [4012]
kak (?) manta [6080]
kak by kañkê [4012]
kak zhe ku- [4017]
kak zhe ne ... ñuoly- [7525]
kak zhe ne ñuoly- [7525]
kak ne ... ñuoly- [7525]
kak ne ñuoly [7525]
kak ne ñoly- [7525]
kak ne ñuoly- [7525]
kak nibud' nasy- [7315]
kak raz myntu [6122]
kakoj ma- [6003]
kakoj ku- [4017]
kakoj kuo [4017]
kakoj ma [6003]
kakoj kanê- [4012]
kakoj kuo [4017]
kakoj kañkê [4012]
kakoj [po kachestvu \dbzw. \rsvojstvu] ku- [4017]
kakoj [po schetu] kañkê [4012]
kakoj-nibud' ma- [6003]
kakoj-to ku- [4017]
kakoj-to ma- [6003]
kakoj-to kêñkê- [4012]
kak-nibud' ku- [4017]
kak-nibud' kañgü- [4012]
kak-to ko [4017]
kak-to ku- [4017]
Kalade EN kala- [4031]
kalym densi- [2118]
kalym densi [2118]
kalymit' kosu- [4271]
kamenistyj xualü- [3036]
kamennyj xualê [3036]
kamennyj xualê- [3036]
kamen' xualü- [3036]
kamen' xualê [3036]
kamen' xua [3036]
kamen' xolü- [3036]
kamlanie mênê- [6030]
kamlanii, ispol'zovat' podpevalu pri tuêbtu- [9025]
kamlat' mênü- [6030]
kamni, imejushchij xualü- [3036]
kamnju, podobnyj xualê- [3036]
kamys xuan- [3302]
kanjuk, moxnonogij ñyêru [7594]
kapat' tanta- [9146]
kapkan deñguj- [2147]
kapkan deñgu [2147]
kapkan deñku- [2147]
kapkan basa [1072]
kapkan deñguj [2147]
kaplja sejmy [8096]
kapronovyj kapronovyj" [4377]
kapsula neru- [7033]
karandash xozê- [3102]
karaule, stojat' na sêrsaj- [8065]
karaulit' muntê- [6017]
karkat' sojbu- [8023]
karlikovyj ñanuo- [7543]
karta RL kartê [4220]
karty, igrat' v RL kartê- [4220]
kassa RL kassêt [4136]
kastrjulja nori [7195]
kastrjulja têlü- [9309]
katanki RL katyñkê [4111]
Kataraku EN kata- [4109]
katat'sja nänsu- [7141]
Kaxy EN kêxy [4018]
kachat' ländyr- [5057]
kachat'sja ñusi- [7569]
kachestve, v i- [0025]
kasha RL kurü- [4097]
kashel' ku- [4013]
kashljat' kutê- [4013]
kverxu bêndu- [1086]
kverxu bêndu [1086]
kvitancija RL kvitançi- [4167]
kedr RL kedêrê [4397]
kedrovyj küö- [4002]
kerosin RL karasinê [4409]
kibas dändä- [2237]
kidat' bajbü- [1037]
kidat' maut denä- [2131]
Kidipte EN kidi- [4396]
kilogramm RL kg. [4069]
kilogramm RL kilogramê [4069]
kilogramma kilogramê [4069]
kilometr RL kilometêrê [4159]
kino RL kino [4092]
kino RL kino- [4092]
kinut' bajbu- [1037]
kinut'sja cindü- [9101]
kipet' munde- [6109]
kipet' munsê- [6109]
kipu, sostavljajushchij kêmnê- [4049]
kipjachenyj munsê- [6109]
kiset babäj [1036]
kist' RL kist [4137]
kishka bêtu [1013]
kladovka RL kolodovka [4340]
klanjat'sja calu- [9113]
klass RL klasa- [4392]
klast' xua- [3012]
klast' xu- [3012]
klast' xolu- [3033]
klej dimi [2085]
klej di [2085]
klejmennyj kirbi- [4096]
klejmit' kirbitê- [4096]
klejmit' kouca- [4414]
klejmit' kirbi- [4096]
klin cebä- [9039]
klin cexo [9039]
klinychek cebä- [9039]
klub RL kluba [4391]
klub RL klub- [4391]
klub RL klubo- [4391]
klubok, smotret' v seni- [8042]
kluchica tazäj [9158]
klyk sou- [8018]
km. kêry- [4083]
Kömüpti"ê EN kömü- [4404]
kniga xozü- [3102]
kniga xotü- [3102]
kniga RL kniga [4393]
kniga RL bümaga- [1114]
kniga RL knigê- [4393]
ko na [7001]
ko kada [4268]
ko kaä [4268]
ko kada- [4268]
ko dä- [2201]
ko na- [7001]
ko ja- [2201]
ko ni- [7003]
ko [2080]
kovat' dätê- [2198]
kover tugu- [9243]
kover mou- [6008]
kogda kañka [4012]
kogda manu- [6083]
kogda ko [4017]
kogda ku- [4017]
kogda tanda [9017]
kogda tê- [9007]
kogda krichat na sobaku tej [9000]
kogda-nibud' kañkê- [4012]
kogda-to kañka- [4012]
kogda-to kêñka [4012]
kogda-to manu- [6083]
kogotok kêza- [4113]
kogot' koza- [4113]
kogot' kêtu [4113]
kogot' kêzu [4113]
koe-kak näsy- [7214]
kozha kuxu [4020]
kozha xotêzê- [3276]
kozha kuxu- [4020]
kozha [cheloveka, ryby] kuxo [4020]
Koisa EN koisa [4366]
Kokary EN korê"ry [4028]
Kokary EN kokary [4028]
kokoj ku- [4017]
Kokory EN kokê"ry [4028]
koleno marba- [6229]
koleno xüogaj [3027]
koleno xögau- [3027]
kolovorot sezi- [8085]
kolokol sañku [8126]
kolokol sañga- [8126]
kolokol'chik sañga- [8126]
kolot' dezi- [2253]
kolot' [drova] xoj- [3007]
kolxoz kolkosi [4152]
kolxoz RL kolxoz [4152]
kolxoz RL kêlkosê [4152]
kolxoz RL kêlko"si- [4152]
kolxoz RL kolxosê- [4152]
kolxoznik cera- [9125]
kolxoznik RL kolkosi- [4152]
kolxoznik RL kêlkosnikê [4152]
kolxoznik RL kêlkosnike- [4152]
kolxoznik RL kolkosi [4152]
kolxoznyj RL kolkosi- [4152]
kolchan dlja strela nusa [7019]
kolybel' lêpsy [5005]
kolybel'nyj lapsu- [5005]
kol'e simi [8093]
kol'co sopki- [8032]
kol'co basa [1072]
kol'co düzü [2197]
kol'co bada- [1072]
kol'co lazu- [5002]
kol'co dlja remnej nändü- [7153]
kol'co na konce mauta dädi [2191]
komar neny- [7119]
komar (?) kou- [4009]
komarov, stradat' ot neny- [7119]
kombine s ukrashenijami ... niñkê [7061]
komnata ma- [6001]
komnata RL komnê [4070]
komsomol RL kêmsêmolê [4078]
Komupti"ê EN komu- [4404]
konvert RL konbertê [4099]
Kondakovna FN kondakovna [4140]
Kondevna FN kondevna [4140]
konec südü- [8193]
konec xely- [3030]
konec xäj [3001]
konec bêraj- [1091]
konec xäj- [3001]
konec xä- [3001]
konec bêlta [1081]
konec, zakrytyj [patrona] lêpsy [5005]
konechno ê- [0016]
konechno ñuoly [7635]
konoplja denti [2122]
konservy kura- [4089]
kontora RL kênêtorê [4406]
konfeta kênxê- [4405]
konfeta RL kênxiê- [4405]
konfeta RL kênxe- [4405]
konfeta RL kêmpeti- [4405]
konfeta RL kênxêtêj [4405]
koncov konce, v ku- [4017]
konchat' säty- [8202]
konchat' säzy- [8202]
konchat'sja säty- [8202]
konchat'sja sürü- [8152]
konchat'sja säzy- [8202]
konchat'sja südä- [8193]
konchat'sja süsü- [8193]
konchik xäj [3001]
konchit' säzi- [8202]
konchit' säty- [8202]
konchit'sja süda- [8193]
konchit'sja sazy- [8202]
konchit'sja süsü- [8193]
konchit'sja säty- [8202]
kon' dündüä [2123]
kon' düntüä [2123]
kon' kurau- [4154]
kon' dündüa- [2123]
kopejka RL koxäj- [4387]
kopit' näkê- [7008]
kopnut' kajbi- [4016]
koptit' kamtê- [4044]
koptit' [rybu, mjaso] xi- [3003]
kopyl'ja ñoj [7504]
kopyl'ja kêndê [4066]
kopyl'ja ñoj- [7504]
kop'e xoñkaba [3167]
kop'e xoñkê [3063]
kop'e xoñkê- [3063]
kora kasu- [4102]
kora kasu [4102]
kora kadü [4102]
kora [dereva] kasu [4102]
koreshok toto- [9237]
korichnevyj todä- [9234]
korka kasu [4102]
korka kasu- [4102]
korma ñêm- [7530]
kormit' ñêma- [7530]
kormit' ñom- [7530]
korova kuraj- [4154]
korova kuraj [4154]
koroten'kij kê- [4006]
korotkij kê- [4006]
korotkij xüska [3187]
korotkij mana- [6083]
koryto sila- [8276]
koryto siela [8276]
kosichka xonu- [3053]
kosmatym byt' lula- [5040]
kosobokij döra- [2163]
koster bêzüj [1099]
koster tuj [9239]
koster bêtü- [1099]
koster bosüj [1099]
koster botê [1099]
koster tu [9239]
koster tu- [9239]
koster bêzüj- [1099]
koster bêtüö [1099]
koster, raskladyvat'sja lêñu- [5063]
kostochka lata- [5081]
kost' latê [5081]
kost' dañka- [2233]
kost' la [5081]
kost' latê- [5081]
kost' xozê- [3102]
kost' ciri- [9042]
kost', razrubit' laza- [5109]
kostjum kêxä- [4018]
kostjum RL kostumê [4138]
kosy zapletat' xolu- [3133]
kotel nitê [7225]
kotel nitê- [7225]
kotelok RL kotölkê [4411]
kotlom stat' nitê- [7225]
kotoryj komä- [4048]
kotoryj ku- [4017]
kotoryj kuo [4017]
kotoryj kanê- [4012]
kotoryj-iz-nix ku- [4017]
kotoryj-to ku- [4017]
Kotura EN kotu- [4008]
Koubtumu EN koubtu- [4033]
kofta RL koptua [4148]
Koxorü EN koxorü [4413]
kochevat' suo- [8013]
kochevat' so- [8013]
kochevat' suodü- [8013]
kochevoj suêdu- [8013]
kochkovatyj susê- [8193]
kochujushchij suodü- [8013]
kradenyj toly- [9207]
kraeshek bêraj- [1091]
kraeshek bêrê [1091]
kraj kêpti- [4334]
kraj bêrêj- [1091]
kraj bêrê [1091]
kraj bêrê- [1091]
kraj xäj- [3001]
kraj xä- [3001]
kraj mou- [6008]
kraj kêj- [4005]
krajnij bêrê- [1091]
krajnij olen' v uprjazhke bêrê- [1091]
krasavica koptua [4024]
krasavica araka- [0021]
krasivyj nenä- [7124]
krasivyj arakê- [0021]
krasivyj nägê [7039]
krasivyj ku- [4017]
krasivyj nägê- [7039]
kraska düoru [2194]
krasnet' däxo- [2020]
krasnet' däba- [2020]
krasnovatyj daxo- [2020]
krasnomu, podobnyj däba- [2020]
Krasnojarsk ON dige- [2045]
Krasnojarsk ON däba- [2020]
krasnyj däxo- [2020]
krasnyj (?) debä- [2020]
krasnyj däba- [2020]
krasnyj mestami däba- [2020]
krasnyj, poxozhij na däba- [2020]
krasnym stanovit'sja däba- [2020]
krasnym stanovit'sja däxu- [2020]
krasnym stat' däba- [2020]
krast' tola- [9207]
krachok tyra- [9095]
kremen' dali [2074]
krepkij ma- [6023]
krepkij dürê- [2162]
krepkij tañka- [9189]
krepkij ani- [0008]
krepko ani- [0008]
krepko ma- [6023]
krepkom stat' ma- [6023]
kreplenie u narty, remennoe seri- [8165]
kresalo tuj [9036]
krest RL kiristê [4408]
Kresti RL kirestê [4408]
krivljat'sja bêdu- [1042]
krivoj däñku [2142]
krivoj xo- [3009]
krik lañü [5064]
krik saü- [8023]
krik lañü- [5064]
krik razdat'sja lañê- [5064]
kriklivyj lañü- [5064]
kriknut' laña- [5064]
kriknut' ñañkê- [7556]
kriku chajki a"a"aulê [0000]
krichat' ña- [7556]
krichat' lañü- [5064]
krichat' ñañgu- [7556]
krichat' lañêj- [5064]
krichashchij lañü- [5064]
krichit' lañü- [5064]
krichit' lanü- [5064]
krichit' ñañgu- [7556]
krovi, bol'shoe kolichestvo demê [2084]
krovi, bol'shoe kolichestvo demê- [2084]
krov' kama- [4039]
krov' kam [4039]
krov' kam- [4039]
krov'ju mazat' kamê- [4039]
krome xely- [3030]
krome RL koma [4047]
krome RL koma- [4047]
krug kuragu- [4360]
krug neñkê- [7062]
krug sita- [8213]
krug ñañka [7593]
kruglyj xurba [3166]
kruglyj düjxua- [2032]
kruglyj boj- [1158]
kruzhat'sja dijku- [2048]
kruzhit' dör- [2-7 ]
kruzhit' dü- [2004]
kruzhit'sja dika- [2048]
kruzhit'sja dijku- [2048]
kruzhka ñuru- [7565]
krupa kurü- [4097]
krupa RL kür- [4097]
krupa RL kürü- [4097]
krupinka kür- [4097]
krupinka sejmy [8096]
krupnyj ani- [0008]
Krushka EN ñuru- [7565]
krylo cüo- [9118]
krytyj têlü- [9309]
krysha tiri- [9085]
krysha têlü- [9309]
krysha kuxu [4020]
krysha sorua- [8153]
krysha koru- [4090]
krjuk xo- [3009]
krjuchkovatyj dünda- [2109]
krjuchok xädi- [3089]
krjuchok dlja vynimanija mjasa iz kotla bêgu [1188]
krjuchok dlja chistki trubki kiñgê- [4181]
krjaxtet' "yxy" [0000]
kto syly- [8015]
kto sylia- [8015]
kto syly [8015]
kto ku- [4017]
kto dazhe syly- [8015]
kto-to syly- [8015]
kto-to ma- [6003]
kuda ku- [4017]
kuda-nibud' ku- [4017]
kuda-to ku- [4017]
kukla ñontê- [7644]
kukla nüo- [7006]
kukla RL kukla [4056]
kukly, igrat' v nüo- [7006]
kulak mêne- [6092]
kulik tuxiê- [9181]
kulik tulekê [9067]
kuliki, sort tuxê- [9181]
kuliki, sort dänxi- [2018]
kul'tura nily- [7064]
kumekat' syna- [8099]
kumzha nörê [7267]
Kuodjumu EN kuodümu [4117]
Kuodjumu EN kuodümu- [4117]
kupat'sja xozy- [3102]
kupat'sja xota- [3102]
kupivshij näkê- [7008]
kupit' lüö- [5077]
kupit' tamtü- [9133]
kupit' näka- [7008]
kupit' tamtüü- [9133]
kupit' näkêlê- [7008]
kuplennyj lüö- [5077]
kuplennyj näkêlê- [7008]
kuritel'nyj lêpty- [5005]
kuritel'nyj kintê [4074]
kuritel'nyj trubka kintê [4074]
kurit' lapty [ ]
kurit' kintê [4074]
kurit' lapty- [5005]
kurit' derevo kintê [4074]
kurnosaja simbä [8250]
Kurnosaja EN simbä [8250]
kuropatka kêxi- [4018]
kuropatka kêxy [4018]
kuropatka EN kêxy [4018]
kuropatka tolovka bägu- [1168]
kuropatku, oxotit'sja kêxy- [4018]
kuropatku, oxotnik na kêxy- [4018]
kuropatok, oxotit'sja na kêxy- [4018]
kuropachij kêxy [4018]
Kursimi EN kursimi [4407]
kusat' ñêm- [7530]
kusat' sakü- [8055]
kusok xely- [3030]
kusok düka [2175]
kusok düki- [2175]
kusok xinä- [3230]
kusochek xely- [3030]
kusochek xinä- [3230]
kust lande- [5055]
kust lände [5055]
kustarnik länsê [5055]
kustarnik nirka- [7181]
kustarnik ländi- [5055]
kustarnik länsi- [5055]
kustarnikom, porosshij ländi- [5055]
kustistyj ländi- [5055]
kust' ländi- [5055]
kuxnja RL kuxnä [4161]
kucha diga [2045]
kushat' ñêma- [7530]
kushat' ñêma"kê- [7530]
kushat' ñam- [7530]
kjuch samo- [8246]
TOP
labaz tiêziri" [9027]
Labtabjuo EN lêbtê- [5010]
Labtimaku EN lêbti"- [5017]
lavka RL lapku [5020]
lavka RL lapku- [5020]
lager' RL lager- [5009]
ladno têtê [9022]
ladno [9014]
ladno ta- [9014]
ladon' xä- [3061]
ladon' xäna [3061]
ladon' xän- [3061]
laj logä- [5025]
lajda lynda- [5104]
lajda lynda [5104]
lajda lynta- [5104]
Lamboku EN lambo- [5113]
lampa koptu- [4022]
lampa kazêr [4109]
lampa kaza- [4109]
lampa RL lampê- [5103]
lajat' logä- [5025]
lajat' momo- [6148]
lajat' loxä- [5025]
levyj xorê [3072]
levyj bêty- [1096]
levyj ni- [7003]
legkij cejindê [9368]
legkij ceind- [9368]
legkij xole- [3034]
legkovoj ünsü- [0047]
led syr [8166]
led syru- [8166]
led syrê [8166]
led syr- [8166]
led (?) xondu [3232]
ledoxod syrou- [8166]
ledoxod syru- [8166]
ledjanoj syru- [8166]
ledjanoj mestami syru- [8166]
lezhat' têñiaj- [9198]
lezhat' tondäj- [9169]
lezhat' morä- [6144]
lezhat' kodä- [4104]
lezhat' düboj- [2022]
lezhat' nerba- [7178]
lezvie ñace [7572]
lezt' tamtü- [9133]
lezt' xoki- [3022]
lekarstvo RL lekarsê [5098]
lekar' RL lekar [5098]
lenivyj lisü [5076]
leninskij leniskê [5015]
leninskij RL leniskê [5015]
lenit'sja lüosu- [5076]
lenit'sja lisü- [5076]
lepeshka RL kiribê- [4095]
lepeshka RL lepeshkê- [5106]
les muñkê- [6138]
les muñku [6138]
les muñka- [6138]
les xua [3007]
les xua- [3007]
les, ezdit' v muñku- [6138]
les, priexat' v muñku- [6138]
lesistyj muñku- [6138]
lesnoj xua [3007]
lesnoj muñku- [6138]
lesu, otnosjashchijsja k muñku- [6138]
letat' têj- [9282]
letajushchij tai- [9282]
letet' têi- [9282]
letet' têu- [9282]
letet' v teplye strany däm- [2082]
letnee vremja, v teñê- [9190]
letnee stojbishche, perekochevat' na têñu- [9190]
letnij têñê [9190]
letnij têñê- [9190]
letnim, byt' têñê- [9190]
leto taña- [9190]
leto têñê [9190]
leto tênê- [9190]
leto tênê [9190]
leto nastupat' tañu- [9190]
leto nachinat'sja tañu- [9190]
leto provezti têñu- [9190]
leto provodit' têñu- [9190]
leto, provodit' têñê- [9190]
letovanija, mesto têñê- [9190]
letovka têñu- [9190]
letom taña- [9190]
letom têñê [9190]
letom tênê- [9190]
letom stanovlenie têñu- [9190]
letom stat' toñu- [9190]
letuchij têi- [9282]
letjashchij têj- [9282]
lechit' sülü- [8067]
lechit' RL leci- [5006]
lech' tandäi- [9169]
Likika EN liki- [5111]
Lilika EN lili- [5112]
Linanchar FN linênce- [5096]
Linanchar FN linancar [5096]
Linin EN RL leninê [5015]
Lire EN lire [5074]
Lire EN lire- [5074]
lisa tuntyê- [9257]
lisa tundia- [9257]
lisa tundy- [9257]
lisa nö- [7006]
lisa tunty- [9257]
lisa tunty [9257]
lisa tundy [9257]
lisa säti- [8206]
lisenok nö- [7006]
lisenok tundy [9257]
lisij tunty- [9257]
lisij tuntyê [9257]
lisic, oxotit'sja na tunty- [9257]
lisica satara- [8206]
lisica tunty- [9257]
lisica tundy- [9257]
lisica tunty [9257]
lisica tundy [9257]
lisichka tundä- [9257]
lisichka tundia- [9257]
lisichka tuntyê- [9257]
lisichka tunty [9257]
list xorê- [3072]
list xoarä- [3072]
list xoraz- [3072]
list [dereva] xorê- [3072]
list dereva xorê- [3072]
listva xoraz- [3072]
listvennica tujma- [9252]
lico xorê [3072]
lico xoara [3072]
lico xorê- [3072]
lico povernut' xorü- [3072]
lichiko xora- [3072]
lishajnik diê- [2007]
lishajnik syg- [8289]
lishnij boza- [1098]
lob xuazê [3123]
lob xyaza- [3123]
lob xeza- [3123]
lovit' kêmü- [4048]
lovit' däni- [2238]
lovit' kota- [4008]
lovit' arkanom däne- [2131]
lovit'sja kêmü- [4048]
lovkij kêsê- [4103]
lovkost' kêsê- [4103]
Älovna EN älovna [0013]
lovom, zanimajutsja podlednym [!] kênto- [4066]
lovushka deñku [2147]
lovushka däñguj- [2147]
lovushka deñguj [2147]
lovushka deñku- [2147]
lovushka, derevjannaja deñguj [2147]
lovushkoj pol'zovat'sja deñkuj- [2147]
lodka ñênduj- [7551]
lodka ñonta- [7551]
lodka ñantou- [7551]
lodka ñênduj [7551]
lodka ñandu- [7551]
lodka ñantu [7551]
lodka ñandu [7551]
lodke, ezdit' na ñêntêu- [7551]
lodke, exat' na ñantou- [7551]
lodke, plyt' na ñêntêu- [7551]
lodke, poplyt' na ñêntê- [7551]
lodkoj, exat' na ñantou- [7551]
lodkoj, pravit' ñantou- [7551]
lodkoj, uplyt' ñêntê- [7551]
lodochka ñêntu- [7551]
lodyr' lisü [5076]
lozha küj [4003]
lozhit'sja têndaj- [9169]
lozhit'sja mana- [6090]
lozhka küj [4003]
lozhka küj- [4003]
lokot' sêlñy- [8074]
lomat' cambi- [9032]
lomat' lujku- [5033]
lomat'sja cambi- [9032]
lono byadenê [1035]
lopata kajbu [4016]
lopata kajbu- [4016]
lopatka ñüa [7630]
Lopsêkê EN lopsê- [5005]
los' kêu [4007]
los' kou- [4007]
los' (?) kêumürü [4027]
los', igrushechnyj kêu- [4007]
loxmatyj lümnä- [5046]
loxmatyj karca- [4088]
loshadi, exat' na dündüa- [2123]
loshadinyj dünda- [2123]
loshad' dündöo- [2123]
loshad' dündüa [2123]
loshad' düntüä [2123]
loshad' dünda [2123]
loshad' dündä- [2123]
Lu EN lu [5001]
luzhajka ma"by" [6253]
luk dündü- [2122]
luk dintê- [2122]
luk dindo [2122]
luk (?) lêryê [5021]
luk dintê [2122]
luk, igrushechnyj dintê- [2122]
luk imet' dindü- [2122]
lukavyj toly- [9207]
luna kice- [4122]
lunka deñgu [2147]
lunnen'kij kice- [4122]
lunnyj kice- [4122]
luch ditar- [2205]
luchinka kabu- [4321]
lyzha tuta- [9271]
lyzha tutê [9271]
lyzha tuzu- [9271]
lyzha tuzê [9271]
lyzhax, idti na tüzü- [9271]
lyzhax, idti na tuda- [9271]
lyzhax, idushchij na tuzü- [9271]
lyzhax, xodit' na tuzü- [9271]
lyzhnik tuzü- [9271]
lyzhnyj tuzê [9271]
l'da, pol'zovat'sja ot syrê- [8166]
l'dom, xodit' za syru- [8166]
ljubimyj mênü- [6095]
ljubit' monü- [6095]
ljubit' monüa- [6095]
ljuboj xëora- [3047]
ljuboj ma- [6003]
ljudi ñana- [7543]
ljudi ñêna"sa [7543]
ljudi ñênê"sa- [7543]
ljudoed sigi"ä- [8058]
ljudoed sigi"ê [8058]
ljudoed sigi [8058]
ljudoed sigia [8058]
ljudoed sigia- [8058]
ljudoed sigij- [8058]
ljudoedka sigiä- [8058]
ljudoedka sigi- [8058]
ljudoedka sigi"i- [8058]
ljudoedka sigi"ä [8058]
ljudoedka sigie [8058]
ljudoedka nemy [7083]
ljudoedka sigij- [8058]
ljudoedovyj sigi"e- [8058]
ljul'ka lapsü- [5005]
ljul'ka laptu- [5005]
ljul'ka lapsê [5005]
ljul'ka kêndu- [4066]
ljul'ka länty- [5055]
ljul'ka lapsüj- [5005]
ljagushka RL laguskê [5110]
ljazgnut' därku- [2185]
ljamka xutarê- [3316]
ljamka xuzar [3316]
ljamka xudar [3316]
ljamka xutar- [3316]
ljamka xutar [3316]
ljamka xuzar- [3316]
Ljamo EN lämo [5116]
TOP
magazin lapku [5020]
magazin RL lapku [5020]
magazin RL lapku- [5020]
madu, govorit' na narechii sama- [8258]
madu, govorit' po- sama- [8258]
madu, enec plemeni sama- [8258]
maj todu- [9230]
maj RL maj- [6260]
majskij RL mai- [6260]
makushka nöñxu- [7115]
malen'kij siê- [8072]
malen'kij se- [8072]
malen'kij êly- [0018]
malen'kij "oly- [0018]
malo tanê- [9137]
malo sêun- [8097]
malo tanua [9137]
malo tanua- [9137]
malovatyj siêñ [8097]
malyj (?) kundeê [4-8 ]
malyj siêñ [8097]
malyj tanê- [9137]
malyj oly- [0018]
malyj tanua [9137]
malyj tanua- [9137]
mal'chik nüo [7006]
mal'chik tybyj- [9272]
mal'chik kuodümu [4117]
mal'chik kojümu [4117]
mal'chik kodumu [4117]
mal'chik no [7006]
mal'chik nö- [7006]
mal'chik kodümu- [4117]
mal'chik nüo- [7006]
maljusen'kij êly- [0018]
mama neê [7154]
mama aba- [0001]
mama "aba [0001]
mama nemy [7083]
mama aba [0001]
mama nemy- [7083]
maminyj aba- [0001]
mamont kala- [4031]
manzheta komby- [4341]
mart señi- [8086]
maslo dirê [2166]
maslo RL maslê [6163]
master me- [6004]
masterit' me- [6004]
Masju EN masü [6272]
materi sledovat' nemy- [7083]
material tugy- [9243]
materija tugy- [9243]
materija tuky- [9243]
materin nemy- [7083]
mater'ju stat' nemy- [7083]
matka byadenê [1035]
matrac xonsu [3050]
matrac xondü- [3050]
matushka nemy- [7083]
matushka nüo- [7006]
matushka neê- [7154]
mat' nemy- [7083]
mat' nemy [7083]
mat' neê [7154]
mat' aba- [0001]
mat' abou [0001]
mat' "aba [0001]
mat' aba [0001]
mat' ne- [7154]
mat' ny- [7005]
mat' nejmy- [7083]
mat' zheny ñinê- [7687]
mat' muzha ñinê- [7687]
mat' napominat' nemy- [7083]
Matjumjaku EN matü- [6051]
maut tansa [9143]
maut tansa- [9143]
maut byny- [1115]
maxat' lajby- [5007]
maxat' dajña- [2156]
maxat' ñiêruo- [7595]
maxat' xorü- [3196]
maxnut' lajbê- [5007]
mashina ünsü- [0047]
mashina RL masena [6273]
mashina RL masiênê [6273]
mashina RL masiêni- [6273]
mashinka RL mashina [6273]
medved' ñarka [7560]
medved' däma- [2086]
medved' ñarka- [7560]
medved' mêu [6008]
medved' barbê [1055]
medved' ñär- [7560]
medvezhij ñarka [7560]
medvezhij ñarka- [7560]
medvezhonok ñarka- [7560]
medlennyj dönda- [2177]
medlennyj dönta- [2177]
medlennym byt' lêzuj- [5089]
medlitel'nyj lêzu- [5089]
mednyj nöru- [7175]
mednyj basa [1072]
med' nöru- [7175]
med', krasnaja nöru- [7175]
mezhdu düte- [2208]
mezhdu dütyê [2208]
mezhdu der- [2164]
mezhdu düzy- [2208]
mezhdugorodnyj koru- [4090]
mezhdugorodnyj na [7001]
mezhdugorodnyj xunsê- [3057]
melkij sejmy- [8096]
melkij tyra [9279]
melkij syrê- [8166]
melkij xine- [3044]
melkij êly- [0018]
mel' tyra [9279]
mel'knut' däjñi- [2155]
mel'knut' RL malku- [6018]
men'shij sêun- [8097]
men'shij seunde [8097]
merzlota syrê- [8166]
merzlota, podzemnaja syrê- [8166]
merzlyj kêntu- [4065]
merzlyj kêntua- [4065]
merznut' kêndy- [4065]
merznut' cesê- [9044]
mertvyj kuo- [4001]
mertvyj ko- [4001]
mercat' däñxa- [2003]
mesti kajbi- [4134]
mesti tondi- [9188]
mestnost' mêu [6008]
mestnost' mou- [6008]
mesto na- [7001]
mesto bêbê [1076]
mesto mêu [6008]
mesto bobü- [1076]
mesto mou- [6008]
mesto nazy- [7051]
mesto nazy- [7024]
mesto ma- [6001]
mesto, na bêbê- [1076]
mesto, spal'noe bêbê- [1077]
mesjat' kice- [4122]
mesjac kice- [4122]
metall basa [1072]
metall basa- [1072]
metel' kotu- [4119]
metr RL metêrê [6181]
mech laku [5023]
mech lagu- [5023]
mech lagu [5023]
meshat' lämu- [5100]
meshat' carka- [9033]
meshat' xurkê- [3080]
meshok xuazaj [3112]
meshok xuazê [3112]
meshok xuazau- [3112]
meshok xuoza- [3112]
meshok xozaj [3112]
meshok xuozaj- [3112]
meshok, spal'nyj cüj- [9099]
meshochek batu [1013]
meshochek xuaza- [3112]
meshochek xirê- [3069]
mizinec bêrê- [1091]
Mikuluska mikuluska [6011]
millimetr RL m [6065]
mimo kêj- [4005]
mimo kade- [4268]
mimo na- [7001]
minovat' berê- [1162]
minuta RL minutê [6029]
mirnyj cütü- [9111]
mishen' bäj [1001]
mladenchestvo xütê [3096]
mladshij labsê- [5005]
mnogie ñuka- [7521]
mnogo bêzê- [1098]
mnogo ñuka- [7521]
mnogo ñuka [7521]
mnogo dülsy [2072]
mnogo ani- [0008]
mnogo ñuñkê- [7521]
mnogo kanü- [4012]
mnogo stat' ñuko- [7521]
mnogovodnyj byzy- [1112]
mnogovodnyj ñukê- [7521]
mnogodetnyj nüo- [7006]
mnogochislennym stat' ñukê- [7521]
mogila xua- [3007]
mogila bozü- [1110]
mozhet byt' mintä- [6122]
mozhet byt' ni- [7004]
mozhet byt' êku [0017]
mozhet byt' mintia- [6122]
mozhet byt' manta [6080]
mozhet byt' minca- [6122]
mozhet byt' {PARTIKEL} êku [0017]
mozhno bü- [1029]
mozhno nägê [7039]
mozhno myntu [6122]
mozg dia- [2006]
mozg diä [2006]
mozg da- [2006]
mozg, golovnoj dia [2006]
mozg, golovnoj di- [2006]
mozg, kostnyj kojmu [4131]
moj mênê [6005]
moj myñ [6005]
moj my- [6005]
mokryj by- [1112]
mokryj näty- [7224]
molnija kadüö [4105]
molnija kadüa- [4105]
molnija tuj [9239]
molnija dendü- [2121]
molnija kadö [4105]
molnija kadä" [4105]
molodezh' ñana- [7543]
molodezh' numa- [7091]
moloden'kij numa- [7091]
molodoj numa- [7091]
molodoj koptua- [4024]
molodoj numê [7091]
molodoj êly- [0018]
molodoj ñumaj- [7091]
molodoj numaj- [7091]
molodym stat' numa- [7091]
moloko RL moloko- [6021]
molotok myê [6010]
molotok mye- [6010]
molchalivyj buo- [1118]
molchat' tymäj- [9274]
Momde FN momde [6060]
morda kamu- [4142]
morda xüdö- [3109]
more däm [2082]
more bagu- [1040]
more damu [2082]
more dämê- [2082]
more däm- [2082]
more dä- [2082]
more, ujti za dämu- [2082]
more, uletet' za dämu- [2082]
moroz ñarmü [7561]
moroz cesi- [9044]
morozy nastat' cesê- [9044]
moroshka mury- [6159]
moroshkoj paxnut' mury- [6159]
moroshku sobirat' mury- [6159]
morjax, letet' za däm- [2082]
Moskva ON RL mêskêba [6050]
Moskva ON RL moskva- [6050]
moskovskij RL moskba [6050]
most xula [3035]
most RL mostê [6261]
motnut' xorkê- [3080]
motor RL motori- [6167]
motor RL mêtuê- [6054]
motornaja lodka RL motorka- [6167]
mox de [2007]
mox dumbi- [2154]
mox dü- [2007]
mocha kunsa- [4356]
moshkara neny- [7119]
moshchi est' lañêj- [5064]
mojushchij nö- [7025]
muzh docheri biñi [1023]
muzh s zhenoj ny- [7005]
muzh starshej sestry ini- [0029]
muzhik kuodüm- [4117]
muzhik kodümu [4117]
muzhik kuodümu [4117]
muzhik bajka- [1069]
muzhik kuodüma- [4117]
muzhskoj EN kuodümu [4117]
muzhchina kuodümu [4117]
muzhchina kodümu [4117]
muzhchina bajka- [1069]
muzhchina kuodümu- [4117]
muzhchina kodümu- [4117]
muzhchina ñênê"sa- [7543]
muzh kuodümu [4117]
muzh kojümu [4117]
muzh kodumu [4117]
muzh bajka- [1069]
muzh kodümu- [4117]
muzh kuodümu- [4117]
muka [2001]
muka ñêm- [7530]
muka da- [2001]
muka mua- [6008]
muksun xoaj- [3239]
muksun xuaü- [3239]
Muñkuo EN muñkuo [6138]
mutnoj stanovit'sja dösê- [2192]
mutnyj dödä- [2192]
mutnyj dösê- [2192]
mutnym byt' dösê- [2192]
mutnym byt' dödä- [2192]
mutnym stat' dösê- [2192]
muxa kir [4093]
muxa kir- [4093]
muxa kirê [4093]
muxi, popast' kir- [4093]
muchit'sja muan- [6015]
mchat'sja marby- [6045]
my myñ [6005]
my mi [6005]
my mi- [6005]
mysa mêlê [6033]
myt' ne- [7025]
myt'sja nö- [7025]
myshka têmu- [9184]
myshka däma- [2086]
myshka têmu [9184]
Meru EN mêru [6140]
mjagkij nämê- [7081]
mjagkij lomnaj- [5042]
mjagkij dübê- [2024]
mjasa, razdelka ñêm- [7530]
mjasnoj ñêm- [7530]
mjaso (?) ciñ [9111]
mjaso ciñ [9111]
mjaso dütê- [2-4 ]
mjaso ñam- [7530]
mjaso saxy [8029]
mjaso säxy- [8029]
mjaso säby- [8029]
mjaso soñku- [8149]
mjaso säby [8029]
mjaso cudü- [9111]
mjaso nêm- [7530]
mjaso est' ñêm- [7530]
mjaso na kuski, razrezat' ñêm- [7530]
mjaso, syroe säby- [8029]
mjaso, syroe säxy [8029]
mjaso, syroe säby [8029]
mjasom paxnut' ñêm- [7530]
TOP
na ni [7003]
na ni- [7003]
na ñij [7003]
na [kom-chem-l.] ni- [7003]
na poverxnosti ni- [7003]
na poverxnosti ni [7003]
nabrat' näkê- [7008]
nabrat' sery- [8159]
naverno nändy- [7152]
naverno ñênd- [7574]
naverno ñandi- [7574]
naverno êku [0017]
naverno nêndi- [7574]
naverx bondu- [1086]
naverx bondu [1086]
naverxu (?) xua- [3008]
naverxu bontu- [1086]
naverxu bêndu [1086]
naverxu okazat'sja bêntu- [1086]
navodnenie by- [1112]
navolochki (?) RL navolockêj [7070]
navstrechu dä- [2201]
navstrechu neru- [7002]
navstrechu suñgê- [8132]
navstrechu, poexat' nery- [7002]
navstrechu, prjamo ñonda- [7632]
nagnut'sja surxua- [8156]
nagnut'sja surxo- [8156]
nagêny EN ny [ ]
nagêny EN nagê [7039]
nagolovnik xüce- [3058]
nagret' xejby- [3003]
nad ni- [7003]
nad bontu- [1086]
nad nii- [7003]
nad bêndu [1086]
nadevat' sery- [8160]
nadevat' xona- [3120]
nadet' seri- [8160]
nadet' siêri- [8160]
nadet' ser- [8160]
nadejat'sja mujmu- [6268]
nado neinti [7094]
nado xu- [3010]
nado nägê [7039]
nado myntu [6122]
nadolgo xüo- [3013]
naest'sja nilu- [7066]
nazavtra küza- [4125]
nazad xu- [3008]
nazad ta- [9007]
nazad maki- [6025]
nazad golovoj, s zaprokinutoj xaga [3252]
nazvannyj buo- [1118]
nazvat' nim- [7085]
nazvat' buo- [1118]
nazvat' toce- [9029]
nazvat' bo- [1118]
naznachit' xola- [3256]
nazyvat'sja nimi- [7085]
nazyvat'sja nim- [7085]
naimenovat' nim- [7085]
najti (?) ma- [6001]
najti nena- [7-05]
najti ñêzi- [7577]
najti ñodi- [7577]
najti kacema- [4108]
najti ñota- [7577]
najti ñaza [7577]
nakoval'nja dezi- [2198]
nakomarnik zapsäny [2273]
nakonec kañgü- [4012]
nakonec bêlta [1081]
nakonechnik xäj- [3001]
nakormit' ñêmê- [7530]
nakormit' olenej kêtu- [4114]
nakormlennyj ñamê- [7530]
nakormlennym okazat'sja ñêmê- [7530]
nakrenit'sja nöjkê- [7049]
nakryt' kauli- [4032]
nalevo mêgu- [6025]
nalim nünä- [7122]
nalim nünü [7122]
nalit' bo- [1090]
nalit'sja bo- [1090]
nalovit' kêma- [4048]
nalovlennyj kêma- [4048]
nalomannyj cambi- [9032]
nalomat' cambi- [9032]
namoknut' nety- [7224]
napast' ñazi- [7577]
naperstok ñuxou [7515]
napet' kêjñi- [4076]
napech' xi- [3003]
napil'nik seru- [8091]
napisanie xozê- [3102]
napisannaja xozü- [3102]
napisat' xozü- [3102]
napisat' xo- [3102]
napisat' xotê- [3102]
napoit' xuañku- [3065]
napoit' by- [1112]
napolnennyj cerê [9001]
napolnennyj müntü- [6114]
napolnit' müntü- [6114]
napolnit' ceri- [9363]
napolnit'sja mintü- [6114]
napolnjat' minta- [6114]
napravit'sja bi- [1029]
napravit'sja xata- [3090]
napravljat'sja xezy- [3092]
napravljat'sja nery- [7173]
napravo mantü- [6082]
napravo xorê- [3072]
naprasno tora- [9023]
naprotiv (?) taj- [9016]
naprotiv ñua [7503]
naprotiv dä- [2201]
naprotiv ni- [7003]
narezat' degi- [2046]
narisovat' xozê- [3102]
narod ñana- [7543]
narod ñanasa- [7543]
narochnyj (?) setê- [8220]
narta insü- [0047]
narta kêntê- [4066]
narta mye- [6012]
narta kênda [4066]
narta kênta [4066]
narta kêndê- [4066]
narta ñüsänê [7629]
narta, zaprjazhennaja legkovo ünsü- [0047]
narta, igrushechnaja kêntê- [4066]
narte, exat' na kêndü- [4066]
narte, exat' na legkovoj ünsü- [0047]
nartu imet' kêndü- [4066]
nartu, olen',zaprjagaemyj v legkovuju ünsü- [0047]
narty, igrat' v kêntê- [4066]
narty, ostat'sja bez kêntê- [4066]
narty, razbirat' kêndü- [4066]
naruzhnoj storone, po bênti- [1086]
naruzhnyj bonto- [1086]
naruzhnyj bonde- [1086]
naruzhu bêndi [1086]
naruzhu bêndi- [1086]
nash myñ [6005]
nash mi [6005]
nash mi- [6005]
nasmeshnik xidi- [3082]
nastat' tu- [9240]
nastat' my- [6004]
nastat' taza- [9161]
nastat' kona- [4062]
nastelennyj tata- [9161]
nastelit' tata- [9161]
nastilat' taza- [9161]
nastorozhe, stojat' sêrsaj- [8065]
nastorozhit' sitê- [8083]
nastojashchij nändy- [7152]
nastojashchij ñano [7543]
nastojashchij ñanuo [7543]
nastreljat' kotu- [4008]
nastupat' mirêj- [6157]
nastupit' kony- [4062]
nastupit' tu- [9240]
nastupit' tuj- [9240]
nastuplenie tuj- [9240]
nasytit'sja nilu- [7066]
Nataku EN nata- [7275]
natochit' seli- [8071]
natuga sêñkê- [8128]
natjanut' bana- [1125]
natjanut' näko- [7008]
nautro küzä- [4125]
nauchit' ceny- [9040]
nauchit'sja ceny- [9040]
naxodit' ñasa- [7577]
naxodit' ñêzê- [7577]
naxodit' ñêtü- [7577]
naxodit'sja i- [0025]
naxodit'sja "i- [0025]
naxodit'sja têny- [9016]
naxodit'sja v besporjadke lulä- [5040]
naxozhdenie kony- [4062]
nacelit'sja dätê- [2040]
nachal'nik setê- [8243]
nachal'nik barbi- [1055]
nachat'sja i- [0025]
nachinat'sja i- [0025]
nashchupat' ñata- [7577]
Ngambu EN ñambu [7540]
nganasan nadi- [7009]
nganasan [7009]
nganasan nä- [7009]
nganasan nää [7009]
Nganasane {EIGENBEN PL} [7009]
Nganasane {EIGENBEN PL} nä- [7009]
nganasanka nadi- [7009]
nganasanka [7009]
nganasankij näde- [7009]
nganasanski govorit', po- nä- [7009]
nganasanski govorit', po- näde- [7009]
nganasanskij nä- [7009]
nganasanskij nadi- [7009]
nganasanskij [7009]
nganasanskij ñanuo [7543]
nganasanskij ñano [7543]
Ngomtu EN ño- [7504]
Ngomtumaku EN ño- [7504]
Nguamde FN ñuam- [7615]
Nguamdi EN ñuamdi" [7518]
ne ni- [7004]
ne däñku [2143]
ne däñku- [2143]
ne däñgu- [2143]
ne neinti [7094]
ne ni [7004]
ne ni [7003]
ne ni- [7003]
nebo ñuo- [7502]
nebo ñuo [7502]
nebo ña [7502]
nebo, chistoe [bez obloko kou- [4009]
nebo, jasnoe kou- [4009]
nevestka ñabu- [7514]
nevod dürkê- [2189]
nevoda (?) xitê [3094]
nevodom, rybu lovit' durkê- [2189]
nevozmozhno ni- [7004]
nevozmozhno xirê [3069]
nevozmozhno me- [6004]
nevozmozhno stat' lêzi- [5083]
Negjumaku EN nêgü- [7339]
nedavno noku- [7043]
nedaleko ni- [7003]
nedaleko om- [0019]
nedelja däly [2073]
nedelja dälê- [2073]
nedelja säjbê [8028]
nedelja RL nidelä [7256]
nedolgo kana- [4012]
nedolgoe vremja, cherez kuntê- [4073]
nedorytyj sir- [8165]
nezhenatyj=c ny- [7005]
nezamerzajushchij bagu- [1040]
nezamuzhnjaja bojka- [1069]
neznakomyj dera- [2167]
nezrelyj bêzua- [1098]
neizvestno sylia- [8015]
nekotoryj xely [3030]
nekotoryj xely- [3030]
nekotoryj ku- [4017]
nekuda, bol'she ñombu- [7567]
nelegkij ni- [7004]
nelegkij nendä- [7160]
nel'zja ni- [7004]
nel'zja noñxo- [7114]
nel'ma dindü- [2140]
nemnogo ni- [7004]
nemnogo nimê- [7087]
nemnogo tanê- [9137]
nemnogo ñukê- [7521]
nemnogo kana- [4012]
nemoj ñañ- [7556]
nemym stat' ñañ- [7556]
nenadolgo kana- [4012]
nenec RL dürä"kê [2160]
nenec RL dürakê- [2160]
nenecki, govorit' po- dürä"kê- [2160]
neobxodimyj nägê [7039]
neozhidanno lakê- [5024]
neostorozhnyj laka- [5024]
neploxo ni- [7004]
neploxo nêñxo [7114]
nepodatlivyj lêzi- [5083]
neposedlivyj ñom- [7531]
nepreryvnyj molci- [6047]
nepreryvnyj müta- [6190]
nerazgovorchivyj buo- [1118]
neskol'ko omo [0019]
neskol'ko omo [0019]
neskol'ko kanê- [4012]
neskol'ko kanau- [4012]
neskol'ko kañü- [4012]
nesmyshlenyj lêra- [5022]
nesmyshlenysh lêra- [5022]
nesoglasie kêrbu- [4086]
nesoglasie ni- [7004]
nesti ñantê- [7607]
nesti ñantê [7607]
nesti myndy- [6123]
nesti myn- [6012]
nesti kênda- [4067]
nesti myntê- [6123]
nestis' xezy- [3092]
neschastnym stat' tala- [9126]
net däñguj- [2143]
net däñku [2143]
net däñgü [2143]
net däñku- [2143]
net däñgu- [2143]
net däñguj- [2143]
net ni- [7004]
net däñguj [2143]
net tuo" [9210]
net tuou [9210]
neudachlivyj tala- [9126]
neuzheli kêndu [4106]
neupitannyj säxy- [8029]
Nexuli EN nexuli [7276]
Neceptevic EN neceptevic [7220]
nechego ma- [6003]
ne-byt' däñku [2143]
ne-byt' däñguj- [2143]
ne-byt' däñuj- [2143]
ne-videt' mumna- [6028]
ne-zametit' mumna- [6028]
ne-zamechat' mumna- [6028]
ne-znat' deru- [2167]
ne-imet'sja däñku [2143]
ne-imet'sja däñku- [2143]
ne-imet'sja dañgu- [2143]
ne-imet'sja däñguj- [2143]
ne-moch' lêzi- [5083]
ne-moch' lodi- [5083]
ne-pojmat' deru- [2167]
ne-rezat' (?) xuntê- [3132]
ne-smoch' lozi- [5083]
ne-smoch' mumna- [6028]
ne-uvidet' mumna- [6028]
ne-umet' deru- [2167]
ne-xvatat' mêci- [6006]
nigde ku- [4017]
Nidovna EN nidovna [7007]
nizhnij ñilä- [7524]
niz ñile [7524]
nizkij maku- [6024]
nizkij makê [6024]
nizkovatyj magê- [6024]
nizkoroslyj makê- [6024]
nikak moli [6040]
nikak mali- [6040]
nikak ku- [4017]
nikakoj (?) ni- [7004]
nikakoj ku- [4017]
nikakoj [po kachestvu \dbzw.\rsvojstvu] ku- [4017]
nikakoj [po schetu] kañkê- [4012]
nikogda ni- [7004]
nikogda kañkê- [4012]
nikotoryj ku- [4017]
nikto sylia- [8015]
nikto syly- [8015]
nikuda ku- [4017]
Nimsjamjaku EN nimsä- [7017]
Nindili EN nindili [7022]
nipokudu ku- [4017]
niskol'kij kanê- [4012]
nitka motu- [6180]
nitochka sejci- [8090]
nit' mêtê [6180]
nichego ma- [6003]
nichego ku- [4017]
nichego, ostat'sja bez ma- [6003]
nichej syly- [8015]
Nökê EN nö- [7006]
no êm- [0019]
no têti- [9022]
no tê" [9014]
no [9014]
novinka mendä- [6096]
novorozhdennyj ñêtu- [7577]
Novosibirsk ON RL nêvêsibirskê [7054]
Novosibirsk ON RL sibirskêi [8050]
Novosibirsk ON RL nêvêsibirskê- [7054]
novosti, tot,kto znaet vse dindä- [2121]
novost' düry- [2168]
novyj menda- [6096]
novyj xunsê [3057]
Novyj ON RL novyj- [7069]
noga ño- [7504]
noga ñuoj- [7504]
noga ñuo- [7504]
noga deby [2025]
noga deby- [2025]
noga ñoj [7504]
noga ñoj- [7504]
noga ñuoj [7504]
noga xüoga- [3027]
nogami trogat' ñuo- [7504]
nogi imet' ñuo- [7504]
nogi, mjaso ot myshinoj kiñka- [4077]
nogi chast' kiñka- [4077]
nogi chast', dokolennuju kinka- [4077]
nogij ñuo- [7504]
nogotok kêza- [4113]
nogot' kêza- [4113]
nogot' kêtu- [4113]
nogot' kêtu [4113]
nogot' kêzu [4113]
nozh dlja raskroja xorü- [3140]
nozh primenit' kümau- [4055]
nozhny señ [8138]
nozhom, byt' s kümau- [4055]
nozhom stat' kumau- [4055]
nozh küma [4055]
nozh küma- [4055]
nozh kümau- [4055]
Noke EN nokê [7156]
nomer RL nomirê [7016]
nora boñka [1088]
nora bêñgü- [1088]
norilo norile [7031]
norilo RL norile [7031]
Noril'sk ON RL nêrilisko [7269]
norka bêñga- [1088]
nos ñüñkê- [7559]
nos kamu- [4142]
nos ñüñkê [7559]
nos xüodüö- [3109]
nos xüdüo- [3109]
nos lodki ñüñga [7559]
nosatyj ñüñga- [7559]
nosit' xonêj- [3054]
nosit' myndy- [6123]
nosit' siêri- [8159]
nosit' tatu- [9193]
nosit' xo- [3055]
nosit' mynty- [6123]
nosit' xon- [3055]
nocham, bodrstvovat' po xi- [3005]
nochevat' xi- [3005]
nochevat' señkê- [8125]
nochevat' señê- [8125]
nochevat' señgê- [8125]
nochit'sja xoj- [3040]
nochleg señgê- [8125]
nochnoj xi- [3005]
noch' xi- [3005]
noch' xi [3005]
noch' kunto [4072]
noch' nastat' xi- [3005]
noch' nastupit' xi- [3005]
noch'ju xi- [3005]
noch'ju kunto [4072]
noch'ju xi [3005]
noch'ju bodrstvovat' xi- [3005]
nosha mynty- [6123]
noshenie mynty- [6123]
nojabr' nütüo [7047]
Nojabr' RL nêjabêri [7010]
nravit'sja mêne- [6032]
nu ou [0000]
nu ou" [0000]
nu [9014]
nu têtê [9022]
nu ved' tata [9022]
nu {INTERJ} têu [9014]
nu {INTERJ} [9014]
nu {INTERJ} ê [0000]
nu ladno tata [9022]
nuzhda mêñkê [6127]
nuzhdat'sja mêñkê- [6127]
nuzhno xu- [3010]
nuzhno neinti [7094]
nuzhno xuj- [3010]
nuzhno nägê [7039]
nuzhnyj xu- [3010]
nuzhnyj neinti [7094]
nuzhnyj xuj- [3010]
nuzhnyj nägê [7039]
nyneshnij êmê [0019]
nynche tyminä [9026]
nynche tyminia [9026]
njuk dej- [2002]
njuk dej [2002]
njuxat' cü- [9099]
Njage EN nägê [7039]
Njage EN nägê- [7039]
TOP
o ni- [7003]
o na [7001]
ob ni- [7003]
ob na [7001]
oba siti [8203]
obvjazat' sara- [8161]
obglodat' ñanu- [7639]
obglodat' soñgu- [8149]
obgorelyj säj- [8027]
obgoret' säj- [8027]
obgryzat' tamê- [9145]
obdelit' kêtu- [4113]
obdumat' syne- [8099]
obed der- [2164]
obed kou- [4009]
obed RL obedê [0022]
obedat' RL obedê- [0022]
obednet' mêñkêj- [6127]
obezdolit' kêtu- [4113]
obernut'sja ñara- [7563]
obernut'sja nara- [7199]
obernut'sja diê- [2010]
obeshchanie buo- [1118]
obzhora dämu [2264]
obzavestis' seri- [8159]
obzavesti' seri- [8159]
obidet' siba- [8048]
obidet'sja muodä- [6254]
obixoda ñali- [7555]
obladaemoe xonê- [3122]
oblako cirüo [9058]
oblako tirüo [9058]
oblako cirü [9058]
oblako cirü- [9058]
oblako tirü- [9058]
oblako tirü [9058]
oblako ciê- [9058]
oblako cirüo- [9058]
oblachnyj cirü- [9058]
oblachnyj cirü [9058]
oblachnyj tirü- [9058]
oblachnyj ciê- [9058]
oblezlyj neme- [7104]
oblik sy" [8214]
oblit' cünta- [9101]
oblomok lêxü- [5028]
oblomok xeli- [3030]
obman toly- [9207]
obmanut' deñga- [2147]
obmanut' xontuo- [3127]
obmanut' deñgê- [2147]
obmorazhivat' myê- [6034]
obmorozit' myê- [6034]
obnjat' kamka- [4048]
obo ni- [7003]
obo na [7001]
obodok kêpti- [4334]
obodrannyj ni- [7337]
obodrat' ni- [7158]
obodrat' kêtu- [4113]
obodrat' ni- [7337]
obozhzhennyj säj- [8027]
oboznachaet udivlenie ... {EXKL} oju" [0000]
obojti storonoj xuñkê- [3165]
oborot, sovershit' diê- [2010]
obrabatyvat' nêtu- [7223]
obrabotannyj nêto [7223]
obrabotat' nêto [7223]
obradovavshijsja näly- [7065]
obradovannym stat' näly- [7065]
obradovat' näly- [7065]
obradovat'sja näly- [7065]
obradovat'sja xäjri- [3254]
obraz syzê- [8214]
obraz syzê [8214]
obrazec RL obrazeç [0030]
obrazovat'sja [voda] bika- [1017]
obrazovat'sja [rekoj] bika- [1017]
obratit'sja sojbu- [8023]
obratit'sja damo [2083]
obratno xu"- [3008]
obratno xiêra- [3031]
obratno ñonêj- [7542]
obratnyj me- [6004]
obrashchat'sja bê- [1147]
obrezat' mêta- [6183]
obresti serê- [8160]
obrubok düka [2175]
obrubok düki- [2175]
obryv bêrê [1091]
obryv celä [9049]
obryvistyj celä- [9049]
obryvyj ñoji [7596]
obstrogat' sery- [8283]
obstrugannyj sery- [8283]
obuv' xuajmu- [3041]
obuv' xojmu- [3041]
obuv', mexovaja xuajmu [3041]
obuchennyj ceny- [9040]
obuchit' ceny- [9040]
obxitrit' xuanto- [3127]
obxodit' düjxy- [2032]
obshchenie buo- [1160]
ob-edinit' kamsu- [4041]
ob-edinit' ñuê- [7501]
ob-edinit'sja ñuê- [7501]
ob-ekt obrashchenija lica xorü- [3072]
ob-est' soñguj- [8149]
ob-est' soñuj- [8149]
ob-exat' mon- [6012]
ob-javljat' munu- [6115]
obychnyj xö- [3013]
obychnyj mentê [6080]
ovod xilci [3037]
ovod xul [3037]
ovod xilci- [3037]
ovrag subê [8033]
ovrazhistyj subü- [8033]
ogljadyvat'sja kice- [4122]
ogljanut'sja deñkê- [2057]
ognennyj tu- [9239]
ognepodobnyj tu- [9239]
ogo {EXKL} ñoxo- [7626]
ogon' tu [9239]
ogon' tu [9239]
ogon' tuj- [9239]
ogon' tu- [9239]
ogon' tuj [9239]
ogon' tuo- [9239]
ogon', poxozhij na tu- [9239]
ogromnyj sigi"ê [8058]
ogromnyj ani- [0008]
odevanie dembi- [2102]
odevat' sery- [8160]
odevat'sja dembi- [2102]
odevat'sja dembi"tê- [2102]
odevat'sja {SUBST} dembi- [2102]
odezhda lu- [5001]
odezhda dembä- [2102]
odezhda lu [5001]
odezhda deñxä- [2102]
odezhda deñxä [2102]
odezhda kabä- [4014]
odezhda demba [2102]
odezhda dembia [2102]
odezhda, kukol'naja lu- [5001]
odezhda, shamanskaja kabä- [4014]
odezhda, shamanskaja kaxä [4014]
odezhda, shamanskaja kaxä- [4014]
odezhdy, nizhnj. opushka lu- [5001]
odet' seri- [8160]
odet' deñxi- [2102]
odet' dembi- [2102]
odet'sja deñxi- [2102]
odet'sja dembi- [2102]
odet'sja denxi- [2102]
odejalo cu- [9099]
odejalo cüü- [9099]
odejalo cu [9099]
odejalo cüj [9099]
odejalo cüj- [9099]
odin ñuo- [7501]
odin ñu"o- [7501]
odin xely- [3030]
odin ño- [7501]
odin ñuêzê- [7501]
odin ñu"ozê- [7501]
odin ñuoj- [7501]
odin ñoj- [7501]
odin ñu"oj- [7501]
odin ñu"ozê [7501]
odin ñu"oj [7501]
odin ñuoj [7501]
odin ñuoso [7501]
odin ñuoza [7501]
odin ñonê- [7542]
odin ñamäj [7533]
odinnadcatyj ñu"oj- [7501]
odinnadcatyj bi- [1015]
odinnadcat' bi- [1015]
odinnadcat' ñu"oj [7501]
odinokij ño- [7501]
odinokij ñonê- [7542]
odinolichnik ñu- [7501]
odichat' babi- [1034]
odichat' [ob olene] babi- [1034]
odnazhdy ko [4017]
odnazhdy ñu"ozu- [7501]
odnazhdy ñoozu- [7501]
odnazhdy kañka- [4012]
odnako ñonê- [7542]
odnako ta- [9006]
odnako timinä- [9026]
odnovremenno ñu"oj- [7501]
odnovremennyj ñu"oj- [7501]
odnoglazen'kij däñga- [2142]
odnoglazyj däñku [2142]
odnoglazyj dañga- [2142]
odnom ku- [4017]
odnomu, po ñuozu- [7501]
odnomu, po ñu"ozu- [7501]
odnorogij bañkê [1129]
odobrenie xirê [3069]
odobrenie xüsä- [3083]
odobrjat' xüsä- [3083]
odolet' karê- [4129]
ozhivit' sülü- [8067]
ozhivit' nily- [7064]
ozhidat' barê- [1053]
ozhit' sülä- [8067]
ozhit' nily- [7064]
ozadachvajushchij tolmê- [9077]
ozero turku [9261]
ozero turku- [9261]
oj {EXKL} kêza [4304]
oj {EXKL} kazäu [4304]
oj {EXKL} ou" [0000]
oj {EXKL} têu [9014]
okazat'sja i- [0025]
okazat'sja ñatu- [7577]
okazyvat'sja i- [0025]
okazyvat'sja nändy- [7152]
okanchivat' säzy- [8202]
okanchivat' säty- [8202]
okliknut' lañü- [5064]
okno sie- [8009]
okno se- [8009]
okolo nadä [4268]
okolo omo [0019]
okolo xira [3069]
okolo xira- [3069]
okolo kadä- [4268]
okolo sita- [8213]
okolo kada [4268]
okolo kaä [4268]
okolo mandi- [6081]
okolo kêj- [4005]
okolo na- [7001]
okolo kaä- [4268]
okonchanie säty- [8202]
okonchanie süsü- [8193]
okonchanija, sroka dulsy- [2286]
okonchili, mesto säzy- [8202]
okonchit' säzi- [8202]
okonchit' säzye [8202]
okonchit' säty- [8202]
okonchit' sätya- [8202]
okonchit'sja säty- [8202]
okoshko se- [8009]
okrik na sobaku i dr. {EXKL} têj [9000]
okrutit' xurki- [3080]
Oksana EN êksanê [0010]
oktjabr' kêndy- [4065]
oktjabr' byzy- [1112]
okun' bitäña [1183]
olene, exat' verxom na cerê- [9130]
olene stat', dikim babi- [1034]
olenevod kêtu- [4008]
olenevod ta- [9119]
olenevod, bogachij- ta- [9119]
olenevodami byt' kêtu- [4008]
olenevodstvo ta- [9119]
olenej, derzhat' ta- [9119]
olenej, igrat' v ta- [9119]
olenej, ostat'sja bez ta- [9119]
olenej, oxotit'sja na dikix [s setjami] dünü- [2123]
olenej, oxotjashchijsja na perepravax dünü- [2123]
olenej, pasti ta- [9119]
olenem stat' ta- [9119]
olenij ta [9119]
olenij ta- [9119]
oleninoj, paxnut' ta- [9119]
olenje, imet' ta- [9119]
olennyj ta- [9119]
olen' ta- [9119]
olen' ta [9119]
olen' kopta- [4025]
olen' babi- [1034]
olen' kota- [4008]
olen' baxi [1034]
olen' babi [1034]
olen' dämo- [2086]
olen' tati [9022]
olen', verxovoj cerê- [9130]
olen' dvuxletok dejbu- [2060]
olen', dikij baxi- [1034]
olen', dikij baxi [1034]
olen', dikij babi- [1034]
olen', dikij babi [1034]
olen', domashnij ta [9119]
olen', domashnij ta- [9119]
olen', zagovorennyj ta [9119]
olen', zagovorennyj dlja cheloveka neru- [7194]
olen', igrushechnyj dikij baxi- [1034]
olen', kastrirovannyj kopta- [4025]
olen', kastrirovannyj kopta [4025]
olen', kotoryj obychno zaprjagat'sja cinsä [9080]
olen', legkovoj ünsü- [0047]
olen', perednij insu- [0047]
olen', peredovyj insü- [0047]
olen', ruchnoj auku- [0005]
olen', svjashchennyj nöru- [7194]
olen'-begun bata- [1181]
olen'-begun ta [9119]
olen'-proizvoditel' däsê- [2196]
olen'-samec [v period gona] kuru [4242]
olenja, paxnut' mjasom dikogo baxi- [1034]
olenja, stat' bez dikogo baxi- [1034]
olenjami, bogatyj ta- [9119]
olenjami, bogach ta- [9119]
ol'xa lyrxy" [5027]
omul' suru- [8063]
on ej [0000]
on sy- [8014]
on siti [8014]
on siti [8203]
on syty- [8014]
opaty, v kachestve kodü- [4271]
operedit' neri- [7002]
operedit' berê- [1162]
operet' xuanu- [3012]
operet'sja cirbi- [9089]
opirat'sja cirba- [9089]
oplata kodü- [4271]
opovestit' dindi- [2121]
opovestit' basê- [1118]
opozdat' xuo- [3008]
opora kêjkü- [4029]
opora kêjmü- [4029]
opora torê- [9191]
opora kusi- [4135]
opora dlja nog debi- [2025]
oporu, ispol'zovat' kak kusi- [4135]
opredelennyj nandy- [7152]
oprokinutym byt' bê- [1090]
oprokinut' bê- [1090]
opushka bara- [1091]
op'janenija, naxodit'sja v sostojanii xuañku- [3065]
opjat' ñano [7542]
opjat' ñone- [7542]
opjat' ta- [9007]
opjat' têpta- [9018]
opjat' noñê [7542]
orel lymby- [5052]
orel lyñxy [5052]
orel lymby [5052]
orex sañkê- [8126]
ornament muli [6039]
orudie ñudi- [7569]
oruzhie dlja ubivanija konduj- [4068]
osvetit' dentu- [2017]
osedanie ñaza- [7577]
osedanija, mesto vremennogo ñaza- [7576]
osedanija, mesto obychnogo ñata- [7576]
osedlost', perejti na ñaza- [7576]
osedlyj ñata- [7576]
osedlyj ñaza- [7576]
osedlym byt' ñaza- [7576]
osenij sundaj- [8102]
osennij sundaj- [8102]
osen' ñütü- [7585]
osen' sunda- [8102]
osen' sundaj- [8102]
osen' ñütüö [7585]
osen' nütü- [7585]
osen' nastupat' sunda- [8102]
osen'ju ñütü- [7585]
osen'ju sundaj- [8102]
osen'ju nütü- [7585]
osest' ñaza- [7576]
osetr bakunu [1068]
osetr bakunu- [1068]
osetrov dabyvat' bakunu- [1068]
osilit' ñêli- [7598]
osina nirku [7181]
oslepit' sejmi- [8096]
oslepljat'sja xose- [3243]
oslepnut' sejmy- [8096]
osmatrivat'sja sañü- [8127]
osmotret' sêñü- [8127]
osmotret' sêñüli- [8127]
osmotret'sja sañü- [8127]
osnovnoj ñano [7542]
osostarit'sja imi- [0028]
ostavat'sja kou- [4011]
ostavat'sja koj- [4011]
ostavit' koj- [4011]
ostavit' kou- [4011]
ostavit' kondu- [4067]
ostavljat' koj- [4011]
ostavljat' ko- [4011]
ostal'noj ñona [7542]
ostanavlivat' nênsu- [7142]
ostanavlivat'sja nênsu- [7142]
ostanavlivat'sja nênsua- [7142]
ostanovit' nênsu- [7142]
ostanovit'sja nênsu- [7142]
ostanovit'sja ma- [6001]
ostanovit'sja señkê- [8125]
ostanovit'sja kou- [4011]
ostat'sja koj- [4011]
ostat'sja kou- [4011]
ostat'sja ma- [6001]
ostat'sja saxü- [8292]
ostat'sja mêri- [6043]
ostat'sja ko- [4011]
ostat'sja ñêzu- [7577]
osterech' sitê- [8083]
ostov simka- [8039]
ostova chuma, konec ñunsy- [7554]
ostren'kij xomê- [3039]
ostrota xomê- [3039]
ostroumnyj tolmê- [9077]
ostryj xorü- [3073]
ostryj xomê- [3039]
ostyvat' sine- [8266]
ostyvshij sine- [8266]
ostyt' sine- [8266]
ot na- [7001]
otbezhat' xojka- [3023]
otbirat' mêry- [6139]
otbyt' kony- [4062]
otvezti kontu- [4067]
otvezti kondu- [4067]
otverstie tutu- [9241]
otverstie koni [4063]
otverstie siê [8009]
otverstie biari- [1005]
otverstie ñunsy- [7554]
otverstie, vxodnoe ñua [7503]
otvesti konda- [4067]
otvetit' sojbo- [8023]
otvechat' munu- [6115]
otvechat' sojbu- [8023]
otvodit' kondu- [4067]
otdavat' mi- [6013]
otdalennoe vremja têsy- [9159]
otdat' mi- [6013]
otdat' sila- [8076]
otdat' tatu- [9193]
otdat' tazu- [9193]
otdat' v zhenu mi- [6013]
otdelat' ni- [7048]
otdelit' dekê- [2046]
otdelit' taru- [9172]
otdelit' mara- [6139]
otdelit'sja taru- [9172]
otdelyvat' dekê- [2046]
otdel'nyj xunde [3057]
otdel'nyj xunsê- [3057]
otdel'nyj xunsê [3057]
otdoxnut' ni- [7036]
otdyxat' ni- [7036]
otdyxat' bênê- [1082]
otec desy- [2190]
otec nise- [7096]
otec idä [0034]
otec "ida [0034]
otec idä- [0034]
otec dedi- [2190]
otec desy [2190]
otec dedi [2190]
otec dezy- [2190]
otec zheny ñinê- [7687]
otec muzha ñinê- [7687]
otech' kandy- [4065]
otkachnut'sja ñuse- [7569]
otklonit' vbok kêi- [4005]
otkolot'sja lêxê- [5008]
otkryvat' bara- [1005]
otkryvat' bara [1005]
otkryvat' biary- [1005]
otkryvat'sja bärê- [1005]
otkrytka RL otkrytkê [0035]
otkrytyj bärê- [1005]
otkrytym byt' biari- [1005]
otkryt' bara- [1005]
otkryt' ci- [9098]
otkryt' biarê- [1005]
otkryt' cabti- [9011]
otkuda ku- [4017]
otkuda-nibud' ku- [4017]
otkuda-to ku- [4017]
otmorozit' my- [6034]
otnesti kontu- [4067]
otnesti konda- [4067]
otnimat' mêry- [6139]
otnoshenie kêrsu [4221]
otnyne êm- [0019]
otnjat' mêr- [6139]
otobrat' mê- [6004]
otovsjudu ku- [4017]
otognat' nokê- [7043]
otodvinut'sja tata- [9192]
otojti bü- [1029]
otojti nansu- [7142]
otojti kony- [4062]
otorvat'sja koxu- [4019]
otpravitel' ñuoni- [7508]
otpravit' ñuona- [7508]
otpravit' müta- [6190]
otpravit'sja bü- [1029]
otpravit'sja kona- [4062]
otpravit'sja büü- [1029]
otpravit'sja tü- [9098]
otpravlenie bü- [1029]
otprygnut' cündü- [9101]
otpuskat' nelxo- [7068]
otpustit' nelgü- [7068]
otpustit' nöci- [7220]
otpustit' nëlxê- [7068]
otpustit' ñucu- [7667]
otrezannyj mêtu- [6183]
otrezat' mêta- [6183]
otremontirovat' me- [6004]
otrubit' sota- [8216]
otstavat' kou- [4011]
otstat' kou- [4011]
otstat' koj- [4011]
otstat' mêci- [6006]
otsutstvovat' däñku [2143]
otsutstvovat' däñku- [2143]
otsutstvovat' däñguj- [2143]
otsutstvovat' däñgu- [2143]
otsutstvovat' däñuj- [2143]
otsutstvovat' däñguj [2143]
otsutstvujushchij däñuj- [2143]
otsjuda tê- [9014]
otsjuda êm- [0019]
ottolknut' noko- [7043]
ottuda têni- [9016]
ottuda tap- [9005]
ottuda têniê- [9016]
otca imet' dedi- [2190]
otca napominat' desy- [2190]
otcepit'sja kênde- [4067]
otcovskij dedi- [2190]
otcu, byt' podobnym desy- [2190]
otcu sledovat' dedi- [2190]
otchego ma [6003]
otchego ma- [6003]
ot-ezd bü- [1029]
ot-ezd büj- [1029]
ot-ezd büü- [1029]
otyskat' ñazi- [7577]
ou {EXKL} ou" [0000]
ou {EXKL} ê- [0000]
ou {EXKL} ou [0000]
ou {EXKL} kazäu [4304]
oformit' xozê- [3102]
oxota basu- [1059]
oxotit' basu- [1059]
oxotit'sja basu- [1059]
oxotit'sja xu- [3010]
oxotit'sja s maskirovochnym shchitom laxua- [5008]
oxotnik basu- [1059]
oxotnik basu"si- [1059]
oxotnik koly- [4035]
oxotnichij basu- [1059]
oxotno kêrbu- [4086]
oxotu, idti na basa- [1059]
oxotu, poexat' na basa- [1059]
oxotu, sxodit' na basa- [1059]
oxotu, ujti na basu- [1059]
oxoty, mesto basu- [1059]
oxoty, obychnoe mesto basu- [1059]
oxotjashchijsja basu- [1059]
oxriplyj siñê- [8266]
ocarapat' kêza- [4113]
ochag tu- [9239]
ochag tu [9239]
ochen' ku" [4017]
ochen' ku [4017]
ochen' ku [4017]
ochen' ku- [4017]
ochen' ku [4017]
ochen' ku [4017]
ochen' ku [4017]
ochen' ku [4017]
ochen' cetua- [9002]
ochen' ani- [0008]
ochen' cetua [9002]
ochen' ta- [9021]
ochistit' nägi- [7039]
ochishchennyj kêzi- [4113]
oshchipat' niñgü- [7265]
TOP
Pavel EN RL xobylê [3249]
padanie soxa- [8031]
padat' soxua- [8031]
padat' soxa- [8031]
padat' soxoj- [8031]
padat' bona- [1082]
padat' [sneg] dümu- [2088]
Pajturma (?) RL xacu- [3074]
paket kicê [4123]
palatka ma- [6001]
palec süsö- [8197]
palec ruki, bol'shoj xyêade [3107]
palec ruki, bol'shoj xyade [3107]
palec, ukazatel'nyj ñüxüo- [7516]
palec, ukazatel'nyj ñüxou [7516]
palka xoa [3007]
palka bakê [1132]
palka xua- [3007]
palka cira- [9042]
palyj kaptu- [4149]
pal'to RL xoltuo [3261]
panica xi- [3006]
papa ida [0034]
papa "ida [0034]
papa idä- [0034]
para xely- [3030]
paren' näntu- [7009]
paren' ñäntu [7552]
paren' nantu [7009]
paren' tybyj- [9272]
paren' nä- [7009]
paren' ñäntu- [7552]
parka lu [5001]
parka lu- [5001]
parka RL parka [1193]
paroxod ñênduj [7551]
paroxod tu [9239]
paroxod ñênduj- [7551]
partija RL parci [1066]
partner [7009]
parfjumerija nägi- [7039]
pasmurnyj dösê- [2192]
pasmurnyj däly [2073]
pasmurnyj ciê- [9058]
pasmurnym byt' dösê- [2192]
pasmurnym byt' dödä- [2192]
pasport RL paspêrtê [1073]
pasta ne- [7025]
pastbishche kêtu- [4114]
pastbishche ta- [9119]
pastbishche ma- [6001]
pasti ta- [9119]
pasti kêtu- [4114]
pasti deñku- [2147]
pastis' kêtu- [4114]
pastux kêtu- [4114]
pastux (?) ta- [9119]
pastux ta- [9119]
pastux, olenij kêtu- [4114]
pastux RL xostu"ka [3272]
pastux RL xostukê" [3272]
pastushit' kêtu- [4114]
past' deñku [2147]
past' xoa [3007]
past' deñgu- [2147]
past' deñguj [2147]
pasushchij kêtu- [4114]
pasushchij ta- [9119]
pasushchij olenej vo vremaja dezhurstva ta- [9119]
patefon kêjñi- [4076]
patron biti- [1025]
patron bizi- [1025]
patron, ruzhejnyj bizi- [1025]
patrontash bêbê [1077]
patrontash biti- [1025]
pauchok toj- [9218]
paxnut' neluaj- [7066]
paxnut' biê- [1030]
peljad' RL xelä"tê [3115]
peljad' RL xêlia"tê- [3115]
pena xorbu [3076]
pena xorbu- [3076]
penie kêjñi- [4076]
pensija RL pensi"têtugêj [1062]
pensija RL pensiti- [1062]
pen' sêltê [8073]
pen' sêlta- [8073]
pervenec niny- [7120]
pervomaj RL pervomai [1070]
pervyj nerê- [7002]
pervyj mana- [6083]
pervyj ño"adu- [7501]
pereborot' ñêli- [7598]
pereval mou [6008]
pereval mondi- [6266]
perevalit' bou- [1160]
perevalit'sja bou- [1160]
perevernut' döcü- [2229]
perevernut' nogê- [7043]
perevernut'sja döcü- [2229]
perevertyvanie düotu- [2203]
perevesti me- [6004]
perevod RL perebodê [1065]
perevjazat' sarü- [8161]
peregon kêry- [4083]
pered dä- [2201]
pered na- [7001]
pered nera- [7002]
pered nerê [7002]
pered, mesto nerê- [7002]
peredaet udivlenie, ... {EXKL} ou" [0000]
peredaet chuvstvo sozhalenija, ... {EXKL} êj [0000]
peredvigat'sja toty- [9192]
perednij cinsä [9080]
perednij nerê- [7002]
perednjaja planka sanej tundy- [9080]
perednjaja chast' nerê- [7002]
perednjaja chast' nerê [7002]
peredovoj nera- [7002]
peredovoj cinsä- [9080]
peredovoj olen' v uprjazhke nerê- [7002]
peredovym byt' nerê- [7002]
peredok k spinka legkovoj narty tundê- [9080]
pereezzhat' mêtu- [6184]
pereezzhat' bêu- [1160]
pereexat' bi- [1029]
pereexat' bo- [1160]
pereexat' bou- [1160]
perezhivat' tañi- [9190]
perezrelyj kuo- [4001]
perejti bêu- [1160]
perejti kony- [4062]
perekladina tiê [9358]
perekladina cie [9358]
perekladina cezy- [9358]
perekladina kopyl'ev ñarü- [7610]
perekochevat' suo- [8013]
perekochevat' so- [8013]
perekochevat' k derev'jam muñku- [6138]
perekochevka kêry- [4083]
perekochevka myê- [6012]
perekochevyvat' suo- [8013]
perelezat' tamtü- [9133]
perenochevat' señkê- [8125]
perenochevat' señkê- [8125]
perepeljatnik kontuo [4068]
perepeljatnik kêxy- [4018]
pereplyvat' bou- [1160]
pereplyt' bêu- [1160]
perepravit' baru- [1162]
perepravit' bêru [1162]
perepravit' bou- [1160]
perepravit'sja baru- [1162]
perepravljat'sja xora- [3072]
pereputat'sja karka- [4382]
pererezat' motu- [6183]
perestat' säzy- [8202]
perestat' säty- [8202]
perexodit' kona- [4062]
perechislit' tuê- [9286]
perechit' mêtu- [6053]
pereshagivat' bua- [1161]
pereshagnut' bua- [1161]
pero cuo [9118]
pero cuo- [9118]
pero totê- [9237]
pero cö- [9118]
persona xorê [3072]
persona xorê- [3072]
pesec satêrê [8206]
pesec satêra- [8206]
pesnja RL bêly [1123]
pesnja RL bêly- [1123]
pesok düo [2001]
pesok döo- [2001]
pestromordyj xorê [3072]
pestromordyj maliê [6039]
pestryj maliê [6039]
pestryj xotê- [3102]
pestrym sdelat' xotê- [3102]
pescov, oxotit'sja na satêrê- [8206]
peschanyj düo- [2001]
peschinka düo [2001]
peschinka sejmy [8096]
petlja dädi [2191]
petlja däsy [2191]
petlja dädi- [2191]
petlja arkana dädi [2191]
pet' kêj- [4076]
pet' kêjñi- [4076]
pet' kêñi- [4076]
pechen' mizê- [6188]
pechen' mitê [6188]
pechen' mizê [6188]
pechen' RL xecene [3250]
pech' tu- [9239]
pech' tu [9239]
pech'e RL xeceni [3250]
pech'sja xi- [3003]
peshij myê- [6012]
peshkom myê- [6012]
peshkom me- [6012]
peshkom idti myê- [6012]
peshkom idti me- [6012]
peshkom idushchij myê- [6012]
peshkom xodit' myê- [6012]
peshnja döñu- [2147]
pila nerxä [7038]
pilit' nerxi- [7038]
pinat' mezy [6179]
pinat' mezy- [6179]
pinat' debi- [2025]
pionerskij RL pioneri" [1048]
pisarem byt' xozê- [3102]
pisar' xozê- [3102]
pisat' xozê- [3102]
pisat' xota- [3102]
pisat' [chto-libo] xozê- [3102]
pisklivyj ñämuj- [7534]
pisklivym golosom govorit' ñämuj- [7534]
pis'mo sojmü [8023]
pis'mo xotü- [3102]
pis'mo xozü- [3102]
pis'mo RL pismo [1196]
pis'mo RL pismo- [1196]
pitat'sja ñêmu- [7530]
pitat'sja ñêm- [7530]
pit' siê- [8008]
pit' ñam- [7530]
pit' ñêmê- [7530]
pit' se- [8008]
pishushchij xozê- [3102]
pishcha sua- [8017]
pishcha ñam- [7530]
pishcha ñêmê- [7530]
pishchi, priem ñêmê- [7530]
plavat' dambi- [2104]
plakat' dörê- [2159]
plaksun nüo [7006]
plaksun dörê- [2159]
plamja lêñi [5063]
plan RL xualanê [3258]
plan RL xolanê [3258]
plan RL plana- [1197]
plan RL xulanê- [3258]
plastinka v forme ..., metallicheskaja badä- [1072]
platit' mirê- [6044]
platok tugy- [9243]
platok samu [8256]
plat'e RL urubakê- [0049]
plat'e RL rubakê- [5034]
plach dëri- [2159]
plachushyj döra- [2159]
plenka, zhirovaja tomu [9184]
plesti socu- [8211]
plechistyj mêrsä- [6153]
plecho mêrsy [6153]
plecho mêrsy- [6153]
plita tori [9222]
plita RL xulitê [3261]
plotnyj sêrê- [8155]
plotnyj sieraj [8155]
plotnyj nägê- [7039]
plotnyj [o snege, sugrobe] sierê [8155]
plotnym byt' sêrê- [8155]
plotnym stanovit'sja sieraj- [8155]
plotnym stat'sja sieraj- [8155]
ploxim byt' nêñx- [7114]
ploxim delat' nêmbü- [7114]
ploxim sdelat' nêmbü- [7114]
ploxim stanovit'sja nêñxu- [7114]
ploxim stat' nêñxu- [7114]
ploxo nêñxuo [7114]
ploxo baxiê [1067]
ploxo nêñxu- [7114]
ploxo boxi- [1067]
ploxo nêñxo [7114]
ploxo baxä [1067]
ploxo nêmbü- [7114]
ploxo nambua- [7114]
ploxoj nêmbê- [7114]
ploxoj nêñxo- [7114]
ploxoj nêñxuo [7114]
ploxoj baxiê [1067]
ploxoj näm- [7114]
ploxoj baxä- [1067]
ploxoj nêñxuo- [7114]
ploxoj êlu- [0018]
ploxoj nêñbê- [7114]
ploxoj nêñxo [7114]
ploxoj baxä [1067]
ploxoj ñênxua [7114]
ploxoj nêmbê [7114]
ploxon'kij nêmbê- [7114]
ploxon'kij nêñxê [7114]
ploxon'kij nêmbê [7114]
plyvushchij tuj- [9240]
plyt' kudü- [4146]
plyt' kudü- [4126]
plyt' xezy- [3092]
plyt' dämbü- [2104]
plyt' kudüa- [4146]
plyt' tuj- [9240]
pljasat' beti- [1128]
po na- [7001]
po dero [2164]
po der- [2164]
po ni- [7003]
po ñila- [7524]
po vneshnej storone na- [7001]
po vnutrennej chasti kunsy- [4071]
po napravleniju dä- [2201]
po napravleniju k dä- [2201]
po napravleniju k na [7001]
po poverxnosti ni- [7003]
po prichine dä- [2201]
po prichine ni- [7003]
po proshestvii bêu- [1160]
pobeditelem but' näcu- [7249]
pobedit' ñêli- [7598]
pobezhat' xojka- [3023]
pobezhat' xudä- [3084]
pobezhat' bi- [1029]
pobezhat' ñansê [7550]
pobesedovat' ba- [1-1 ]
pobit' xojsi- [3085]
pobit' xosi- [3085]
pobol'she ani- [0008]
pobol'she ñukê- [7521]
poborot' ñêly- [7528]
pobojat'sja xy- [3004]
pobyt' ñuo- [7589]
povadka kêrsu- [4221]
povalit' kêmê- [4048]
povar ñêm- [7530]
povar xi- [3003]
povezti kondu- [4067]
povezti kontu- [4067]
poverit' xuntü- [3045]
povernut'sja xorü- [3072]
povernut'sja ñara- [7563]
poverxnost' ni- [7003]
poverxnost' bontu- [1086]
poverxnost' kara [4379]
poverxu bêntu- [1086]
povesit' ñizi- [7580]
povesit' ñiti- [7580]
povesti nüo- [7067]
povesti nö- [7067]
povesti ceko- [9273]
povesti bata- [1095]
povidat' ñazu- [7577]
povisnut' ñüzä- [7580]
povodok byny- [1115]
povsjudu ku- [4017]
povtorenie slov shamana tuê- [9286]
povtorit' tuê- [9286]
povtorjat' slova shamana ... tuo- [9286]
povjazka sêru [ ]
povjazka da- [2008]
poganyj ñadu- [7577]
pogasit' kêptua- [4022]
pogasit' kêptu- [4022]
pogasit' (?) koptu- [4022]
pogasit' kazêr [4109]
pogljadet' kice- [4122]
pogljadet' sêñü- [8127]
pognat'sja tonu- [9188]
pognat'sja têntu- [9188]
pogovorit' buo- [1118]
pogoda däly [2073]
pogoda ñuo [7502]
pogoda däly- [2073]
pogoda ñuo- [7502]
pogonjat' tonu- [9188]
pogonjat' RL kêry- [4081]
pogostit' bêñkê- [1088]
pogrebenija, chto prigotovleno mnoju dlja latü- [5082]
pogruzit' so- [8013]
pogruzit'sja sy"ê [8007]
pogruzit'sja nenê- [7018]
pogubit' mouza- [6098]
pogubit' xoka- [3022]
poguljat' düzü- [2203]
pod kundi [4071]
pod ñile- [7524]
pod kundi- [4071]
pod kunsy- [4071]
pod ñile [7524]
pod bondê [1086]
pod [kem-chem-l.] byt' ñile- [7524]
pod, naxodjashchijsja ñilei- [7524]
pod, skryt'sja ñili- [7524]
pod chem-l. byt' ñilê- [7524]
podal'she omo [0019]
podal'she omo [0019]
podal'she ni- [7003]
podal'she "omo [0019]
podarit' ma- [6001]
podarit' tatu- [9193]
podarok ma- [6001]
podarok, poluchit' v ma- [6001]
podarok, privezti ma- [6001]
podat' mi- [6013]
podat' xolu- [3033]
podbavit' xely- [3030]
podborodok mêjma- [6056]
podbrasyvat' tuty- [9192]
podvesit' nizy- [7159]
podveska nad ochagom dlja chajnika xo- [3009]
podvinut' ñusi- [7569]
podvinut'sja têtê- [9192]
podvjazat' sarü- [8161]
podvjalitsja kosa- [4104]
podgoret' saj- [8027]
podgotovit' centy- [9041]
podezhurit' muntê- [6017]
podelit' taru- [9172]
podelok mejsiêde- [6004]
podzhidat' bara- [1053]
podkarmlivat' ñêmê- [7530]
podlinnyj najbu- [7024]
podmesti kajbü- [4134]
podmorozit' kêndy- [4065]
podnimat' dila- [2069]
podnimat' dil- [2069]
podnimat' däkê- [2044]
podnimat'sja tamtü- [9133]
podnimat'sja dil- [2069]
podnimat'sja toru- [9339]
podnimajushchij däkê- [2044]
podnjatie dilê- [2069]
podnjat' dila- [2069]
podnjat' dil- [2069]
podnjat'sja tamtü- [9133]
podnjat'sja nansu- [7142]
podnjat'sja küzü- [4125]
podnjat'sja dili- [2069]
podnjat'(sja), ne- dila- [2069]
podobnyj na- [7001]
podobnyj mantê [6080]
pododvigat'sja têty- [9192]
pododejal'nik RL pododeälnikê- [1057]
podozhdat' ñatê- [7575]
podozhdat' barê- [1053]
podozhdat' têjkê- [9047]
podozhdat' [+DAT] barê- [1053]
podozhdat' [+LOC] barê- [1053]
podojti xezy- [3092]
podojti bi- [1029]
podojti noku- [7043]
podojti tuo [9240]
podojti kona- [4062]
podojti nery- [7002]
podojti cü- [9098]
podojti tu- [9240]
podojti nogu- [7043]
podojti tuj- [9240]
podojti cezê- [9151]
podojti cüü- [9098]
podojti cuj- [9098]
podol xontê- [3253]
podol xontê [3253]
podolgu kunta- [4073]
podolgu ani- [0008]
podoshva ñülcü- [7529]
podpevat' vo vremja kamlanija ñoxê- [7620]
podpuskat' nölxo- [7068]
podrazhanie kriku gagary v period toka ONOM kukarli [4000]
podrazhanie kriku gagary pered dozhdem ONOM ka [4000]
podrazhanie kriku gagary pered dozhdem ONOM - [4000]
podrazhanie kriku gusej ONOM lyk [5000]
podrazhanie kriku gusej ONOM - [5000]
podrazhanie kriku kuropatki ONOM kabä" [4000]
podrazhanie kriku olen'ego telenka ONOM au [0000]
podrazhanie kriku utki ONOM a"a"aulê [0000]
podrazhanie kriku chajki ONOM kudä"kudä" [4000]
podrazhanie kriku chernoj chajki ONOM prä [1201]
podrazhanie kriku chernoj chajki ONOM - [1201]
podrazhanie stuku, tresku ONOM yx [0000]
podrazhanie xorkan'ju olenej ONOM xur [3000]
podrazhenie kriku lastochki [...] {ONOM} xoräv [3000]
podrastat' bazê- [1098]
podrastat' (?) bosa- [1059]
podrasti bêzua- [1098]
podrat'sja, ljubitel' döm- [2099]
podrostkom stat' nerby- [7129]
podrostok nerbä- [7179]
podrostok tybyj- [9272]
podruga süaru [8157]
podruga na- [7009]
podruga süar- [8157]
podruga näntu [7009]
podruga süaru- [8157]
podruga komsa- [4052]
podruga näntu- [7009]
podskazyvat' xyci- [3105]
podslastit' RL saky- [8056]
podstilka bobü- [1077]
podstilka xondü [3050]
podsushit' kosa- [4104]
podumat' syne- [8099]
podushechka sêlny [8035]
podushka xi- [3005]
podushka solñä- [8035]
podushka sêlny- [8035]
podushka sêlñya- [8035]
podushka [iz olennej shkury] ñom- [7531]
podxodit' cü- [9098]
podxodit' myn- [6012]
podxodit' cüü- [9098]
podxodit' tu- [9240]
pod-ezzhanie cuj- [9098]
pod-exat' noku- [7043]
pod-exat' cu- [9098]
pod-exat' tuj- [9240]
pod-exat' cüü- [9098]
poezzhat' büö- [1029]
poezzhat' suo- [8013]
poezzhat' bery- [1162]
poezzhat' bü- [1029]
poezzhajushchij bery- [1162]
poest' ñêmê- [7530]
poest' nilu- [7066]
poest' ña- [7556]
poest' ñam- [7530]
poexat' kony- [4062]
poexat' büü- [1029]
poexat' tu- [9240]
poexat' bü- [1029]
poexat' cu- [9098]
poexat' büj- [1029]
poexat' my- [6012]
poexat' xezy- [3092]
poexat' düzü- [2203]
poexat' cuj- [9098]
poexat' vskach' karce- [4302]
pozhalujsta birki- [1130]
pozharit' xi- [3003]
pozheltet' tosa- [9234]
pozheltet' todä- [9234]
pozhenit' ñuo- [7509]
pozhenit'sja ñuo- [7509]
pozadi xua- [3008]
pozadi mêki- [6025]
pozadi ta- [9007]
pozadi xuo [3008]
pozadi byt' xuo- [3008]
pozadi byt' mêki- [6025]
pozadi idti xuo- [3008]
pozadi, mesto ta- [9007]
pozadnej storone, po mêki- [6025]
pozvat' xu- [3010]
pozvat' xuj- [3010]
pozvat' (?) xu- [3010]
pozdnij litü [5093]
pozdno litü [5093]
pozdravitel'nyj RL pozdrabitelnyj [1074]
pozemka tonsy [9215]
pozemka tonsy- [9215]
poigrat' sanê- [8098]
poiskat' xu- [3010]
pojdi dözü- [2203]
pojdi dötü- [2203]
pojmavshij kêmê- [4048]
pojmannyj kamä- [4048]
pojmat' kêmê- [4048]
pojmat' kontü- [4067]
pojmat' koza- [4008]
pojmat' ceny- [9040]
pojmat' kacêmê- [4108]
pojmat'sja ci- [9098]
pojti kandy- [4067]
pojti kony- [4062]
pojti düzü- [2203]
pojti dötü- [2203]
pojti xezy- [3092]
pojti myn- [6012]
pojti bü- [1029]
pojti kuana- [4062]
pojti nery- [7002]
pojti ci- [9098]
pojti kon- [4062]
pojti cundü- [9101]
pojti tu- [9240]
pojti xursi- [3081]
pojti büü- [1029]
pojti ñuonê- [7508]
pojti soxo- [8031]
pojti konta- [4067]
pojti kony [4062]
pojti my- [6012]
pojti xiezy- [3092]
pojti boj- [1160]
pojti tuj- [9240]
pojti büj- [1029]
pojti cuu- [9098]
poka "i- [0025]
poka i- [0025]
poka tanie [9016]
poka kañga [4012]
poka ne cübê [9003]
pokazat' ñêtê- [7577]
pokazat'sja ñêtu- [7577]
pokazyvat' ñatu- [7577]
pokapat' tanta- [9146]
pokachat' migä- [6031]
pokachivat'sja ñusie- [7569]
pokachivat'sja cala- [9357]
pokormit' ñêma- [7530]
pokrasit' düara- [2194]
pokrasit' döra- [2194]
pokrasnet' däxo- [2020]
pokrashennyj döra- [2194]
pokrichat' lañü- [5064]
pokrichat', ljubitel' lañü- [5064]
pokryvat'sja kaulê- [4032]
pokrytym okazat'sja kaulê- [4032]
pokryt' kaulê- [4032]
pokryt' tala- [9183]
pokryt'sja kaulê- [4032]
pokryt'sja tola- [9207]
pokryshka dej [2002]
pokryshka dlja narty xuan- [3302]
pokryshka chuma dej [2002]
pokupatel' tamta- [9133]
pokupat' tamtê- [9133]
pokupat' näkê- [7008]
pokupka tamtuo [9133]
pokushat' ñêma- [7530]
pokushat' ñêmêki"ê [7530]
pokushat' ñêm- [7530]
pokushat' RL caj- [9120]
pol locu- [5086]
pola locu [5086]
pola bitê- [1180]
pola xontê [3253]
polagat'sja sêrby- [8064]
polgoda xüo [3013]
polgoda xely- [3030]
polden' koun [4009]
polden' kou- [4009]
polden' koun [4009]
polden' däly [2073]
polden' xely- [3030]
polden' koun [4009]
polden' der- [2164]
polden' stanovlenie kou- [4009]
polden' stanovlenie dery- [2164]
poldnichat' koun [4009]
polezat' tamtü- [9133]
poleno xoa [3007]
poletet' tou- [9282]
poletet' to- [9282]
poletet' [o ptice] têu- [9282]
polechit' läkirsi- [5098]
polzat' banü- [1126]
polzat' bilsü- [1172]
polzat' sürÜ [8167]
polzemlja xeli [3030]
polzemlja=c mou [6008]
polzkom sü- [8012]
polzti sürü [8167]
polka lamba- [5102]
polka ñuj [7505]
polka batu- [1133]
polkilogramma xely- [3030]
polkilogramma kilogramê [4069]
polkoryto sila- [8276]
polkoryto xeli- [3030]
polmesjaca xely- [3030]
polmesjaca kice- [4122]
polnoch' xi [3005]
polnoch' xi- [3005]
polnoch' düzy [2208]
polnoch' der- [2164]
polnoch' derê- [2164]
polnyj müntü- [6114]
polnym byt' müntü- [6114]
polovika xely- [3030]
polovina xeli- [3030]
polovina xely [3030]
polovina däzy [2251]
polozhennyj xua- [3012]
polozhit' xuañku- [3065]
polozhit' xom- [3055]
polozhit' xê- [3012]
polozhit' xua- [3012]
polozhit' xuanu- [3012]
polozhit' cini- [9079]
polozhit' xuazi- [3051]
polozhit' düñka- [2157]
polozhit' xoñ- [3012]
polozhit' tendaj- [9169]
polozhit', pod kundi- [4071]
poloz nändü- [7153]
poloz kênda [4066]
poloz talü- [9205]
poloza, detali [3002]
poloza, detali bajkê [1043]
poloza, sled nändü- [7153]
polomat'sja cañxo- [9032]
polomat'sja moru- [6141]
polotence nägi- [7039]
polotence RL polotençe- [1058]
polruki xely- [3030]
poltory xely- [3030]
poludennyj däly [2073]
poludennyj der- [2164]
polumesjac xeli- [3030]
polumesjac kica- [4122]
polunochnichat' xi- [3005]
poluchatel' näki- [7008]
poluchat'sja düce- [2058]
poluchit' näka- [7008]
poluchit' komi- [4048]
poluchit' ma- [6001]
poluchit'sja kona- [4062]
pol-olen' xely- [3030]
pol'za toru- [9226]
poljubit' barb- [1055]
poljana sodê [8013]
poljarnaja (zvezda) däly [2073]
pomalen'ku tanê- [9137]
pomalu tanê- [9137]
pomaxat' ni- [7328]
pomen'she tanê- [9137]
pomenjat' nutu- [7055]
pomenjat'sja nutu- [7055]
pomenjat'sja nutu- [7052]
pometit' ñanü- [7621]
pomnit' kêrsuka- [4231]
pomnit' kêrsi- [4231]
pomnogu ñukê- [7521]
pomogat' xely- [3030]
pomogat' cidä- [9059]
pomogajushchij xely- [3030]
pomornik xêptiê [3136]
pomoch' xely- [3030]
pomoch' tisü- [9059]
pomoshchnik xely- [3030]
pomoshch' xeli- [3030]
pomutnet' xi- [3005]
pomyt' no- [7025]
pomyt'sja no- [7025]
pomjagche düxo- [2024]
ponesti mynta- [6123]
ponestis' xojka- [3023]
ponizu kinsi- [4071]
ponizu ñile- [7524]
ponimat' dil- [2068]
ponosit' xonej- [3054]
ponjuxat' cü- [9099]
ponjat' tumtê- [9253]
ponjat' ceny- [9040]
popadat' däry- [2158]
popadat'sja derym- [2158]
popast' dery- [2158]
popast' tuj- [9240]
popast' cu- [9098]
popast' v cel' dery- [2158]
popast'sja kotu- [4008]
popast'sja dery- [2158]
popast'sja têna- [9329]
poperek der- [2164]
poperek kundi- [4071]
poperek ñarü- [7562]
poperechnyj sejmy [8096]
poperechnyj chelovek ñarü- [7583]
poperechnyjglazyj ñarü- [7583]
poplavok bê"tê- [1094]
poplakat' dörê- [2159]
poplyt' nara- [7199]
popolzti sü- [8012]
poportit' sali- [8068]
popravit' xiñga- [3159]
popravit'sja nägi- [7039]
popravit'sja niägi- [7039]
popravit'sja kara- [4085]
popravljat' xiñga- [3159]
poprobovat' ñeta- [7577]
poprosit' xu- [3010]
poprosit' xuj- [3010]
por, s cuxe- [9003]
pora xorê- [3139]
pora cuxê- [9003]
poranit' lazy- [5108]
poranit' dirämtymê- [2166]
poranit' kamê- [4048]
Porbina RL FN xorbinê" [3266]
porvat' bêrê- [1162]
porez [...] koni [4063]
porezannyj mêtu- [6183]
porezat' dägi- [2046]
porezat' mata- [6183]
porezat' dieki- [2046]
porovnu densi- [2118]
porovnu ñuka- [7521]
porovnu xeli- [3030]
porog lêñkê- [5031]
porog sata [8314]
porozn' cüi- [9098]
porozn' cuü- [9098]
porox düo [2001]
porugat'sja dëm- [2099]
porybachit' koly- [4035]
posadit' ñom- [7531]
posadit' ce- [9056]
posadit' xua- [3012]
posvetlem stat' kazê- [4109]
poselkovyj koru- [4090]
poselkovyj RL poselkê- [1195]
poselok koru- [4090]
poselok kozu- [4390]
poselok RL xosölkê [3269]
poselok RL xosëlkê- [3269]
poselok RL poselkê- [1195]
poseredine kunsy- [4071]
poseredine dütü- [2208]
poseredine der- [2164]
posidet' ñêm- [7531]
posil'nee, neskol'ko têñgê- [9189]
posil'nyj têñgê- [9189]
poskoree meri- [6155]
poslat' ñuonê- [7508]
poslat' ñono- [7571]
poslat' müto- [6190]
poslat' ku- [4017]
posle xo [3008]
posle säty- [8202]
posle xuo [3008]
posle ta- [9007]
posle xua- [3008]
posle xuo [3008]
posle xo- [3008]
posle manu [6083]
posle têndê [9017]
posle, mesto xuê- [3008]
posle togo taniä [9016]
posle togo kak säty- [8202]
posle etogo xuo- [3008]
posle etogo xua [3008]
posle etogo taniä [9016]
poslednij xuê- [3008]
poslednij xo- [3008]
poslushat' dil- [2068]
poslushat' dindi- [2121]
poslushat'sja dindi- [2121]
poslushnyj dindi- [2121]
poslyshat'sja sojbo- [8023]
posmejat'sja nad kem-l., ljubitel' xidi- [3082]
posmotret' sañü- [8127]
posmotret' kacemi- [4108]
posmotret' bigi- [1018]
posmotret' (?) bigi- [1018]
posmotret' ñêzê- [7577]
posmotret' ñêta- [7577]
posmotret' ñêtou- [7577]
posolit' syru- [8166]
posporit' mêlê- [6019]
posredi der- [2164]
posredi dera [2164]
possorenie mêdê- [6270]
possorit'sja dëm- [2099]
postavit' ñom- [7531]
postavit' tie- [9358]
postavit' xua- [3012]
postavit' me- [6004]
postavit' xuanu- [3012]
postavit' neta- [7221]
postavit' ma- [6001]
postavit' cazi- [9301]
postavit' nênsu- [7142]
postavit' xon- [3012]
postavit' ciêry- [9109]
postavit' zaslonom taxü- [9177]
postavlennyj me- [6004]
postavljat' me- [6004]
postaret' bajka- [1069]
postelit' tazê- [9161]
postelit' tasü- [9161]
postelit' tata- [9161]
postelit' xondü- [3050]
postel' xonsu- [3050]
postel' xondü [3050]
postel' bêbê [1077]
postel' bobü- [1077]
postel' xuanda- [3050]
postel' xonda- [3050]
postirat' ne- [7025]
postojannyj xüö- [3013]
postojat' nondi- [7142]
postradat' lyku- [5035]
postroennyj mej- [6004]
postroit' me- [6004]
postroit' mej- [6004]
postromka soñ [8265]
postuchat' därka- [2185]
posuda nori- [7195]
posuda kida- [4123]
posuda kiza- [4123]
posylka RL posylkêtêrê [1071]
potancevat' beti- [1163]
potemnet' xoj- [3040]
potemnet' xi- [3005]
potemnet' cesa- [9044]
potemnom stat' xoj- [3040]
poteplet' xeku- [3003]
poterjavshij dü- [2004]
poterjavshijsja dü- [2004]
poterjavshijsja dügü- [2004]
poterjannyj dü- [2004]
poterjat' dü- [2004]
poterjat' kügêl- [4042]
poterjat'sja dü- [2004]
poterjat'sja dügü- [2004]
potet' nijku- [7045]
potixon'ku dënda- [2121]
potom xo [3008]
potom xuo [3008]
potom xuo- [3008]
potom ni- [7003]
potom manu [6083]
potom têndo [9017]
potom taniä [9016]
potom êmê [0019]
potom têni- [9016]
potom tê- [9007]
potomu chto toniä [9016]
potomu, chto tani [9016]
potomu chto sobasy [8280]
potomu chto manu- [6083]
potroshit' diegi- [2046]
potroshit' beri- [1092]
potuxnut' kêptê- [4022]
potushit' koptu- [4022]
potjanut' nagi- [7008]
potjanut' naka- [7008]
poxititel' toly- [9207]
poxodit' nänty- [7152]
poxozhij nändy- [7152]
poxozhij ñandiä- [7152]
poxozhim byt' nänty- [7152]
poxolodat' cesa- [9044]
poxolodnom stat' cesê- [9044]
poxoronit' xua- [3012]
poxudet' mêcü- [6250]
pocarapat' kaza- [4113]
pocelovat' nuê- [7006]
pocelovat' nözy- [7011]
pocelovat' noza"ku- [7011]
pocelovat'sja noza- [7011]
pochemu ma- [6003]
pochernet' tusaj- [9264]
pochernet' xeñk- [3062]
pochernet' xeñgi- [3062]
pochinit' soca- [8211]
pochinit' saptu- [8211]
pochinjat' socu- [8211]
pochistit' ne- [7025]
pochitat' tuo- [9286]
pochta RL poctê [1050]
poshevelit' ñuse- [7569]
poshevel'nut'sja ñuse- [7569]
po-baj govorit' baj- [1120]
po-vidimomu ñêndi- [7574]
po-vidimomu êku [0017]
po-madu govorit' sama- [8258]
po-mnogomu ñukê- [7521]
po-nenecki, govorit' dürä"kê- [2160]
po-russki govorit' lüö- [5077]
poetomu tanie [9016]
pojushchij kêjñi- [4076]
pojavivshijsja ñêtu- [7577]
pojavit'sja bozua- [1098]
pojavit'sja ñatu- [7577]
pojavit'sja ñêzu- [7577]
pojas koma- [4048]
pojasnica mata- [6059]
pravil'nyj ñêzi- [7577]
pravil'nym byt' ñêzi- [7577]
pravit' minti- [6112]
pravlenie kênêtorê- [4374]
pravyj mêgu [6025]
pravyj manti- [6082]
pravyj ni- [7003]
pravym byt' ñêzi- [7577]
prazdnik däly- [2073]
prazdnik ani- [0008]
prazdnik RL xorasnikê [3260]
prachka uruba"kê- [0049]
prebyvanie i- [0025]
prevratit'sja ciri- [9082]
prevratit'sja kony- [4062]
predanie düry- [2168]
predel mêlci- [6047]
predlozhenie buo- [1118]
predok iri- [0033]
predsedatel' barbê [1055]
prezhde mano- [6083]
prezhde manuo [6083]
prezhde manu [6083]
prezhde nera- [7002]
prezhde chem i- [0025]
prezhnij xünse- [3046]
prezhnij manuo- [6083]
prezhnij ma- [6003]
prezhnij ni- [7003]
prezhnij mano- [6083]
prekrashchat'sja ñaka- [7537]
prekrashchat'sja säty- [8202]
prelyj xi- [3003]
premija kodü- [4271]
premija RL xiremê [3265]
premija RL premata- [1198]
premnyj ani- [0008]
presledovat' tu- [9240]
presledovat' nery- [7002]
presledovat' têne- [9188]
pribavit' xely- [3030]
pribezhat' xojka- [3023]
pribirat' tomna- [9229]
pribit' cebi- [9039]
pribit' tebi- [9039]
pribit' cexo- [9039]
pribit' texo- [9039]
priblizit' nogu- [7043]
priblizit'sja nogu- [7043]
priblizit'sja noku- [7043]
priblizit'sja toty- [9192]
priblizit'sja cezê- [9151]
pribyvat' by- [1112]
pribyvat' tu- [9240]
pribyt' tu- [9240]
pribyt' by- [1112]
pribyt' tuj- [9240]
pribyt' cu- [9098]
privezennyj têtu- [9193]
privezti têtu- [9193]
privezti taza- [9193]
privesti xuaka- [3129]
privesti tatu- [9193]
privesti têza- [9193]
privesti bata- [1095]
privesti xude- [3084]
privesti xuku- [3129]
privesti tomu- [9231]
privetstvovat' dëza- [2050]
privetstvovat' RL dêrêba- [2031]
privlech' nëjkê- [7049]
privyknut' ceny- [9040]
privyknut' {SUBST} ceny- [9040]
privjazannym byt' sarü- [8161]
privjazat' sarü- [8161]
privjazat' kiti- [4386]
privjazat' bou- [1160]
privjazyvat' kitä- [4386]
priglashat' xu- [3010]
priglashenie xu- [3010]
prignat' têza- [9193]
prignat' tonu- [9188]
prignut'sja surxo- [8156]
prigotovit' centy- [9041]
prigotovit' ceny- [9040]
prigotovit'sja lata- [5082]
pridavit' têbê- [9173]
pridavit' kopto- [4150]
pridirat'sja tuo- [9286]
pridorozhnyj sêde- [8013]
priezd tuj- [9240]
priezd tu- [9240]
priezzhat' tu- [9240]
priezzhat' tuj- [9240]
priezzhij tu- [9240]
priezzhij tuj- [9240]
priexavshij tu- [9240]
priexavshij tuj- [9240]
priexat' tu- [9240]
priexat' büü- [1029]
priexat' tuj- [9240]
priexat' tuo- [9240]
priexat' cu- [9098]
priexat' tü- [9098]
priexzd tuj- [9240]
prizhat'sja manu- [6095]
priznatel'nyj nägê [7039]
prijti tuj- [9240]
prijti tu- [9240]
prijti tuo [9240]
prijti tuj [9240]
prijti ci- [9098]
prijti kona- [4062]
prijti kontu- [4067]
prijti cüü- [9098]
prijti xezy- [3092]
prijti v vozbuzhdenie xesi- [3151]
prijti v sebja bo- [1160]
prijti v sebja ñanu- [7601]
prikljuchenie korso- [4346]
prikryt' kaulê- [4032]
prikusit' sakê- [8055]
prikusyvat' sakê- [8055]
prileplennym byt' têzü- [9193]
priletat' tuj- [9240]
priletat' tu- [9240]
priletet' tu- [9240]
priletet' tuj- [9240]
priletet' têj- [9282]
priletet' têu- [9282]
prilipnut' taza- [9182]
prilipnut' tata- [9182]
primanka citü- [9114]
primanka deñgu- [2147]
primerit' mêlty- [6026]
primerit' ñêtê- [7617]
primut (?) tyrni- [9350]
prinesennyj tatu- [9193]
prinesennyj näkê- [7008]
prinesti têtu- [9193]
prinesti tazu- [9193]
prinesti tê- [9193]
prinesti tê" [9193]
prinesti tazu [9193]
prinesti xudi- [3108]
prinesti sojbu- [8023]
prinesti näkê- [7008]
prinimat' näki- [7008]
prinosit' tazu- [9193]
prinjat' näkê- [7008]
prinjat' pravil'noe polozhe tuty- [9168]
priostanovit' nênsu- [7142]
priotkryt' bärê- [1005]
pripodnjat' dilê- [2069]
prisoedinit' kamsê- [4041]
pristavanie bera- [1162]
pristanishche ma- [6001]
pristat' kara- [4080]
pristat' kêr- [4080]
pritjanut' näka- [7008]
prixod tuj- [9240]
prixod tu- [9240]
prixodit' tuj- [9240]
prixodit' tu- [9240]
prixodit' tüj- [9098]
pricelit'sja dätê- [2040]
prichalit' kori- [4080]
prichina lêrua [5019]
prichina lêrua- [5019]
prichine, iz-za lêrua- [5019]
prichine, po lêrua- [5019]
prichmokivat' xolta- [3134]
prishedshij tu- [9240]
prishedshij tuj- [9240]
prijatel' sëar- [8157]
prijatnyj nägê [7039]
pro ni- [7003]
probezhat' xojka- [3023]
probudit'sja küzüa [4125]
probudit'sja numê- [7086]
probuzhdenie küzia- [4125]
probuzhdenija, ispol'zovat' dlja küzia- [4125]
proverit' ñotau- [7577]
proverit' ñêtê- [7577]
proverit' ñazi- [7577]
provesti xuzu- [3328]
provodit' kaca- [4107]
provodit' berê- [1162]
provodit' bêu- [1160]
provozhatym niri- [7207]
provozhat' bü- [1029]
provornyj tonsê- [9214]
provorstvo tonsê- [9214]
proglatyvat' nel- [7066]
progovorit' buê- [1118]
progolodat'sja ñam- [7530]
progon xonu- [3202]
prodavec tamtu- [9133]
prodat' tamta- [9133]
prodat' mi- [6013]
prodvigat'sja xezy- [3092]
prodlit'sja kou- [4011]
prodolzhenie boj- [1158]
produktovyj ñam- [7530]
prodyrjavit' sie- [8009]
prodyrjavit'sja lujku- [5033]
prodyrjavit'sja siä- [8009]
proem biari- [1005]
proexavshij berê- [1162]
proexat' berê- [1162]
proexat' tuj- [9240]
proexat' xezy- [3092]
proexat' bü- [1029]
prozhivat' nily- [7064]
prozhit' nily- [7064]
proiznesti debtu- [2036]
projti bou- [1160]
projti bi- [1029]
projti kona- [4062]
projti biêri- [1162]
projti beri- [1162]
projti cü- [9098]
projti tuj- [9240]
projti {SUBST} bou- [1160]
prokolot' naro- [7172]
prokolot' xuajxo- [3028]
prokolot' xuajgo- [3028]
prokoptit' xi- [3003]
prokoptit' kêmta- [4044]
prokoptit'sja kêmtu- [4044]
prokopchennyj kêmta- [4044]
prokrichat' lañê- [5064]
proletat' têi- [9282]
proletet' têu- [9282]
promaxivat'sja sêbu- [8049]
promaxnut'sja sobu- [8049]
promezhutke, byt' v düty- [2208]
promezhutke, naxodit'sja düty- [2208]
promezhutok dütyê [2208]
promtovarnyj tuky- [9243]
promxoze RL prêmxozê- [1199]
promyvat' ne- [7025]
promysel basa- [1059]
promyslovyj basu- [1059]
promyshljat' basu- [1059]
promyshljat' kêmü- [4048]
pronzitel'nyj däjsü- [2193]
pronikat' ci- [9098]
proniknut' v otverstie kiñka- [4179]
propavshij dü- [2004]
propadat' lygu- [5035]
propadat' dü- [2004]
propadajushchijsja dü- [2004]
propast' kü- [4001]
propast' do- [2004]
propustit' ñucu- [7667]
propustit' xuñkê- [3165]
prorubat' deñgu- [2146]
prorubit' döñku [2146]
prorubit' led döñku- [2146]
prorub' döñgu [2146]
prosit' xuj- [3010]
prosit' xu- [3010]
prosnut'sja kuzüä [4125]
prosnut'sja numü- [7086]
prosnut'sja kuzüa- [4125]
prosoxnut' kosa- [4104]
prosto tak koru- [4228]
prostoj nendä- [7149]
prostoj ñanu [7601]
prostornyj toñkê- [9189]
prostuda kêndy- [4065]
prostudit'sja kandy- [4065]
prostupok siêr- [8168]
prostupok siêr [8168]
prostupok siêrê [8168]
prostynja RL prostynej [1078]
prosushit' kosê- [4104]
prosypat'sja numê- [7086]
protalina tañu- [9190]
protekat' by- [1112]
protiv kada [4268]
protiv dä- [2201]
protivopolozhnyj tane [9016]
protok damü- [2082]
protuxat' ci- [9061]
protjazhennost' bêi- [1158]
protjanut' müza- [6151]
protjanut' sila- [8076]
proxladnyj deni- [2116]
proxladnyj xäjmy- [3141]
proxladnyj cesi- [9044]
proxladnym byt' deni- [2116]
proxodit' berê [1162]
proxodit' cixo- [9064]
proxodit' bery- [1162]
proxodjashchij bery- [1162]
proxozhdenie tuj- [9240]
prochitat' tuo- [9286]
prochnyj näjce- [7232]
prochnyj näca- [7232]
proch' xi- [3005]
proch' kadä [4268]
proch' oma [0019]
proshedshij berê- [1162]
prosheptat' dërê- [2028]
proshlogodnej xüo [3013]
proshlogodnej ñamäj [7533]
proshlogodnij ñamäj [7533]
proshlogodnij=c xüö- [3013]
proshlyj ñamä [7533]
proshlyj ñamäj [7533]
proshlyj taluo [9010]
proshchat' taru- [9153]
projasnjat' tuj- [9240]
pruga kotu- [4119]
prygat' cinta- [9101]
prygat' cündü- [9101]
prygat' cindar- [9101]
prygnut' cündü- [9101]
pryzhok cüntü- [9101]
prjamizna nêmê- [7082]
prjamo vstat' tuty- [9168]
prjamoj xondu- [3153]
prjamoj nêmê- [7082]
prjamym stat' nêmê- [7082]
prjatat'sja lüñkü- [5067]
prjatat'sja liñga- [5067]
ptica têi- [9282]
ptica dema- [2086]
ptica nö- [7006]
ptica konê [4061]
ptica ny- [7005]
ptica deptu- [2037]
ptica, pereletnaja taj- [9282]
pugat' xikê- [3004]
pugat' xy- [3004]
pugat'sja xi- [3004]
pugat'sja döm- [2099]
pugovica tuby- [9093]
pugovica tuxy [9093]
pulja tu [9239]
pulja biti- [1025]
pul' bizi- [1025]
punkt, priemnyj näki- [7008]
pupovina diê- [2009]
purga kozu- [4119]
purga kota- [4119]
purga kozu [4119]
purga nachat'sja kotu- [4119]
purga nachinat'sja kotu- [4119]
purgoj stanovit'sja kotu- [4119]
purgoj stat' kotu- [4119]
purgu-podnjat' kotu- [4119]
purzhit' kotu- [4119]
purzhishcha kota- [4119]
purzhishche kota- [4119]
puskaj {EXKL} kêci [4303]
puskat' ñosa- [7653]
puskat' ñuca- [7667]
pustoj xuar- [3322]
pust' cubo [9003]
pust' kaci [4303]
putem, v (?) neru- [7037]
puti, ostanavlivat'sja v kêry- [4083]
puti, ostanovit'sja v kêry- [4083]
puti, po xezy- [3092]
put' sodu [8013]
put' suo- [8013]
put' ñuo [7502]
put' kêry- [4083]
put' sodê- [8013]
put' koxi- [4160]
pushistyj lindä- [5059]
pushnik RL xusinino [3270]
pushnina RL xusynina [3270]
pushnina RL xusynina- [3270]
pchela xilci [3037]
pchela xilci- [3037]
pshenichnyj RL senesnêj [8253]
pyl' s mebeli lile- [5037]
p'janet' xuañku- [3065]
p'janica xuañku- [3065]
p'janyj xoñka- [3065]
p'janyj xuañku- [3065]
p'janym byt' xuañku- [3065]
p'janym javljat'sja xuañku- [3065]
pjatinogij sañxo- [8255]
pjatka deby [2025]
pjatka deby- [2025]
pjatnadcatyj sêmbê- [8255]
pjatnadcatyj bi- [1015]
pjatnadcat' soñxua- [8255]
pjatnadcat' dir [2165]
pjatnadcat' sêñxo- [8255]
pjatnadcat' bi- [1015]
pjatnadcat' soñxo [8255]
pjatyj sêmbê- [8255]
pjat' sêmbê- [8255]
pjat' sêñxo- [8255]
pjat' sêñxo [8255]
pjat' soñxua- [8255]
pjat' sêñx- [8255]
pjat' sañuxua- [8255]
pjat' raz sañxo- [8255]
pjat'desat odin sêñxo- [8255]
pjat'desat odin bi- [1015]
pjat'desat odin ñu"oj [7501]
pjat'desjat sêñxo [8255]
pjat'desjat sêñxo- [8255]
pjat'desjat bi- [1015]
pjat'sot sêñxo- [8255]
pjat'sot dir [2165]
TOP
rabota ñojbou- [7512]
rabota torou- [9227]
rabota ñusy [7569]
rabota ñojbou [7512]
rabota ñojbo- [7512]
rabota ñusy- [7569]
rabota mej- [6004]
rabotat' ñojbou- [7512]
rabotat' torou- [9227]
rabotat' ñudi- [7569]
rabotat' ñojbo- [7512]
rabotat' ñusy- [7569]
rabotat' torou [9227]
rabotnik ñojbêu- [7512]
rabotu, vyjti na ñojbo- [7512]
rabotu, exat' za ñojbou- [7512]
rabotu, xodit' na ñojbou- [7512]
ravnyj densi- [2118]
ravnyj topta- [9018]
radi dä- [2201]
radio RL radio [5032]
radio RL radivê- [5032]
radio RL radiê- [5032]
radovat' näly- [7065]
radovat'sja näly- [7065]
radovat'sja näl- [7065]
radovat'sja xosu- [3082]
radostnyj näly- [7065]
radostnym stat' näl- [7065]
radost' näly- [7065]
raduga xon- [3055]
raduga kado [4105]
razbit' loxa- [5107]
razbit' cambi- [9032]
razbit'sja taly- [9068]
razbolet'sja dera- [2161]
razbudit' kizi- [4125]
razbudit' kiti- [4125]
razbuzhennyj kiti- [4125]
razvalit'sja lujkua- [5033]
razvevat'sja lirsä- [5106]
razvesit' ñiti- [7580]
razvesti lañu- [5063]
razvesti cimi- [9354]
razvesti têra- [9222]
razvesti ciny- [9360]
razvesti ceni- [9079]
razvodit' kosu- [4385]
razvodit' cimi- [9354]
razvodit' {SUBST} torü- [9135]
razvjazat' êzê" [0037]
razvjazat' neci- [7220]
razvjazat'sja düxü- [2022]
razvjazyvat' nëci- [7220]
razgar xuorua- [3245]
razgladit' byndê- [1007]
razgladit'sja symbu- [8257]
razgljadyvat' sêce- [8094]
razgovarivat' buo- [1118]
razgovarivat' düry- [2168]
razgovarivat' bo- [1118]
razgovarivat' tymä- [9087]
razgovor bo- [1118]
razgovor buo- [1118]
razgovorit' buo- [1118]
razgovorit'sja buo- [1118]
razgorat'sja lêñu- [5063]
razdat'sja sojbu- [8023]
razdvinut' kajbi- [4016]
razdelat' ni- [7048]
razdelat' degi- [2046]
razdelat' tushu degi- [2046]
razdelat'sja däka- [2046]
razdelit' xulä- [3030]
razdelit' dä- [2202]
razdelit' taru- [9172]
razdelit' tar- [9172]
razdelyvat' ni- [7048]
razdelyvat' ni- [7004]
razdelyvat' degê- [2046]
razdet'sja nii- [7251]
razdrobit' mulu- [6042]
razzhecht' tora- [9222]
razzhecht' lêñu- [5063]
razzhech' tora- [9222]
razzhech' cimi- [9071]
razletat'sja têu- [9282]
razletat'sja têj- [9282]
razletet'sja sita- [8264]
razlivat'sja by- [1112]
razlit'sja by- [1112]
razlozhit' xoa- [3012]
razluka taru- [9172]
razluchat'sja taru- [9172]
razluchit' taru- [9172]
razmer nimê- [7087]
razmer my- [6012]
razmerom s mantê [6080]
raznocvetnyj xotê- [3102]
raznyj mala- [6145]
raznyj ku- [4017]
razobrat' lujka- [5033]
razobrat' ca- [9056]
razobrat' [chum] ca- [9056]
razojtis' taru- [9172]
razojtis' kyru- [4098]
razorvat'sja bori- [1092]
razrezat' sie- [8009]
razrezat' mêta- [6183]
razrezat' düzi- [2183]
razrezat' degi- [2046]
razrézat' degi- [2046]
razroznennyj cuü- [9098]
razrubat' de- [2202]
razrubat' kañka- [4215]
razrubit' [na kuski] de- [2202]
razrushat' mêru- [6141]
razrushat'sja lujka- [5033]
razum ñonda [7549]
razut'sja [unty] xuajmê- [3041]
ranenyj ñazu- [7577]
ranenyj birä- [1024]
ranivshij birä- [1024]
ranit' ñazu- [7577]
ranit' birä- [1024]
rano mocidiäj" [6255]
rano kani- [4012]
rano merê [6155]
rano mocidi"ä [6255]
ran'she nära- [7002]
ran'she manu [6083]
ran'she merê- [6155]
ran'she manu- [6083]
raskalyvat' xontê- [3130]
raskolotyj mêru- [6141]
raskolot'sja laxüe [5107]
raskopat' sir- [8165]
raskroshennyj xina- [3230]
raskroshit' xina- [3230]
raskryt'sja läxo- [5107]
raspast'sja kyru- [4098]
rasplatit'sja miri- [6271]
raspoznat' tyê- [9013]
raspolozhit' tazü- [9160]
raspolozhit' "i- [0025]
raspolozhit'sja malo- [6042]
rasprjagat' noci- [7220]
rasprjagat' xutury- [3111]
rasprjagat'sja nöci- [7220]
rasprjazhennyj nöci- [7220]
rasprjazhennyj xutury- [3111]
rasprjach' nöci- [7220]
rassvesti däla- [2073]
rassvesti katê- [4109]
rassvetat' katê- [4109]
rassvetat' däla- [2073]
rassekat' kyra- [4098]
rassekat' de- [2202]
rasselit'sja cie- [9098]
rasserdit' bêlua- [1080]
rasserdit'sja döm- [2099]
rasserdit'sja bola- [1080]
rasserdit'sja bêlua- [1080]
rasserdit'sja buola- [1080]
rasskaz düry- [2168]
rasskazat' däptu- [2036]
rasskazat' düry- [2168]
rasskazchik (?) ña- [7556]
rasskazyvat' düry- [2168]
rasskazyvat' däpta- [2036]
rasskazyvat' skazki sitêby- [8204]
rasskachivat' ländy- [5057]
rassmatrivat' sejmy- [8096]
rassmejat'sja xidi- [3082]
rassprosit' tali- [9174]
rasstavljat' xontê- [3130]
rasstelit' tazê- [9161]
rasstelit' tatê- [9161]
rasstilat' tazü- [9161]
rasstrojstvo [?????] toli- [9069]
rastat'sja taru- [9172]
rastajat' döanü- [2110]
rastajat' dü- [2110]
rastajat' dönü- [2110]
rastvorennyj bärê- [1005]
rastvorit' bärê- [1005]
rasterzat' ñêmu- [7530]
rasterzat' bêri- [1092]
rasterjat'sja du- [2004]
rasti bêzua- [1098]
rasti bo- [1098]
rasti boza- [1098]
rasti buoza- [1098]
rastit' bozu- [1098]
rastopit' xoa- [3007]
rastopit' tora- [9222]
rastopit'sja cunda- [9-4 ]
rastopka tu- [9239]
rastrepannym byt' lula- [5040]
rastushchij buoza- [1098]
rastjagivat' banê- [1127]
rasxodovat'sja südü- [8193]
rascarapat' kaza- [4113]
rascelovat' nozy- [7011]
raschesat' ti- [9062]
raschesyvat' cil- [9356]
rasshivat' socu- [8211]
rasshit' socu- [8211]
rvat'sja kêxua- [4019]
rvat'sja bori- [1174]
rvota tuce- [9030]
rebenok nüozê- [7006]
rebenok nüo- [7006]
rebenok nö- [7006]
rebenok nüo [7006]
rebenok ñüo [7006]
rebenok [7006]
rebenok tybyj- [9272]
rebenok ñüo- [7006]
rebenok nö- [7005]
rebenok, igrushechnyj nüo- [7006]
rebenok, mladshij [syn ñadä- [7566]
rebenok [pri obrashchenii] nü- [7006]
rebenok starshej sestry mañkê [6126]
rebro kêj- [4005]
rezannyj deka- [2046]
rezat' beri- [1092]
rezat' motu- [6183]
rezat' degi- [2046]
rezat' kümü- [4055]
rezat' deka- [2046]
reka bika- [1017]
reka bikaj [1017]
reka bigaj- [1017]
reka kanê" [4059]
reka bigaj [1017]
reka bikau- [1017]
reka bika [1017]
reka tari- [9154]
reka biika- [1017]
reka, bol'shaja damu [2082]
rekam stat' bika- [1017]
rekoj stat' bika- [1017]
remen' seru [8161]
remen' byny [1115]
remen' nedä [7215]
recepta me- [6004]
rechka bika- [1017]
rechka= kanê" [4059]
rechka bigaj- [1017]
rechka bikau- [1017]
rechnoj bika [1017]
rech' buo- [1118]
reshit'sja cendy- [9041]
rzhanoj RL arsenêj [0078]
rovnen'kij symba- [8257]
rovnyj lypsa [5018]
rovnyj symba- [8257]
rovnyj lyptaj- [5018]
rog ñamtê [7536]
rog ñamtê- [7536]
rog naka- [7056]
rog olenja ñamtê- [7536]
roga ñamtü- [7536]
roga imet' ñamtü- [7536]
roga, nevyrosshie meni- [6063]
rogami, s oblezlymi selu [8026]
rogatyj ñamtu- [7536]
rogov, ostat'sja bez ñamtê- [7536]
rogovoj ñamtê- [7536]
rogozha RL arakosê [0076]
rod xoñkê- [3063]
rod tansê [9141]
rod tandü- [9141]
rod tande [9141]
rod tansê- [9141]
roditelej imet' dedi- [2190]
roditeli cera- [9125]
roditeli nemy- [7083]
roditeli desy- [2190]
roditeli dedi- [2190]
roditeli imi- [0028]
roditeli mazu- [6001]
rodit' nö- [7006]
rodit' noj- [7006]
rodit'sja ñatu- [7577]
rodit'sja nonsy- [7550]
rodit'sja diê- [2009]
rodne, ezdit' k xely- [3030]
rodnja xely- [3030]
rodnoj xeli- [3030]
rodnoj ñile [7634]
rodstvennik sëama- [8157]
rodstvennik sunsu- [8100]
rodstvennik otca ili materi idi- [0034]
rodstvennik [otca, materi] idi- [0034]
rodstvennik [otca, materi] isi [0034]
rozhat' nö- [7006]
rozhdat' nö- [7006]
rozhdat' nüo- [7006]
rozhdat'sja nö- [7006]
rozhdenie diê- [2009]
rozhdenija, den' ñêtu- [7577]
rozhenica nö- [7006]
rosa deptê [2038]
rosa deptua [2038]
rosomaxa binti- [1022]
rost xüta- [3161]
rot ñañ [7556]
rot ñañ- [7556]
rot ña- [7556]
rot ñan- [7556]
rot ñaña- [7556]
rta, ostat'sja bez ñañ- [7556]
rubanok bêru- [1092]
rubanok RL urbañkê [0049]
rubashka RL uruba"kê [0049]
rubashka RL urba"kê [0049]
rubashka RL uruba"kê- [0049]
rubashka RL rubakê- [5034]
rubezha RL uruba"kê- [0049]
rubit' de- [2202]
rubit' xoj- [3193]
rubit' laty- [5084]
rubit' [drova] xoj- [3193]
rubit' [na kuski] de- [2202]
rubka de- [2202]
rubl' basa [1072]
rubl' basa- [1072]
rugan' dom- [2099]
rugat' döm- [2099]
rugat'sja mêlê- [6019]
rugat'sja döm- [2099]
ruzhejnyj biti- [1025]
ruzhejnyj tu [9239]
ruzhejnyj patron bizi- [1025]
ruzh'e tu [9239]
ruzh'e tu [9239]
ruzh'e bizi [1025]
ruzh'e bizi- [1025]
ruzh'e biti- [1025]
ruzh'e bisi- [1025]
ruzh'em, byt' s biti- [1025]
ruzh'em, byt' s tu [9239]
ruzh'em, byt' s tu [9239]
ruka dütü- [2197]
ruka düzü- [2197]
ruka düzü [2197]
ruka dütü [2197]
ruka [kotla] kêmi [4048]
rukav cide [9090]
rukav cide- [9090]
rukavica ñubu- [7515]
rukavica ñuxu- [7515]
rukavica ñuxu [7515]
rukavica ñubu [7515]
rukami trogat' düza- [2197]
rukastyj düza- [2197]
ruki imet' düza- [2197]
ruki, ostat'sja bez dütü- [2197]
rukij düza- [2197]
rukojatka xoñkê [3063]
rukojatka kêmi- [4048]
rukojatku, ispol'zovat' kak kêmi- [4048]
rulit' kamä- [4048]
russki, govorit' po lüö- [5077]
russkij lüo- [5077]
russkij jazyk luê- [5077]
russkim, ezdit' k lüö- [5077]
ruchej bika- [1017]
ruchej tari [9154]
ruchej kanê" [4059]
ruchej biika- [1017]
ruchka [kotla] kêmi- [4048]
ruchka RL uruckê [0075]
ryba koly- [4035]
ryba koly [4035]
rybak koly- [4035]
rybakom stat' koly- [4035]
rybalka koly- [4035]
rybalku, exat' na koly- [4035]
rybachat' koly- [4035]
rybachashchij koly- [4035]
rybachit' koly- [4035]
rybachit' exat' koly- [4035]
rybij kole [4035]
rybij kolyê [4035]
rybinyj koly [4035]
rybinyj koly- [4035]
rybnoj lovli, mesto koly- [4035]
rybnyj koly- [4035]
rybnyj kolyê [4035]
rybnyj kolyê- [4035]
ryboj, bogatyj koly- [4035]
ryboj, nakormit' kola- [4035]
ryboj, paxnut' ko- [4035]
ryboj, smeshat' s kola- [4035]
ryboj, stat' kola- [4035]
rybok kolä- [4035]
ryboloveckij koly- [4035]
rybolovnoe snast' koly- [4035]
rybolovstvo koly- [4035]
rybu, est' kola- [4035]
rybu, lovit' koly- [4035]
ryby, ostat'sja bez koly- [4035]
ryb'ij kolyê [4035]
ryvkom laka- [5024]
ryt' sir- [8165]
ryxlyj xoptü- [3236]
rjadom kadä [4268]
rjadom kêdä- [4268]
rjadom niri [7207]
rjadom byt' niri- [7207]
rjadom exat' niri- [7207]
rjadom poexat' niri- [7207]
rjadom s kada [4268]
rjadom s kadä- [4268]
rjadom stojat' kêdä- [4268]
TOP
s na [7001]
s manti- [6082]
s kêj- [4005]
s na- [7001]
s ni- [7003]
s kunsy- [4071]
s manti [6081]
s ñonê [7542]
s poverxnosti ni- [7003]
s tex por cuxe- [9003]
s tex por [9005]
s tex por [9014]
s tex por ta [9014]
s tex por ta [9014]
s tex por to [9014]
s tex por mano- [6083]
s tex por ta- [9007]
s tex por ta [9014]
s tex por kak baza [1178]
s tex por kak basa [1178]
sadit'sja ñom- [7531]
sadit'sja xotokobie [3274]
sazhat' ñom- [7531]
sazhen' cimi [9071]
sazhen' xely- [3030]
sazhen' ñu"oj [7501]
salo tü" [9111]
salo cü" [9111]
salo tüz [9111]
salo cüz [9111]
salo cüzê [9111]
sal'nik tomu [9184]
Salja EN salä [8080]
sama olenja nema [7083]
sama olenja nema- [7083]
samabytnost' nilu [7064]
samatu sama- [8258]
Sambülevic EN sambülevic [8087]
samka do dvux let sira- [8154]
samka, ne imevshaja teljat koti- [4155]
samka, netel'naja bañ- [1051]
samka nikogda ne telivshajasja koti- [4155]
samka olenja nemy- [7083]
samka olenja [ot 2 do 3 let] sira- [8154]
samka tel'naja nemi- [7083]
samovar RL samobara [8038]
samolet ñênduj [7551]
samolet tai- [9282]
samostrel xetu- [3281]
samyj ñano [7542]
samyj ñona- [7542]
samyj bênsê- [1084]
samyj birkä- [1130]
sani ünsü- [0047]
sani kêntê [4066]
sani kênda [4066]
sani kêndê- [4066]
sani kênta- [4066]
sani, veshchevye kunsy- [4358]
sani, gruzovye mye- [6012]
sani dlja postelej njukov tuo- [9240]
sani dlja postel'nyx prinadlezhnostej tuo- [9240]
sani dlja produktov shkur irä- [0032]
sani dlja xranenija predmetov ..., vysok kunsy- [4358]
sani dlja shestov, verxnix pokryval, ... ñu- [7587]
sani dlja shestov chuma ñü- [7587]
sani, zhenskie ñandü- [7551]
sani, muzhskie unsü- [0047]
sani, muzhskie kêntê [4066]
sani nevesty nezü- [7058]
sani, obychnye gruzovye irä- [0032]
Sanke EN sanke [8126]
sanki seta- [8296]
sanki insü- [0047]
sanki kênta [4066]
sanki kunsy- [4358]
sanki kênta- [4066]
sanki kunsy- [4066]
sanki kondu- [4066]
sanki kênda [4066]
sanki mye- [6012]
sanki ñandü- [7551]
sanki, gruzovye mye- [6012]
saxa asä [0011]
saxar est' RL saky- [8056]
saxar RL sakyra [8056]
saxar RL sakyr [8056]
saxar RL sakyr- [8056]
saxar RL sakyrê- [8056]
saxarom, stat' s saky- [8056]
saxorom, smeshannyj s RL sakyru- [8056]
sboku kêj- [4005]
svalit' mona- [6090]
svarennyj xi- [3003]
svarit' xiri- [3003]
svarit' xi- [3003]
svarit' xuazi- [3051]
svarit' xua- [3003]
svarit'sja xi- [3003]
svat ñojbi [7509]
svatat' ny- [7005]
svatat' mi- [6013]
svatat'sja ny- [7005]
svaxa ñojbi [7509]
svegda xüo- [3013]
svegda xö- [3013]
svezhij kuande [4307]
svezhij kuandä- [4307]
sverkat' däñxy- [2103]
sverkat' dände- [2124]
sverkajushchij dände- [2124]
sverkajushchij däñxy- [2103]
svernut' tumkê- [9088]
sverxu ni- [7003]
sverxu bontu- [1086]
sverxu, mesto ni [7003]
svet koptu- [4022]
svet (?) kopty- [4022]
svet dizar [2205]
svet däly- [2073]
svet kata- [4109]
svet kazêr [4109]
svet kaza- [4109]
Sveta EN RL sibiêtê [8047]
svetat' katê- [4109]
sveterkom denek, s teplym biê- [1030]
svetit'sja lêñy- [5063]
svetlo stanovit'sja kata- [4109]
svetlovaten'kij kazê- [4109]
svetlovatyj kazê- [4109]
svetlyj däly- [2073]
svetlyj kazê- [4109]
svetlyj katê- [4109]
svetlyj RL kica- [4121]
svetlym stanovit'sja katê- [4109]
svetlym stat' däla- [2073]
svetlym stat' katê- [4109]
svecheret' xi- [3005]
svidanija, do ñêtêu- [7577]
svinec küöde [4124]
svin'ja RL simi- [8248]
svin'ja RL svinja [8270]
svistet' süca- [8212]
svobodnoe vremja ñurêko- [7642]
svobodnoe vremja ni- [7036]
svoj sy- [8014]
svoj syty [8014]
svoj syty- [8014]
svost [? xvost] sêntuzê [8045]
svyshe bo- [1098]
svyshe bêzê- [1098]
svjazannyj kozu- [4008]
svjazat' kazu- [4008]
svjazat' seru- [8161]
sglazhivat' symba- [8257]
sgoret' lañu- [5063]
sgrudit'sja kêmnü"mü- [4049]
sgryzt' lêñxuê- [5063]
sgushchennyj ku- [4017]
sdavit' têp- [9173]
sdat' mi- [6013]
sdelannyj me- [6004]
sdelannyj mej- [6004]
sdelat' mye- [6004]
sdelat' me- [6004]
sdelat' mej- [6004]
sdelat' mê- [6001]
sdelat'sja my- [6004]
sebe ni- [7003]
sev ñom- [7531]
sever däñuru- [2144]
sever bagu- [1040]
sever syñê [8137]
sever däñur- [2144]
sever ñarmü- [7561]
sever, na ni- [7003]
severnaja storona kotu- [4119]
severnyj ñarmü- [7561]
severnyj ni- [7003]
segodnja däly [2073]
segodnja däly- [2073]
segodnja êmê [0019]
segodnja êm- [0019]
segodnja tyminä [9026]
segodnja tyminia [9026]
sedet' syrê- [8166]
sedlo bilä- [1019]
sed'moj säjbê- [8028]
sed'moj säjbê [8028]
sed'moj raz säjbo- [8028]
sed'moj RL sedemêi [8030]
sezon xüo [3013]
sejchas tyminiä- [9026]
sejchas tymynä- [9026]
sejchas tymynä [9026]
sejchas tyminia [9026]
sekretar' xozê- [3102]
seledka sel- [8244]
selezenka lunsê [5114]
selenie koru- [4090]
selo xoñy" [3279]
selo koru- [4090]
sel'd' RL sel- [8244]
semejnyj tandu- [9141]
semero sajbi [8028]
semnadcatyj säjbê- [8028]
semnadcatyj bi- [1015]
semnadcat' säjbê [8028]
semnadcat' bi- [1015]
sem' säjbê [8028]
sem' säjbê- [8028]
sem' raz säjbi- [8028]
sem'desjat sajba [8028]
sem'desjat bi- [1015]
sem'desjat sem' säjbê [8028]
sem'desjat sem' bi- [1015]
sem'ja tansê- [9141]
sem'ja tansê [9141]
sem'ja tande- [9017]
sem'sot säjbê [8028]
sem'sot dir [2165]
sem'ju, imejushchij tansê- [9141]
seno nözü- [7027]
seno nöza [7027]
sentjabr' kêu [4007]
sentjabr' kice- [4122]
serdechnyj kunsy- [4071]
serdityj namba- [7261]
serdityj bêlua- [1080]
serdityj bêlua [1080]
serdit'sja dom- [2099]
serdit'sja namba- [7261]
serdit'sja bêlua- [1080]
serdce [8003]
serdce sê- [8003]
serdce soo- [8003]
serdce sêi- [8003]
serdcevina xütê [3096]
serdcevina dereva xütê [3096]
serebrennyj, po- RL serybyry- [8158]
serebro RL serybyry [8158]
serebro RL serybyry- [8158]
serebrjanyj RL serybyry [8158]
seredina der- [2164]
seredina düsy [2208]
seredina düzy [2208]
seredina dery- [2164]
seredina duty- [2208]
seredina derê [2164]
seredinnyj der- [2164]
seryj dödä- [2192]
seryj [neopredelennyj cvet priglushenn. kica- [4121]
sestra ñada- [7566]
sestra aba [0001]
sestra kopta [4024]
sestra koptua [4024]
sestra ñaxu- [7514]
sestra ñoba- [7514]
sestra koptua- [4024]
sestra ñaxu [7514]
sestra kopta- [4024]
sestra materi, mladshaja [?>ñaxumtu] ñaga [7523]
sestra materi, mladshaja [?>ñaxumtu] ñaga- [7523]
sestra, mladshaja ny [7005]
sestra, mladshaja ñada- [7566]
sestra, mladshaja ñadä [7566]
sestra, mladshaja nadä- [7566]
sestra, mladshaja ñaxu- [7514]
sestra, mladshaja ñapta- [7514]
sestra s bratom, starshaja ñaxu- [7514]
sestra, starshaja ñabu- [7514]
sestra, starshaja aba [0001]
sestra, starshaja ñuxu- [7514]
sestra, starshaja nabu- [7514]
sestra, starshaja ñaxu [7514]
sestra, starshaja aba- [0001]
sestra, starshaja ñada- [7566]
sestra, starshaja ñabu [7514]
sestrenka ny [7005]
sestrenka ñadä- [7566]
sestrenka, mladshaja nadä- [7566]
sestrica sëamuo- [8157]
sest' ñêm- [7530]
sest' ñom- [7531]
sest' ce- [9056]
sest' seri- [8183]
sest' [v nartu, v lodku] ciê- [9098]
set' bygur [1113]
set' bukur [1113]
set' bukurê- [1113]
set' bugur- [1113]
set' bukurê [1113]
set', popast'sja v bykura- [1113]
set', popast'sja v byka- [1113]
set'ju pojmat' bakê- [1113]
set'ju pojmat'sja bykura- [1113]
szadi xua- [3008]
szadi moki [6025]
szadi bota- [1151]
szadi xo- [3008]
szadi xua [3008]
szadi xo [3008]
szadi mêki- [6025]
sig RL siga [8020]
sig RL siga- [8020]
Sigie EN sigia- [8058]
Sigie EN sigi"ê [8058]
Sigie EN sigi- [8058]
sidevshij ñêm- [7531]
sidenie ñom- [7531]
sidenie na narte ñom- [7531]
siden'e ñom- [7531]
siden'e noriê [7029]
sidet' ñom- [7531]
sidet' ce- [9056]
sidet' ñurako- [7642]
sidet' nonsu- [7-12]
sidjashchij ñom- [7531]
Sizi EN siti [8203]
Sizi EN sizi [8203]
sila sêña- [8128]
sila nikê- [7044]
sila têñkê- [9189]
sila nikê [7044]
sila nigê [7044]
sila nigê- [7044]
sila, polnaja byrê- [1010]
silax, v dendi- [2178]
sile poslednom, v tata- [9163]
silok dasy- [2290]
silok dädi- [2191]
sil'novatyj têñgê- [9189]
sil'nye byvat' têñkê- [9189]
sil'nyj malce- [6257]
sil'nyj kuta- [4257]
sil'nyj têñgê- [9189]
sil'nyj toñgaj- [9189]
sil'nyj têñkê- [9189]
sil'nyj têñkê- [9189]
sil'nyj ani- [0008]
sil'nyj nikê- [7044]
sil'nyj cesi- [9044]
sil'nyj cetua- [9002]
sil'nyj cetua [9002]
sil'nym byt' têñkê- [9189]
sil'nym stat' têñkê- [9189]
sil'nym javljat'sja têñkê- [9189]
sinekuj [storona naprotiv vxoda] syñ [8137]
sirota dejba- [2021]
sirota nüo- [7006]
sirotoj stat' döjba- [2021]
sitnichek kêku [4026]
sitnichek sorua [8153]
sijanie, severnoe dendu- [2284]
sijat' xosu- [3152]
skazanyj i- [0025]
skazat' munu- [6115]
skazat' däptu- [2036]
skazat' mundê- [6115]
skazat' xu- [3010]
skazat' buê- [1118]
skazat' bo- [1118]
skazat' kumuñ- [4057]
skazitel' sitaby- [8204]
skazka sitêby [8204]
skazka sitêby- [8204]
skazka rasskazyvat' sitêby- [8204]
skazka RL bêly [1123]
skazku, poxozhij na sitêby- [8204]
skazochnik sitêby- [8204]
skazochnyj sitêby- [8204]
skazochnyj sitaby [8204]
skala diga- [2045]
skala digo [2045]
skamejka xua- [3007]
skamejka RL kamejka [4403]
skarmlivat' ñêm- [7530]
skatit'sja nänsü- [7141]
skatit'sja xürkü- [3147]
skatyvat'sja mona- [6090]
skvernyj nambua- [7114]
skvoz' ta- [9007]
sklad RL kalatê [4401]
skovoroda kêbu- [4395]
skovoroda RL kêbu- [4395]
skol'zkij mona- [6204]
skol'kij kanê- [4012]
skol'kij kanê [4012]
skol'ko kanê- [4012]
skol'ko kani [4012]
skol'ko ku- [4017]
skol'ko kañkê- [4012]
skol'ko ku [4017]
skol'ko kañgê [4012]
skol'ko kuo [4017]
skol'ko kuo [4017]
skol'ko-to kañkê- [4012]
skol'ko-to kanê- [4012]
skoree merê- [6155]
skoree merê [6155]
skorlupa särê- [8054]
skormit' ñêm- [7530]
skoro merê- [6155]
skoro mera [6155]
skoro noku- [7043]
skoryj merê- [6155]
skoryj mera [6155]
skoryj noku- [7043]
skot ta- [9119]
skrebok dlja dublenija mêro- [6038]
skrebok dlja mezdrenija shkur mêrê- [6038]
skrebok dlja mezdrenija shkur bakê [1039]
skripet' dira- [2171]
skrutit' mênu- [6093]
skrytyj ci- [9102]
skryt' ci- [9098]
skryt' ci- [9102]
skryt'sja lüñkü- [5067]
skryt'sja taki- [9180]
skryt'sja kêpti- [4023]
skryt'sja kanta- [4144]
skryt'sja dänsê- [2016]
skupit'sja ñöm- [7612]
skuchat' tuty- [9268]
skuchat' suma- [8247]
skuchat' tuzy- [9268]
skuchno byvat' sümäj- [8247]
skuchnyj i- [0025]
skuchnyj nêñxu- [7114]
slaben'kij lêndu- [5058]
slabyj macüü- [6143]
slabyj lêndu- [5058]
slabyj seku [8057]
slabyj näsy- [7214]
slabym byt' lêndu- [5058]
sladkij RL sakyr- [8056]
slastit' RL saky- [8056]
slegka nimê- [7087]
slegka näsy- [7214]
sled ñuode [7573]
sled ñu"odê- [7573]
sled ñuodej- [7573]
sled ñu"odej- [7573]
sled sada- [8013]
sled ñuode- [7573]
sled sara- [8164]
sled ñatu- [7573]
sledit' mu- [6012]
sledit' mumu- [6258]
sledujushchij ñonê- [7542]
sledujushchij ñona [7542]
sledujushchij den', na küza- [4125]
sleza soxü- [8031]
sleza kêly [4034]
sleza kêly- [4034]
slezy lit' kêl- [4034]
slepoj sejmy- [8096]
slepym stat' sejmy- [8096]
slishkom cetua- [9002]
slovno mantê [6080]
slovo buo- [1118]
slovo bo- [1118]
slovo munu- [6115]
slozhennyj kamsê- [4041]
slozhennyj [odin na drugoj] kamsê- [4041]
slozhennym [drug na druge], byt' kamsu- [4041]
sloj denda- [2177]
slomannyj täñxo- [9032]
slomat' lêxuo- [5028]
slomat' mêru- [6141]
slomat' cañxo- [9032]
slomat' lujku- [5033]
slomat' cambi- [9032]
slomat' täñxo- [9032]
slomat'sja cañxo- [9032]
slomat'sja cañxoa- [9032]
slomat'sja cañxoê [9032]
sluga siba- [8277]
sluzhanka siba [8277]
sluzhanka ny [7005]
sluzhanka sibê- [8277]
sluzhanka ny- [7005]
sluzhit dlja peredachi ... {EXKL} xej [3113]
slux dindi- [2121]
sluchit'sja sery- [8168]
sluchit'sja j- [0025]
sluchit'sja i- [0025]
sluchit'sja mej- [6004]
sluchit'sja ñuo- [7589]
sluchit'sja ku- [4017]
slushat' dil- [2068]
slushat' dindi- [2121]
slyxat' dindi- [2121]
slyxat' sojbu- [8023]
slychat' sojbu- [8023]
slyshat' sojbu- [8023]
slyshat' dindi- [2121]
slyshat' (?) ñêna- [7692]
slyshat' dil- [2068]
slyshat'sja sojbo- [8023]
slyshnyj sojbu- [8023]
slyshnyj dindä- [2121]
slyshnym byt' sojbu- [8023]
smasterit' me- [6004]
smelyj xy- [3004]
smert' kuo- [4001]
smex xidi [3082]
smex xidi- [3082]
smeshit' bêñkê- [1088]
smejat'sja xidi- [3082]
smejat'sja xisi- [3082]
smola dimi [2085]
smolistyj dimi- [2085]
smolistyj sua- [8010]
smolit' saa- [8010]
smorodina ñuta- [7582]
smotret' sêñü- [8127]
smotret' sêce- [8094]
smotret' ñêtu- [7577]
smotret' ñêza- [7577]
smotret' ñêtêu- [7577]
smotret' kacama- [4108]
smotret' "i- [0025]
smotrjashchij sañu- [8127]
snaruzhi bondi- [1086]
snaruzhi bênti- [1086]
snaruzhi kêj- [4005]
snaruzhi bêendi [1086]
snaruzhi bondi [1086]
snarjazhenie mipti- [6269]
snachala nera- [7002]
sneg sürü- [8152]
sneg sürü [8152]
sneg syr [8166]
sneg dümê [2088]
sneg syrê- [8166]
sneg poext' sira- [8152]
sneg, tverden'kij sierä- [8152]
snegom pokryt'sja sira- [8152]
snegom stat' sira- [8152]
snegopad düma- [2088]
snegopad düm [2088]
snezhinka sejmy [8096]
snezhinka dümê [2088]
snezhnyj sürü [8152]
snezhnyj sürü- [8152]
snezhok, tverden'kij sierä- [8152]
snizu ñila- [7524]
snimat' syma- [8037]
snova xüö- [3013]
snova ñonê- [7542]
snovidenie dü- [2206]
snosit' timi- [9-11]
snoxa mäj [6002]
snu, otxod ko kundu- [4072]
Sänu"me EN sänu- [8252]
snjat' soxu- [8031]
snjat' kêxi- [4019]
snjat' nie- [7250]
snjat' ne- [7250]
so na [7001]
so kêj- [4005]
so na- [7001]
so ni- [7003]
so kunsy- [4071]
so manti [6081]
so ñonê [7542]
so vremeni baza [1178]
so vremeni basa [1178]
sobaka ban- [1051]
sobaka bañ- [1051]
sobaka ba [1051]
sobaka banê- [1051]
sobaka bana [1051]
sobaka bañê- [1051]
sobaka ba- [1051]
sobaka bañ [1051]
sobake, podobnyj ba- [1051]
sobaku, poxozhij na ba- [1051]
sobesednik xorü- [3072]
sobiravshij ñunü- [7547]
sobirat' ñunü- [7547]
sobirat' cendy- [9041]
sobirat' ñusy- [7569]
sobirat'sja bü- [1029]
sobirat'sja ñunü- [7547]
sobirat'sja so"ta- [8217]
sobirat'sja centy- [9041]
sobirat'sja na sobranie ñunü- [7547]
sobol' lizi- [5029]
sobol' RL soboli [8231]
sobol' RL soboli- [8231]
sobravshijsja porozn' cuü- [9098]
sobranie ñunö- [7547]
sobrannyj ñunü- [7547]
sobrat' ñunü- [7547]
sobrat' xudê- [3326]
sobrat' ñuñü- [7547]
sobrat'sja ñunü- [7547]
sobrat'sja komna- [4049]
sobrat'sja cendy- [9041]
sobrat'sja bü- [1029]
sobstvennost' ñuta- [7611]
sova kêndi- [4064]
sovershat' zhertvoprinoshenie tura- [9095]
sovetskij RL sêbeskê [8051]
sovetskij RL sêbeskê- [8051]
sovik xi- [3006]
sovik xiê- [3006]
sovmestnyj niri [7207]
sovsem ma- [6003]
sovsem ta- [9021]
sovsem xüo- [3013]
sovsem (?) ku- [4017]
sovsem cetua [9002]
sovsem cetua- [9002]
sovsem moli [6040]
sovsem ku- [4017]
sovsem têti- [9022]
sovxoz RL sobxo- [8053]
sovxoze koru- [4090]
soglasie kêrbu- [4086]
sognutyj dömba- [2108]
sogrevat' xeku- [3003]
sogret' xejby- [3003]
sogret'sja nunä- [7121]
Sogur EN sogur [8236]
soderzhat' cerê [9001]
soderzhimoe cerê [9125]
soderzhimoe cerê- [9125]
soderzhimyj cerê [9001]
soedinennym byt' kamsü- [4041]
soedinit' kamsu- [4041]
soedinit' ñuê- [7501]
soedinit'sja ñuê- [7501]
soedinjat' ñuo- [7509]
soedinjat'sja ñuo- [7509]
sozvezdie kice- [4122]
sozvezdie bol'shoj medvedicy xoryê- [3095]
sozvezdie bol'shoj medvedicy säjbê [8028]
sojti soxuo- [8031]
sojti döane- [2110]
sok deptê [2038]
sok ceptê [9054]
sok teptê [9054]
sokol sapsan tañu [9197]
sokuj xi"ê- [3006]
sokuj xiê- [3006]
sokuj xe- [3006]
solnechnen'kij kou- [4009]
solnechnyj kou- [4009]
solnechnyj kou [4009]
solnce koun [4009]
solnce kou- [4009]
solnce kou [4009]
solnce koun [4009]
solnce koun [4009]
solnyshko kou- [4009]
soloma nüotê- [7027]
sol' syrê [8166]
sol' syr [8166]
son kundua- [4072]
son du- [2206]
son ñambu [7540]
son ñambu- [7540]
son kunda- [4072]
sonlivyj ñambuo [7540]
soobrazno xirê [3069]
soobrazno xirê- [3069]
sooruzhenie nad pokojnikom ma- [6001]
sopka xirê- [3069]
sopka ñatu- [7577]
sopka cinda- [9361]
sopka cindê [9361]
sorevnovat'sja kaca- [4107]
sorevnovat'sja katä- [4107]
sorok ceto [9045]
sorok bi- [1015]
sorta RL sort [8190]
sosed nena- [7125]
sosed nena [7125]
sosed ma- [6001]
sosed mazu- [6001]
sosed (?) nina- [7125]
sosed (?) nemyê [7336]
sosedka nena- [7125]
sosedka ma- [6001]
sosedka nena [7125]
sosedka ny [7005]
sosednij kadä- [4268]
sosednij nena [7125]
sosednij näna- [7125]
sosednjaja brigada ma- [6001]
sosedskij nena [7125]
sosedstvo nena [7125]
soskol'znut' nendi- [7142]
soskochit' kopku- [4286]
soskuchit'sja tuty- [9268]
sosna kozê- [4156]
sosnjak näjby- [7024]
sostavit' taka- [9050]
sostarit' bêjkü- [1069]
sostarit'sja bajka- [1069]
sostarit'sja dexi- [2027]
sostarit'sja inei- [0029]
sostojanii, byt' v nêmbê- [7114]
sostojanii, byt' v nêñxo [7114]
soschitanyj tuo- [9286]
soschitat' tuo- [9286]
sotnja dirê [2165]
sotyj dirê- [2165]
soxnut' kodê- [4104]
soshit' soce- [8211]
soshit' mêj- [6004]
spavshij kunda- [4072]
spasat' xely- [3030]
spasibo nägê- [7039]
spasibo RL xoasi- [3246]
spasti cidä- [9059]
spasti ceti- [9059]
spastis' citi- [9059]
spat' kundê- [4072]
spat' kundua- [4072]
spat' kunta- [4072]
speredi nerê- [7002]
spet' kêjñê- [4076]
speshit' cimi- [9354]
spina maku- [6025]
spina maku [6025]
spina mêgu- [6025]
spina xiria- [3069]
spina mêgu [6025]
spina suza- [8193]
spinka mêku- [6025]
spirt RL xirtê [3267]
splesti xon- [3053]
spletnik buo- [1118]
splotit' têku- [9180]
splosh' bênde- [1084]
splosh' bênsê [1084]
spoit' kêjñê- [4076]
spokojnyj naka- [7060]
spokojnyj koñxu- [4051]
spor RL pêrêni [1064]
spornyj xici [3052]
sposob kêrsu- [4221]
sposobnym byt' dendi- [2178]
spotknut'sja xebi- [3135]
spotknut'sja sänsy- [8044]
spotykat'sja xexy- [3158]
spravit' ni- [7059]
spravit'sja karê- [4129]
spravit'sja moch' dendi- [2178]
spravka RL xorap- [3263]
spravljat' me- [6004]
sprashivat' toli- [9174]
sprashivat' munu- [6115]
sprosit' têli- [9174]
sproshivat' toli- [9174]
sprygnut' däpku- [2026]
sprjagat' ci- [9121]
sprjatannyj cie- [9121]
sprjatat' sêlñy- [8036]
sprjatat' ci- [9121]
sprjatat' cie- [9121]
sprjatat'sja lüñkü- [5067]
sprjatat'sja xüca- [3098]
spuskat'sja soxa- [8031]
spuskat'sja ñilxo- [7524]
spustit' nëlxo- [7068]
spustit' kudü- [4126]
spustit' saxü- [8031]
spustit' xuazi- [3321]
spustit'sja ñilxi- [7524]
sputnikom imet' niri- [7207]
spjachok ñambu- [7540]
spjashchij kundua- [4072]
srazu kani- [4012]
srazu tymynä- [9026]
srazu meri- [6155]
sredi düzy [2208]
sredi der- [2164]
sredi duzy [2208]
sredi dera- [2164]
sredi derê [2164]
srednij düty- [2208]
srednij duzu- [2208]
srednij duntu- [2276]
srednij düntuo- [2276]
srednij syn doch' düntuo [2276]
srok nêti [7046]
srok nêti- [7046]
srubit' lêty- [5084]
srubit' de- [2202]
ssorit'sja dom- [2099]
ssylat'sja monü- [6263]
stavit' xua- [3012]
stavit' me- [6004]
stavit' cie- [9098]
stavit' ñata- [7577]
stavit' taza- [9160]
stado komna [4049]
stado (?) tamby- [9148]
stado komna- [4049]
stado ta- [9119]
stado tati [9022]
staej byt' kêmna- [4049]
staej letet' kêmna- [4049]
staja kêmnê [4049]
staja kêmnê- [4049]
stakan RL taka- [9220]
stal' basa [1072]
stanovishche ma- [6001]
staraja ini- [0029]
starat'sja bari- [1092]
starat'sja toru- [9225]
starejshina bajka- [1069]
starik bajko [1069]
starik bajka- [1069]
starik dadu- [2190]
starik iri- [0033]
starik isi- [0034]
starikom stat' bajka- [1069]
starichishche bajka- [1069]
starichok bajku [1069]
starichok bojku- [1069]
staruxa sigi- [8058]
staruxa ini- [0029]
staruxa inä [0029]
staruxa "ini- [0029]
staruxa sigi"i- [8058]
staruxa ny [7005]
staruxa iniä- [0029]
staruxa iniä [0029]
staruxoj stat' inei- [0029]
starushka ini- [0029]
starshij nim- [7085]
starshij bêntü- [1-5 ]
staryj nim- [7085]
staryj bajka- [1069]
staryj xünse- [3046]
staryj stat' bajka- [1069]
stat' kony- [4062]
stat' ñanu- [7639]
stat' {SUBST} kony- [4062]
stat'sja kou- [4011]
stvol ñintê [7603]
stvol toxi [9039]
stvol ñindê [7603]
steklo solê- [8143]
stemnet' xoj- [3040]
stemnet'sja xoj- [3040]
stena xozar [3164]
stena kêj- [4005]
sterech' mumu- [6258]
stesat' kaxê- [4158]
stesnjat'sja xäjry- [3101]
s_tex_por têti- [9022]
stirat' nö- [7025]
stirka tuky- [9243]
stixat' sumê- [8092]
sto dirê [2165]
sto dir [2165]
sto diro- [2165]
sto tridcat' sed'moj nagü- [7041]
sto tridcat' sed'moj dir [2165]
sto tridcat' sed'moj bi- [1015]
stoibishche, gostit' v ma- [6001]
stoibishche, gostit' ne v svoem ma- [6001]
stoit' densi- [2118]
stojbishshem, ostanovit'sja ma- [6001]
stojbishche nätyê- [7051]
stojbishche mazu- [6001]
stojbishche, sosednij ma- [6001]
stojbishchem vstat' ma- [6001]
stojbishchem imet' nätii- [7051]
stojbishchem, mesto ostanovki ma- [6001]
stojbishchem, obychnoe mesto ostanovki ma- [6001]
stojbishchem ostavljat' ma- [6001]
stojbishchem ostanovit'sja ma- [6001]
stol ñêmu- [7531]
stol, nakryvat' ñêmu- [7531]
stol RL stolê [8285]
stolknutym okazat'sja nokê- [7043]
stolknut' nokê- [7043]
stol'ko ñuka- [7521]
stol'ko ta [9014]
stol'ko ta- [9014]
stonat' mêci- [6165]
storona sitiê [8145]
storona kêi [4005]
storona xele [3030]
storona taküa- [9315]
storona kêj- [4005]
storona kê- [4005]
storona mêki- [6025]
storona ni- [7003]
storona ku- [4017]
storona v chume, ... xeli- [3030]
storona ot xozjajskoj xeli- [3030]
storona, prava mêgu [6025]
storona [chego-l.], levaja xorê [3072]
storona [chego-l.], pravaja mêku [6025]
storonu, v ni- [7003]
storonu protiv, v ni- [7003]
stojat' nondi- [7142]
stojat' nênsu- [7142]
stojat' tutu- [9241]
stojat' nondie- [7142]
stojat' suo- [8013]
stojat' mê- [6001]
stradanie bejkê- [1045]
stradat' bejkê- [1045]
strana mêu [6008]
strana mêu- [6008]
strannym byt' tobsu- [9094]
strax xy- [3004]
strashnyj xy- [3004]
strashnym byt' xy- [3004]
strel, nakonechniki muñkê [6133]
strela biti- [1025]
strela bizi [1025]
strela bizi- [1025]
strela nusa [7019]
strela bisi- [1025]
strelka dita- [2204]
strely, nakonechnik muñkê [6133]
streljanie ditu- [2204]
streljat' dizü- [2204]
streljat' xorua- [3163]
streljat' xeti- [3154]
streljat' sêj- [8227]
streljat' dütü- [2204]
stroit' ñusy- [7569]
stroit' me- [6004]
struzhka kabü- [4015]
strjapat' xi- [3003]
stuzha cesê- [9044]
stukat' xosü- [3085]
stukat'sja däntaj- [2129]
stuknut' xua- [3007]
stul ñom- [7531]
stupni nog imet' mirêj- [6157]
stupnja nogi mirê [6157]
stuchat' todä- [9034]
styd sary- [8163]
stydit'sja säru- [8163]
sugrob xü"za- [3238]
sudit' RL sudi- [8234]
sudit' RL sudja [8234]
suetit'sja norby- [7204]
suk mo [6276]
suk mode [6276]
suk xoa [3007]
sukno taña- [9190]
sukonnyj taña- [9190]
sumka RL suñkê [8133]
sumka RL suñkê- [8133]
sumrachnyj tumka- [9250]
sumrachnym byt' tumka- [9250]
sunut' mütê- [6190]
sup by"ê [1031]
sup byê [1031]
sup byê- [1031]
sup by"e- [1031]
sustav ñazüj [7627]
sustav ñasuo- [7627]
sutki däly- [2073]
sutulyj dündi- [2109]
sutulyj dömba- [2108]
sutulyj düomba- [2108]
suxar' RL sügary [8062]
suxar' RL sügary- [8062]
suxozhilie soñkuo [8130]
suxozhilie tañ [9150]
suxozhilie tanu- [9150]
suxoj kosua- [4104]
suxoj kosüö [4104]
suxoj kosö [4104]
suxoj ostat'sja tuxo- [9217]
sushennyj cürü- [9108]
sushennyj kosê- [4104]
sushit' kosü- [4104]
sushit' kodu- [4104]
sushit' cürü- [9108]
sushit'sja kodä- [4104]
sushit'sja kosa- [4104]
sxvatit' kêmê- [4048]
sxvatit' näka- [7008]
sxvatit' bêta- [1150]
sxodit' kony- [4062]
sxodit' xu- [3010]
sxodit' doane- [2267]
schastlivyj tala- [9126]
schastlivyj nägê- [7039]
schitat' tuo- [9286]
schitat' to- [9286]
sshitajut tuo- [9286]
sshityj soce- [8211]
sshit' soce- [8211]
s-argishit' suo- [8013]
s-edat' ñêm- [7530]
s-edenie ostavit', na ñêm- [7530]
s-ezdenie düzü- [2203]
s-ezzhat' kony- [4062]
s-est' ñob- [7530]
s-est' ñam- [7530]
s-est' ñêñ- [7530]
s-est' ñêmu- [7530]
syn nüo [7006]
syn nüozê- [7006]
syn nantu- [7009]
syn nö- [7006]
syn nüo- [7006]
syn kuodümu [4117]
syn tybyj- [9272]
syn ñüo [7006]
syn no [7006]
syn kodümu [4117]
syn nantu [7009]
syn ñäntu [7552]
syn kuodumu- [4117]
syn ñäntu- [7552]
syn ñüo- [7006]
syn ñumaj- [7091]
syn sestry materi süar- [8157]
syn, starshij niny- [7120]
synok nü- [7006]
synok nüo- [7006]
synom byt' nüo- [7006]
Syrada EN syrê- [8166]
syroj säby [8029]
syroj cuzaj [9111]
syroj soñgu [8130]
syroj nety- [7224]
syroj [s rybe, mjase] soñku [8130]
syt byt' nili- [7588]
sytnyj êrêkê- [0021]
sjuda om- [0019]
sjuda êmê [0019]
sjuda "omo- [0019]
sjuda mi- [6014]
sjuda [v etu storonu] êmê [0019]
sjuda napravit'sja mi- [6014]
sjuda poblizhe mi- [6014]
TOP
T. S. EN turku [9261]
tabak ñêmu [7530]
Tadêby EN tadêby [9213]
Tazeby EN tazeby [9245]
tajga xua- [3007]
tajga näjby [7024]
tajga näjby- [7024]
tajga muñku- [6138]
Tajmyr RL têjmirê- [9186]
tak (?) tany- [9016]
tak tani- [9016]
tak taniä- [9016]
tak tany [9016]
tak tê- [9014]
tak têndê [9017]
tak toniä [9016]
tak êmy- [0019]
tak têrê- [9019]
tak tênda- [9017]
tak ta- [9007]
tak tênii- [9016]
tak ta- [9006]
tak cetua [9002]
takzhe toni- [9016]
takzhe têptê [9018]
takoj tere- [9019]
takoj nena- [7125]
takoj tani- [9016]
takoj êm- [0019]
takoj tê- [9006]
takoj têti- [9022]
takoj têptê [9018]
takoj, vot êm- [0019]
takoj, kak etot êm- [0019]
tak-to tania- [9016]
tal'nik nirku [7181]
tal'nik nirkê- [7181]
tal'nik lansa- [5055]
tal'nik länty- [5055]
tal'nik lände [5055]
tal'nik lande- [5055]
tal'nika, kust ländi- [5055]
tam taniä [9016]
tam tam- [9005]
tam tênda [9017]
tam tunda- [9017]
tam tani- [9016]
tam têny [9016]
tam êm- [0019]
tamaany têmêny [9026]
tamga kirbi- [4096]
Tanaka EN taña- [9190]
Tangu EN tañu [9195]
tanec xej- [3068]
tancevat' beti- [1163]
tancovshchica betä- [1163]
tancujushchij beti- [1163]
tarelka RL tare- [9097]
Tasi EN tasi [9238]
taskat' toj- [9218]
taskat' ñima- [7532]
Tatuirovannoe Lico EN soce- [8211]
tatuirovannye soce- [8211]
tatuirovannye ljudi xoro [3072]
tashchit' ñimä- [7532]
tashchit' mile- [6052]
tashchit'sja xezy- [3092]
tajat' döne- [2110]
tajat' döane- [2110]
tverdost' ma- [6023]
tverdyj dönu- [2125]
tverdyj mona- [6204]
tverdyj ma- [6023]
tverdyj dän- [2125]
tvoj tênê [9015]
tvoj tênê- [9015]
telegramma RL telegramê [9065]
telegraf RL telegraxê [9066]
telenok dirxä [2180]
telenok dirxä- [2180]
telenok tosu [9230]
telenok todü- [9230]
telenok todü [9230]
telenok do goda dirxä [2180]
telenok [do sleduj. otela, ot 2 do 3 let dirxä [2180]
telenok [menee goda] tosu [9230]
telenochek tosu [9230]
telefon RL telexonê [9075]
telefon RL telexon [9075]
telefon RL teleponê- [9075]
telefonata (?) RL telexonê- [9075]
telefonist RL telexonistê [9075]
telo xüta- [3161]
temen' nochi xoj- [3040]
temechko xolye- [3131]
temno stat' xi- [3005]
temno stat' xoj- [3040]
temnovatyj xoj- [3040]
temnovat' cimsaj- [9076]
temnoj stat' tosa- [9264]
temnomu, podobnyj tusaj- [9264]
temnota xoj- [3040]
temnushchij tusaj- [9264]
temnyj xoj- [3040]
temnyj xêñkê [3062]
temnyj tusaj- [9264]
temnym byt' xoj- [3040]
temnym stanovit'sja xoj- [3040]
temnym stat' xoj- [3040]
temperatura xeku- [3003]
ten' syzê- [8214]
ten' s rasplyvchatymi ochertanij syzê- [8214]
tepereshnij tyminiä- [9026]
teper' taxa- [9006]
teper' tara- [9019]
teper' ta- [9006]
teper' ta- [9007]
teper' tyminiä- [9026]
teper' tyminä [9026]
teper' tê- [9021]
teper' tymynä- [9026]
teper' tyminia [9026]
teplo xejby [3003]
teplo xejby- [3003]
teplo stat' nünä- [7121]
teplyj xeku- [3003]
teplyj däly [2073]
teplyj xejby- [3003]
teplyj nünä [7121]
teplyj byt' xeku- [3003]
teplyj vremenami xeku- [3003]
teplyj podut' xeka- [3003]
terjat' dü- [2004]
terjat'sja dü- [2004]
terjajushchijsja dü- [2004]
tesemka dä- [2008]
tetiva denti [2122]
tetiva xitê [3094]
tetiva xitê- [3094]
tetiva luka denti [2122]
tetiva nevoda xizê [3094]
tetja kozu [4120]
tetja kozu- [4120]
tetka kozu [4120]
tetka kozu- [4120]
tetrad' RL tetradi [9171]
techenie buo [1164]
techenie buo- [1164]
techenie, v bêzê- [1098]
tech' by- [1112]
tigr RL tigê"rê [9216]
tina lile [5037]
tixij suma- [8092]
tixij denda- [2177]
tixij dönta- [2177]
tixij xetê- [3091]
tixij [o pogode] sumü [8092]
tixim stat' sümäj- [8092]
tixon'kij dönda- [2177]
tixon'kij [o pogode] suma- [8092]
tixoxodnyj dënta- [2177]
tkan' tuky- [9243]
tlet' tujxuaj- [9221]
tlet' tujxoa- [9221]
to êxy [0016]
to [9014]
to vse ravno topta- [9018]
to {PARTIKEL} ê- [0016]
to {PARTIKEL} om- [0019]
to {PARTIKEL} têti [9022]
to {PARTIKEL} êxy [0016]
tovarishch süar [8157]
tovarishch [7009]
tovarishch süar- [8157]
tovarishch süa- [8157]
tovarishch (??) nä- [7009]
tovarishch nä- [7009]
togda taxa- [9006]
togda xo [3008]
togda têra [9019]
togda ta- [9006]
togda têndy- [9017]
togda ta- [9007]
togda manu [6083]
togda têrê- [9019]
togda tati [9022]
togda tênda [9017]
togda têny [9016]
togda êm- [0019]
togda têni- [9016]
togda tania- [9016]
togda RL toda [9132]
tozhe têpta [9018]
tozhe têpta- [9018]
Tojbuvic EN tojbuvic [9-12]
tolkat'sja nogi- [7013]
tolknut' nomê- [7012]
tolknut' mütê- [6190]
tolknut' nomi- [7157]
tolstoj stat' dar- [2169]
tolstyj näjce- [7232]
tolstyj näca- [7232]
tolstyj derê- [2169]
tolstyj der- [2169]
tolshchina derê- [2169]
tol'ko mana- [6083]
tol'ko têti- [9022]
tol'ko bêlta [1081]
tol'ko toniä- [9016]
Tolja EN RL tolä [9052]
tomu nazad tani- [9016]
tonkij döptê- [2035]
tonkovatyj döptê- [2035]
tonkogolosyj segê- [8057]
tonkogolosyj dämo- [2083]
tonkoj stat' deri- [2166]
tonkoj stat' deri- [2179]
tonna RL tonê [9091]
topit' cini- [9079]
topit' cin- [9079]
topor tobêkê [9176]
topor tobêkê- [9176]
topor tobü- [9176]
toporom, byt' s tobêkêj- [9176]
torgovat' tamta- [9133]
torgovec RL kupsy [4378]
torgovlja tamtu- [9133]
toropit'sja cimi- [9074]
tot ê- [0016]
tot têndê- [9017]
tot ta- [9006]
tot manuo [6083]
tot têti [9022]
tot têniê [9016]
tot êmê [0019]
tot êm- [0019]
tot oma- [0019]
tot taj- [9016]
tot têndê [9017]
tot [9014]
tot têti- [9022]
tot têny [9016]
tot tani- [9016]
tot ta- [9007]
tot ta- [9014]
tot têniê- [9016]
tot êxy [0016]
tot mento [6080]
tot mano [6083]
tot, von [na kotoryj ukazyvajut] ta- [9006]
tot [dal'nij] tane [9016]
tot dal'nij ta- [9006]
tot [naxodjashchijsaj dal'she] tane [9016]
Toxodü EN toxo- [9244]
tochit' sel- [8071]
tochnyj söo- [8016]
trava nötê [7027]
trava nüotê [7027]
trava nüozê- [7027]
trava nezê- [7027]
trava nözü [7027]
trava bozu- [1098]
trava ozera, glubokaja,porosshaja subo- [8232]
travoj paxnut' nüotêü- [7027]
travjanistyj nüozü- [7027]
travjanistyj nötê- [7027]
travjanistyj nüotê- [7027]
travjanoj nöza [7027]
transe byt', v xesi- [3151]
trebovat' lañgê- [5069]
tredsot tridcat' chetyre nagü- [7041]
tredsot tridcat' chetyre nakü- [7041]
tredsot tridcat' chetyre dirê [2165]
tredsot tridcat' chetyre bi- [1015]
tredsot tridcat' chetyre cetê- [9045]
trepat'sja däby- [2019]
tresk [8219]
tresnut' kyru- [4098]
tretij nagê- [7041]
trexletok =olen' nakü- [7041]
treshchat' xomy- [3228]
treshchat' [drova] xua- [3007]
treshchit' sêci- [8219]
treshchit' xorka- [3080]
tri nagü- [7041]
tri nakü- [7041]
tri [buduchi] nagü- [7041]
tri, po nakü- [7041]
tri raza naku- [7041]
tridcat' nagü- [7041]
tridcat' bi- [1015]
tridcat' dva nagü- [7041]
tridcat' dva bi- [1015]
tridcat' dva siti [8203]
tridcat' sem' nagü- [7041]
tridcat' sem' säjbê [8028]
tridcat' sem' bi- [1015]
trizhdy nakü- [7041]
trinadcatyj nagê- [7041]
trinadcatyj bi- [1015]
trinadcat' nagü- [7041]
trinadcat' bi- [1015]
trisot tridcat' chetyre nagü- [7041]
trisot tridcat' chetyre nakü- [7041]
trisot tridcat' chetyre bi- [1015]
trisot tridcat' chetyre cetê- [9045]
trista dir [2165]
trista nagü- [7041]
tri-podobnyj nagü- [7041]
trogat' ñotau- [7577]
trogat' (?) cü- [9098]
trogat' mendy- [6123]
troe nagü- [7041]
troe, po nakü- [7041]
trojnoj kamsê- [4041]
trojnoj nagü- [7041]
trojnyj nagü- [7041]
tronut' kama- [4048]
tronut' mendy- [6123]
tronut' menti- [6123]
tronut'sja bü- [1029]
tropa ñuodej- [7573]
tropa saruo- [8164]
tropka saro- [8164]
truba RL turuba [9233]
trubka laptu- [5005]
trubka xua [3007]
trubka xoa- [3007]
trubka kintê [4074]
trudnyj sañku- [8128]
trudnyj dämê- [2096]
trudnyj baxiê [1067]
trusit' xy- [3004]
truslivyj sê- [8003]
trjapka tugy- [9243]
trjasoguzka läñko- [5030]
trjaxnut' däjñu- [2155]
tuda taniä- [9016]
tuda tany [9016]
tuda taba"a [9005]
tuda toni- [9016]
tuda toniä [9016]
tuda taba [9005]
tuda ta- [9006]
tuda tam- [9005]
tuda tabaa [9005]
tuda tênii- [9016]
tulovishche xütê- [3096]
tuman kêku- [4026]
tuman kêku [4026]
tumannyj dösê- [2192]
tumannym stat' dösê- [2192]
tundra däñuru- [2144]
tundra mou [6008]
tundra lyndi [5104]
tundra dañur [2144]
tundra däñuru [2144]
tundra däñur- [2144]
tundra näby- [7024]
tundra näjby- [7024]
tundra mou- [6008]
tundra, bezlesnaja däñur [2144]
tupoj (?) ñace- [7572]
tupoj tyêby- [9117]
turdagin FN RL turdagin [9263]
turuxtan lursa- [5026]
tusklyj tumka- [9250]
tusklym byt' tumka- [9250]
tut êm- [0019]
tut têti- [9022]
tuxlyj ci- [9061]
tucha cezu [9365]
tucha cirü [9058]
tucha cirü- [9058]
tucha, dozhdevaja kêjmü [4173]
ty tênê [9015]
ty tênê- [9015]
tysjach dir [2165]
tysjach bi- [1015]
tysjach bi [1015]
tysjach RL tysäca [9280]
tysjach RL tysäci- [9280]
tjulen' sia [8002]
tjulen' si"ia [8002]
tjur'ma RL türü- [9236]
tjazhely sêñku- [8128]
tjazhelye dvux-trex [!] turku- [9155]
tjazhelyj sañku- [8128]
tjazhelyj sêñku- [8128]
tjazhelyj däma- [2096]
tjazhelyj têñkê- [9189]
tjazhelym byt' sêñku- [8128]
tjazhelym stat' sêñku- [8128]
tjazhelym javljat'sja sêñku- [8128]
tjazheljushchij sêñkê- [8128]
tjazhest' sêñkê- [8128]
tjanut' sülü- [8076]
tjanut' nagi- [7008]
TOP
u kade- [4268]
u da- [2201]
u no- [7001]
u, naxodjashchijsja na- [7001]
ubegat' kona- [4062]
ubegat' xuañga- [3064]
ubegat' numa- [7091]
ubegajushchij numa- [7091]
ubezhat' xuañ- [3064]
ubezhat' xojka- [3023]
ubezhat' bi- [1029]
ubivanie kotê- [4008]
ubivat' kota [4008]
ubivat' kota- [4008]
ubivat' kozu- [4008]
ubivajushchij kotê- [4008]
ubivshij kotu- [4008]
ubili, mesto kotü- [4008]
ubirat' näkê- [7008]
ubityj kotu- [4008]
ubityj küa- [4001]
ubityj kêmê- [4048]
ubit' kotê- [4008]
ubit' kozu- [4008]
ubit' degi- [2046]
ubit' kuatu- [4008]
ubit' küa- [4001]
ubit' kou- [4008]
ubit' kêmê- [4048]
ubit'sja koza- [4008]
ubit'sja kotu- [4008]
ubrat' tomnu- [9229]
uvedomlenie RL ubedomlenie [0023]
uvezti kondu- [4067]
uvezti kontu- [4067]
uvezti mynta- [6123]
uvelichit' bêzu- [1098]
uvelichit' bêtuê [1098]
uvelichit' bêtu- [1098]
uvesti konda- [4067]
uvesti kêntu- [4067]
uvidat' kacemi- [4108]
uvidet' ñazu- [7577]
uvidet' kacamo- [4108]
uvidet' ñodi- [7577]
uvidet' kacem- [4108]
uvidet'sja kacemê- [4108]
uvozit' kondu- [4067]
uvjazyvat' seru- [8161]
uvjazyvat' [nartu] seri- [8161]
ugnat' tonu- [9188]
ugodit' bata- [1016]
ugol säj- [8027]
ugol' simi- [8093]
ugol' dezu- [2049]
udar deli [2068]
udar xosi [3085]
udarit' xosü- [3085]
udarit' mone- [6066]
udarit' xo- [3085]
udarit' [drova] xua- [3007]
udarit' [palkom] xo- [3085]
udarit'sja [drova?] xua- [3007]
udarjat' [drova?] xua- [3007]
udarjat'sja xosi- [3085]
udacha tala- [9126]
udacha tala [9126]
udache tala- [9126]
udachliven'kij tala- [9126]
udachlivost' tala [9126]
udachlivyj tala- [9126]
udachlivym stat' mantu- [6037]
udivitel'nyj ñêne- [7545]
udivit' ñêne- [7545]
udivit'sja ñênü- [7545]
udivit'sja ñênüj- [7545]
udivit'sja ñênuü- [7545]
udivlenie ñênü- [7545]
udivlennyj ñêne- [7545]
udivljat'sja ñanä- [7545]
udit' kêmü- [4048]
udobnyj sary- [8184]
udostoverit'sja xuntü- [3045]
udochka bozu- [1098]
uezzhat' suo- [8013]
uezzhat' bü- [1029]
uezzhat' büü- [1029]
uezzhajushchij bü- [1029]
uexavshij bü- [1029]
uexat' büü- [1029]
uexat' bü- [1029]
uexat' kona- [4062]
uexat' kênda- [4067]
uexat' tou- [9282]
uexat' tu- [9240]
uzhe kañkê [4012]
uzhe ñuo- [7501]
uzhe kogu- [4012]
uzhe ño- [7501]
uzhe (?) kogu- [4012]
uzhe ñone- [7542]
uzhina RL uzhinê [0039]
uzhina RL uzhinê- [0039]
uzhinat' ñêm- [7530]
uzhinat' RL uzhinê- [0039]
uzel s bantikom mêro [6146]
uzkij cera- [9043]
uzkij segê- [8057]
uzkij seku- [8057]
uzkij ceru [9043]
uzkij seku [8057]
uzkovaten'kij cerê- [9043]
uzkovatyj sega- [8057]
uzkovatyj cerê- [9043]
Uzkoe EN cera- [9043]
uzlovatyj diñi- [2150]
uznat' dindi- [2121]
uznat' ceny- [9040]
uznat' tumtê- [9253]
uznat' tyê- [9013]
uzor muli [6039]
uzor xozü- [3102]
uzor xotü- [3102]
uzor socu- [8211]
uzorchatyj xotê- [3102]
ujti büü- [1029]
ujti bü- [1029]
ujti suo- [8013]
ujti kona- [4062]
ujti cü- [9098]
ujti düdë [2203]
ujti pod goru xürkü- [3147]
ukaz xozü- [3102]
ukolot' naru- [7172]
ukrast' toly- [9207]
ukrashenie däptu- [2037]
ukrashenie xucü- [3098]
ukrashenie, bokovoj daptu- [2037]
ukrashenie, zhenskoe däptü- [2037]
ukrashenie, kolennoe daptu- [2037]
ukrepit' dänê- [2125]
ukrytie bêñkê- [1088]
ukrytie lêmê- [5044]
ukusit' sakê- [8055]
uletat' dämu- [2086]
uletat' tou- [9282]
uletat' bi- [1029]
uletet' têu- [9282]
ulech'sja tondaj- [9169]
ulica bênti- [1086]
ulice, [byt'?] na bonti- [1086]
ulice, na bonte- [1086]
ulice, na bêndi [1086]
ulice, na bonte [1086]
ulice, po bênti- [1086]
ulicu vyjti, na bondi- [1086]
ulicu, na bondi- [1086]
ulicu, na bêndi [1086]
ulicy, s bênti- [1086]
ulicy, s bonte [1086]
uluchshit' nägi- [7039]
uluchshit'sja nägi- [7039]
ulybat'sja xisi- [3082]
um ñondo- [7549]
um ñonda [7549]
um korsê- [4091]
umelyj ceny- [9040]
umelyj cety- [9372]
umen'shit'sja tanê- [9137]
umeret' kuo- [4001]
umeret' kü- [4001]
umeret' koce- [4143]
umershij kuo- [4001]
umershij ko- [4001]
umet' ceny- [9040]
umirat' kuo- [4001]
umirat' ko- [4001]
umnica ñonda- [7549]
umnyj ñonda- [7549]
umnyj ñontê- [7549]
umyval'nik nö- [7025]
unesti kontu- [4067]
unesti kênda- [4067]
unesti mynta- [6123]
univermag RL unibermag [0015]
unosit' banu- [1125]
untajki xuajmê- [3041]
unty xuaj- [3041]
unty xuajmu [3041]
unty xuajmu- [3041]
upast' mono- [6090]
upast' tuty- [9267]
upast' bênü- [1082]
upast' soxü- [8031]
upast' narbi- [7178]
upast' (?) saxu- [8031]
upast' xeta- [3192]
upast' xebo- [3135]
upitannyj bañgê- [1052]
upomjanutyj bo- [1118]
upomjanut' toce- [9029]
upomjanut' bo- [1118]
upravljat' mênü- [6030]
uprek buo- [1118]
uprjazhka xutaru- [3111]
uprjazhka ünsü- [0047]
uprjazhka kênta [4066]
uprjazhka mye- [6012]
uprjazhnogo olenja, ispol'zovat' kak ñaza- [7625]
uprjazhnyx olenyx, exat' na ñaza- [7625]
uprjazh' ünsü- [0047]
upustit' nelxo- [7068]
uroven' niri- [7207]
uroven' niri [7207]
uroven', vstat' niri- [7207]
uroven', na xirê [3069]
uroven', na xirê- [3069]
urovne, naxodjashchijsja na niriê [7207]
urovnevyj niriê [7207]
uroka nachat' xoza- [3102]
uroka nachinat' xoza- [3102]
uronit' mênê- [6090]
usadit' ñêm- [7531]
usest'sja ñêm- [7531]
usilie sêñkê- [8128]
usilit' têñku- [9189]
usilit'sja tañkê- [9189]
uslyxat' dindi- [2121]
uslyshat' sojbu- [8023]
uslyshat' dindi- [2121]
uslyshat' dinti- [2121]
usnut' kundu- [4072]
usnut' kunta- [4072]
uspet' säzy- [8202]
uspokoit' sänu- [8144]
uspokoit' nêkê- [7060]
uspokoit'sja xety- [3091]
uspokoit'sja tunê- [9254]
ustavat' banu- [1082]
ustavit'sja soce- [8233]
ustalost' banu- [1082]
ustalyj bênu- [1082]
ustalym byt' bêno- [1082]
ustanovit' nênsu- [7142]
ustat' bonu- [1082]
ustat' döra- [2161]
ustilat' xon- [3125]
ustydit'sja xiai- [3101]
ust' tobi- [9201]
ust' toxi [9201]
ust' tobi [9201]
ust' toxi- [9201]
Ust'-Avam ON RL ust [0071]
usynovit' nüo- [7006]
uterjat' dü- [2004]
utixat' lêntuo- [5058]
utixnut' lêntuo- [5058]
utka ñañodä [7557]
utka ñañuode- [7557]
utka ñañode- [7557]
utka ñañuode [7557]
utka, morjanka ñanuode [7557]
utomitel'nyj bênu- [1082]
utonut' sy"ê [8007]
utonut' do- [2004]
utonut' syê- [8007]
utonut' döcu- [2229]
utopit' syê- [8007]
utra, s küzia- [4125]
utra, s küza- [4125]
utrennyj küzia- [4125]
utroit' nakü- [7041]
utrom küzä- [4125]
utrom kizua- [4125]
utjazhelit' sêñku- [8128]
uxa by"e [1031]
uxo kou [4010]
uxo ko- [4010]
uxo kou- [4010]
uxod bü- [1029]
uxod bia- [1029]
uxod büj- [1029]
uxodit' bü- [1029]
uxodit' kony- [4062]
uxodit' büü- [1029]
uxudshat' nêmbü- [7114]
uxudshit' nêmbü- [7114]
ucelet' RL syli- [8067]
uchat'sja xozê- [3102]
uchashchijsja xozê- [3102]
uchebnik RL ucebni- [0064]
uchenie xozê- [3102]
uchenik ceny- [9040]
uchetverit' cetê- [9045]
uchitel' xozê- [3102]
uchitel' RL uciteli [0065]
uchitel' RL ucitel [0065]
uchitel' RL uciteli- [0065]
uchitel'nica xota- [3102]
uchit' ceny- [9040]
uchit' xejcu- [3254]
uchit'sja xoso- [3102]
uchit'sja xozê- [3102]
uchit'sja ceny- [9040]
uchit'sja xoto- [3102]
uchit'sja xuozê- [3102]
uchujat' dindy- [2121]
ushi ispol'zovat' kou- [4010]
ushi metit' [olenem] kou- [4010]
ushko kou- [4010]
ushchel'e kyru- [4098]
ushchel'e boñku- [1088]
TOP
fabrika RL xuabirikê [3311]
familija RL xomelê [3262]
familija RL xomelê- [3262]
fanerka tiê- [9012]
fauna mêu [6008]
fauna dämê- [2086]
fevral' bärê- [1005]
fevral' däla- [2073]
ferma RL permê [1194]
flag tugy- [9243]
flora mêu [6008]
futlar bêbê [1077]
futljar bêbê [1077]
futljar [3006]
fufajka RL xuxajkê [3283]
TOP
Xantuj EN xantuj [3235]
xarakterizuet chuvstvo straxa {EXKL} aj [0000]
xarakterizuet chuvstvo straxa {EXKL} ysabö [0000]
Xatanga ON kojku [4029]
xatanga ON ma- [6001]
Xatanga ON RL xatanga- [3275]
Xatanga ON RL xatañê- [3275]
xvalit' xüsä- [3083]
xvatat' xeli- [3030]
xvost têjbu [9179]
xvost têjba- [9179]
xvost cüo- [9118]
Xedirba EN xedirbê [3086]
xemou {EXKL} xemou [3144]
Xerumjaku EN xeru- [3143]
Xeta FlN RL keta"a- [4153]
xiter xondu- [3059]
Xitiptevic EN xitiptevic [3156]
xitren'kij xuandu- [3059]
xitrost' xuandu [3059]
xitryj xuandu- [3059]
xitryj xondu- [3059]
xleb RL kiriba [4095]
xleb RL kiriba- [4095]
xlebnyj RL kiriba [4095]
xlebom paxnut' RL kiriba- [4095]
xmutryj tumka- [9250]
Xündü"maku EN xündü- [3046]
xod dözü- [2203]
xodit' dötü- [2203]
xodit' düotü- [2203]
xodit' xirita- [3093]
xodit' dözü- [2203]
xodit' xezy- [3092]
xodit' kony- [4062]
xodit' cie- [9098]
xodit' dödü- [2203]
xodit' xêru- [3092]
xodit' xon- [3351]
xodit' totu- [9251]
xodit' düt- [2203]
xodit' xudi- [3108]
xodit' xonej- [3054]
xodit' v odinochku dutê- [2203]
xodit' za vodoj näly- [7260]
xodit' [krugom] dötu- [2203]
xodit' neuverenno xexy- [3158]
xodunom xodit' kübia- [4116]
xodjachij xezy- [3092]
xozhdenie xiezy- [3092]
xozhdenie tu- [9240]
xozhdenie dotü- [2203]
xozjain barbê [1055]
xozjain siê [8139]
xozjain cera [9125]
xozjain cera- [9125]
xozjain ñana- [7543]
xozjain ñênêsa [7543]
xozjain barbi- [1055]
xozjain ma- [6001]
xozjain stat' (?) barb- [1055]
xozjajka barbê [1055]
xozjajka barbi- [1055]
xozjajstvo nily- [7064]
xozjajstvo ñali- [7555]
xozjajstvo myä- [6012]
Xojru EN xoj- [3007]
xolm kuo- [4001]
xolm kuoda [4141]
xolm diga [2045]
xolmik cinda- [9361]
xolod cesê- [9044]
xolodat' cesê- [9044]
xolode, pri tese- [9044]
xolodno stat' cesê- [9044]
xolodnovatyj cesê- [9044]
xolodnyj cesê- [9044]
xolodnyj tasi- [9044]
xolodnyj däly [2073]
xolodnyj cese [9044]
xolodnyj deni- [2116]
xolodnyj podut' cesa- [9044]
xolodnym byt' cesê- [9044]
xolodnym stat' cesa- [9044]
xomut byny [1115]
xomut mêrsy- [6153]
xomut RL kama- [4046]
xoreem pol'zovat'sja RL kêri- [4081]
xorej RL kari- [4081]
xorejchik kêri- [4081]
xoreja, nakonechnik lêpsy [5005]
xorkan'ja dazhe cüra- [9107]
xormat' mêca- [6007]
xoronit' xua- [3012]
xoroshij nagê [7039]
xoroshij nägi- [7039]
xoroshij tala- [9126]
xoroshij oraka- [0021]
xoroshij nägêj- [7039]
xoroshij ku- [4017]
xoroshim stanovit'sja nägi- [7039]
xoroshim stat' nägi- [7039]
xorosho nägêi- [7039]
xorosho nägê [7039]
xorosho nägê- [7039]
xorosho arakê- [0021]
xorosho {EXKL} näly [7065]
xorosho {EXKL} mo [6242]
xorosho stat' niägi- [7039]
xorjav RL xoräu [3237]
Xosü EN xosü [3268]
Xositala EN [...] xosi- [3150]
Xotarye EN xotê- [3157]
xoten'e kêrbu- [4086]
xotet' xu- [3010]
xotet' kêrbu- [4086]
xotet' xuj- [3010]
xotet' korbu [4086]
xotet'sja xuj- [3010]
xotet'sja xu- [3010]
xotja kaci [4303]
xrabryj ma- [6023]
xrabryj sêj- [8003]
xranenit' têj- [9014]
xranit' xonu- [3-2 ]
xranit' suambê- [8286]
xranit' xon- [3055]
xranit'sja têj- [9014]
xrebet kuo- [4001]
xrebet koj- [4005]
xrebet kuoda [4141]
xrebet cira [9136]
xrebet xä- [3001]
xrebet bêrê- [1091]
xromoj mundü- [6118]
xrupkij mêrua- [6141]
xrjashch nir [7266]
Xudäku EN xudä- [3079]
xudozhnik RL xudozhnik [3087]
xudoj nêmbu- [7114]
xudoj säxy- [8029]
xursimjaku EN xursi"- [3081]
xursu RL xursu- [3148]
xursu RL xursu [3148]
TOP
Care EN care [9369]
carskij ñuo- [7510]
cvet mou [6008]
cvet daly [2073]
cvet mou- [6008]
cvet luku- [5013]
celikom dulsy- [2286]
celikom bênsê [1084]
celikom toni- [9016]
celit'sja dätê- [2040]
celovat' nösy- [7011]
celyj kanou- [4012]
celyj cerê [9001]
celyj dülsy [2072]
celyj dülse- [2072]
celyj ani- [0008]
celyj boj- [1158]
celyj dulsy- [2286]
celyj dulsy [2286]
cena densi [2118]
cenit' dendi- [2118]
cennyj dendä- [2118]
centr düzy [2208]
cep' xonurê [3259]
cep' byny [1115]
cep' basa [1072]
Cutovic EN cutovic [9275]
TOP
chaevnichat' RL caji- [9120]
chaevnichat' RL caj- [9120]
chaem napoit' RL caj- [9120]
chaem poit' RL caj- [9120]
chaj, vypit' RL caj- [9120]
chaj, zavarit' RL caj- [9120]
chaj, pit' caj- [9120]
chaj, pit' caji- [9120]
chaj, pit' RL caj- [9120]
chaj, pit' RL caji- [9120]
chaj, popit' RL caj- [9120]
chaj RL caj [9120]
chaj RL caj- [9120]
chajka sony [8101]
chajka, sizaja sonu [8101]
chajnik caj [9120]
chajnik nitê [7225]
chajnyj RL caj- [9120]
chasto xüö- [3013]
chasto kani- [4012]
chast' xely- [3030]
chast' kêj- [4005]
chast' [chetvertij] xely- [3030]
chasy RL casê [9371]
chasy RL casê- [9371]
chashka ñuru- [7565]
chashka kida- [4123]
chashka kizê [4123]
chashka kita- [4123]
chashka kita [4123]
chashka kiza- [4123]
chaju, zavarivat' RL cai- [9120]
chaja, ostat'sja bez RL caj- [9120]
chej ma- [6003]
chej ma [6003]
chej syly [8015]
chelovek ñênê"sa [7543]
chelovek ñana- [7543]
chelovek nuê [7006]
chelovek nuê- [7006]
chelovek cerê [9125]
chelovek ñanasa- [7543]
chelovek, molodoj numê [7091]
chelovek, povtorjajushchij slova shamana tuo- [9286]
chelovek RL nuê- [7006]
chelovecheskij ñana- [7543]
chelovecheskij ñênê"sa- [7543]
cheljust' dañka- [2233]
chem, ostat'sja ni s ma- [6003]
chem stat' ma- [6003]
chemodan RL cemo- [9115]
Cheny EN ceny- [9116]
Cheny EN ceny [9116]
Cheraliku EN cera- [9043]
cherv' kolsuo- [4036]
cherv' kolsüo [4036]
cherez berê- [1162]
cherez kunsy- [4071]
cherez ta- [9007]
cherez ni- [7003]
cherez nedolgoe vremja ni- [7004]
cherez nekotoroe vremja koxi- [4160]
cherez nekotoroe vremja cuxo- [9003]
cherez nekotoroe vremja kañgü- [4012]
cherez nekotoroe vremja ta [9014]
cherenok nir- [7206]
cherenok nirta- [7206]
cherep dea- [2006]
chereschur cetua- [9002]
chernen'kij xeñgä- [3062]
chernet' xoj- [3040]
chernet' xeñk- [3062]
chernika xeñkê [3062]
chernika ñuta [7582]
chernoburaja lisica señkê [8130]
chernoburyj señkê [8130]
chernoburyj xêñkê [3062]
chernoburyj kuxu [4020]
chernoglazij sejmy [8096]
chernoglazij xêñkê [3062]
chernoglazij sejmy- [8096]
chernomu, podobnyj xeñkê- [3062]
chernoserebristyj xeñga- [3062]
chernyj xeñgi- [3062]
chernyj señkê [8130]
chernyj kula [4037]
chernyj soñkuo [8130]
chernyj xêñkê [3062]
chernyj tujsa- [9219]
chernyj tusaj- [9219]
chernyj tusaj [9219]
chernyj däxo- [2020]
chernyj, poxozhij na xeñkê- [3062]
chernym stat' xeñgi- [3062]
cherpalka dlja l'da syrê- [8166]
cherpat' sü- [8001]
chert baru- [1054]
chert bozü- [1110]
cherta, poxozhij na baru- [1054]
chertenok baru- [1054]
chetvero ceta [9045]
chetverom stat' ceti- [9045]
chetvertij tetê- [9045]
chetvertyj tetê- [9045]
chetvertyj cetê- [9045]
chetvert' xely- [3030]
chetvert' tetê- [9045]
chetyre cetê [9045]
chetyre cetua [9045]
chetyre tetê [9045]
chetyre cetê- [9045]
chetyre tetê- [9045]
chetyre, po ceti- [9045]
chetyre, po teti- [9045]
chetyrezhdy ceti- [9045]
chetyresta cetê [9045]
chetyresta dir [2165]
chetyrex derzhat' ceti- [9045]
chetyrex olenej, derzhat' ceti- [9045]
chetyrexletok olen' cetê- [9045]
chetyrnadcatyj cetê- [9045]
chetyrnadcatyj tetê- [9045]
chetyrnadcatyj bi- [1015]
chetyrnadcat' cetua [9045]
chetyrnadcat' cetê [9045]
chetyrnadcat' tetê [9045]
chetyrnadcat' bi- [1015]
chexol tu [9239]
chexol xotêzê- [3315]
chexol, ruzhejnyj xotêzê [3315]
chexol, ruzhejnyj xotêzê- [3315]
cheshuja kati [4113]
cheshuja kazij- [4113]
cheshujchatyj kazi- [4113]
cheshuju snimat' kazyj- [4113]
cheshuju snimat' kazy- [4113]
Chimitjaku EN cimij- [9073]
Chimitjaku EN cimi- [9073]
chir betä- [1014]
chir däñku- [2055]
chirej city [9060]
chirej cizi- [9060]
chirovyj betä- [1014]
chirok däñku- [2055]
chislitel'nyj tuo- [9286]
chistit' tomê- [9145]
chistit' kazy- [4113]
chistyj xuar- [3322]
chistyj [o nebe] kou- [4009]
chitat' tuo- [9286]
chitat' to- [9286]
chishchennyj kêzi- [4113]
chto ma- [6003]
chto (?) ma- [6003]
chto ma [6003]
chto ku- [4017]
chto manu [6083]
chto mana- [6083]
chto za ma [6003]
chto, ostat'sja bez ma- [6003]
chto takoe ma- [6003]
chto tol'ko mana- [6083]
chto-govorit' kumuñ- [4057]
chto-dazhe ma- [6003]
chto-ili ma- [6003]
chto-nibud' ku- [4017]
chto-nibud' ma- [6003]
chto-skazat' kumun- [4057]
chto-skazat' kumu- [4057]
chto-skazat' kumuñ- [4057]
chto-to ma- [6003]
chub suñgu- [8131]
chuvstvovat' ma- [6003]
chudesnyj konta- [4068]
chuzhoj mazo- [6001]
chuzhoj ma- [6001]
chuzhoj xunsê [3057]
chum ma- [6001]
chum ma [6001]
chum mazê- [6001]
chum mazu [6001]
chum maz [6001]
chum mata- [6001]
chum made- [6001]
chum madeê- [6001]
chum mazaj- [6001]
chum ved' ma- [6001]
chum, igrat' v ma- [6001]
chum, igrushechnyj ma- [6001]
chum nad pokojnikom, postavit' ma- [6001]
chum postavit' ma- [6001]
chum stavit' ma- [6001]
chum stojat' ma- [6001]
chuma, derzhat' v kachestve xozjajki ma- [6001]
chuma, derzhit' xozjajkoj ma- [6001]
chuma, mesto ma- [6001]
chuma, mesto dlja näty- [7051]
chuma, priobresti zapax ma- [6001]
chuma, ustanovka ma- [6001]
chume, zhit' v ma- [6001]
chumovishche ma- [6001]
chumovishche made- [6001]
chumovishche madeê- [6001]
chumok, ... ma- [6001]
chumok ma- [6001]
chumu, otnosjashchijsja k ma- [6001]
Chunanchar FN cunênceri- [9103]
Chunanchar FN cunancerê [9103]
Chunanchar FN cunancar [9103]
chuprik RL cuprik [9009]
churka dükê [2175]
chut' näsy- [7214]
chut' ne kasê- [4100]
chut'-chut' näsy- [7214]
TOP
shag bua [1161]
shag mirej- [6157]
shag bua- [1161]
shag (?) mirêj- [6157]
shagat' bua- [1161]
shagnut' bua- [1161]
shajtan kêjkê [4029]
shajtan kêjka- [4029]
shajtan =mesto kêjkê [4029]
shalit' xuza- [3278]
shaman ñêzê- [7511]
shaman ñêda- [7511]
shaman ña- [7511]
shaman ñêzê [7511]
shaman (?) ña- [7511]
shaman ñêdê [7511]
shaman ñêtê [7511]
shaman ñêta- [7511]
shaman prijti ño- [7511]
shamana privesti ñaza- [7511]
shamanit' ñê- [7511]
shamanit' mênü- [6030]
shamanit' ñota- [7511]
shamanskij ñazy- [7511]
shamanstva, prigodnyj dlja ñêzy- [7511]
shamanstvo ñêzy- [7511]
shapka lu- [5001]
shapka sêmu [8256]
shapka sêmu- [8256]
shapke, naxodit'sja v sêma- [8256]
shapku imet' sêma- [8256]
shapochka sêmu- [8256]
sharoobraznyj düjxua- [2032]
shatun dütu- [2203]
shaxmaty, igrat' v katê- [4110]
shashka katê- [4110]
shashku, igrat' v katê- [4110]
shevelit'sja ñusi- [7569]
shevel'nut'sja ñusy- [7569]
shedshij xezy- [3092]
sheja bakê- [1044]
sherst' nerby- [7129]
sherst' nerby [7129]
sherst' tar [9170]
sherst' dia- [2172]
sherst' nerêby- [7129]
sherstjanoj nerbyê- [7129]
shest ñü- [7505]
shest tiê [9358]
shest cü"ü [9358]
shest ñuj [7505]
shest ñü [7505]
shest tiê- [9358]
shest, glavnyj rodovoj kumnä- [4075]
shest, poperechnyj xozê- [3160]
shest chuma ñüj [7505]
shest chuma ñü- [7505]
shesternoj kamsê- [4041]
shesternoj mêtü- [6185]
shestero mêtü- [6185]
shestnadcatyj mêtê- [6185]
shestnadcatyj bi- [1015]
shestnadcat' motü- [6185]
shestnadcat' bi- [1015]
shestovoj ñanu- [7680]
shestoj mêtê- [6185]
shest' mêtü- [6185]
shest' motü [6185]
shest' mêtüzê [6185]
shest' mêtüz [6185]
shest' metüzü- [6185]
shest' derzhat' mêtü- [6185]
shest' zaprjagat' mêtü- [6185]
shest' olenej, derzhat' mêtü- [6185]
shest' raz motüzu- [6185]
shest'desjat mêtü- [6185]
shest'desjat bi- [1015]
shest'desjat chetyre motü- [6185]
shest'desjat chetyre cetê [9045]
shest'desjat chetyre bi- [1015]
shest'sot motü- [6185]
shest'sot dir [2165]
shilo tatê [9162]
shilo tarê [9057]
shiloxvost ñojbuo [7513]
shirina tantê- [9144]
shirokij tandê- [9144]
shirokij tantê- [9144]
shirokij i kruglyj lala- [5014]
shirokovaten'kij tandê- [9144]
shirokovatyj tandê- [9144]
shirokon'kij tantê- [9144]
shirokoplechij mêrsy [6153]
shirokoplechij tantê- [9144]
shit dlja ...., maskirovochnyj laxo [5008]
shit' soca- [8211]
shit' saptu- [8211]
shit'sja socü- [8211]
shit'ja, vremja socü- [8211]
shit'ja, orudie dlja socü- [8211]
shishka soñka- [8126]
shishka, kedrovaja sañkê- [8126]
shkola xozo- [3102]
shkola RL kola [4315]
shkola RL askolê [0079]
shkola RL kola- [4315]
shkola RL shkolê- [8088]
shkol'nik xozê- [3102]
shkura kubu- [4020]
shkura kuxu- [4020]
shkura kuxu [4020]
shkura kubu [4020]
shkura dlja sidenija na narte ñom- [7531]
shkura [zhivotnogo (s sherst'ju)] kuxu [4020]
shkura, iz letnej olen'ej sunta- [8317]
shkurka kuxo- [4020]
shkury, chast' sulku- [8077]
shpenek texo [9039]
shpenek cexo [9039]
shpenek teba [9039]
shtormovoj koñxua- [4051]
shtyr' dlja ustanovki podveski ñibê [7609]
shuba dako [2064]
shuba lu- [5001]
shuba kubu- [4020]
shuba dako- [2064]
shuba kuxu- [4020]
shum deli [2068]
shum saü [8023]
shum saü- [8023]
shumet' sojbu- [8023]
shumet' nir- [7273]
shumet' däjsü- [2193]
shurshat' simsä- [8251]
shutit' namtê- [7080]
TOP
shcheka xotuo [3088]
shcheka xotuo- [3088]
shcheka xotü- [3088]
shchelkat' RL solko- [8034]
shchelknut' RL sêlkê- [8034]
shchel' kyru- [4098]
shchel' se [8009]
shchel' loca- [5086]
shchel' se- [8009]
shchel' sie- [8009]
shchel' xontäj- [3155]
shchenok konê- [4061]
shchetka cimi- [9073]
shchetka ne- [7025]
shchetka na podoshve olenja baru [1092]
shchitom, idti oxotit'sja ... s maskirov laxua- [5008]
shchuka RL süka [8142]
shchuka RL suka- [8142]
shchurit'sja xosa- [3181]
TOP
E ê [0000]
E {EXKL} ê [0000]
Ebej êbêj [0024]
Evenka asä- [0011]
Evenka asä [0011]
Evenka [0011]
Evenka RL evenka [0073]
Evenka RL evenka- [0073]
Ency somatu- [8258]
Etazh RL êtazh- [0031]
Etazhnyj xoryê- [3095]
Etakij êm- [0019]
Eto [9014]
Eto [9014]
Eto têndê- [9017]
Eto êm- [0019]
Eto ta [9014]
Eto to [9014]
Eto omo [0019]
Eto omo- [0019]
Eto oma [0019]
Eto omo [0019]
Eto têti- [9022]
Eto (?) ma- [6003]
Eto ta- [9006]
Eto êm [0019]
Eto tê- [9014]
Eto ta [9005]
Eto têti [9022]
Eto têndê [9017]
Eto "omo [0019]
Eto tanie [9016]
Eto (?) tê- [9006]
Eto têrê- [9019]
Eto tênti- [9017]
Eto "om- [0019]
Eto têny [9016]
Eto "omo- [0019]
Eto ta [9014]
Eto [zdes' naxodjashchijsja] êm- [0019]
Etot êm- [0019]
Etot êmê [0019]
Etot têti [9022]
Etot [9014]
Etot têtê- [9022]
Etot têndy- [9017]
Etot êmy- [0019]
Etot tê- [9006]
Etot têndê [9017]
Etot [blizhnij] am- [0019]
Etot zdes' [dal'she chem emty] êm- [0019]
Etot iz neskol'kix tê- [9005]
TOP
jubka RL düka [2256]
jug ñua [7502]
jug ñua [7503]
jug muñku- [6138]
jukola xoki [3239]
jukola xuaky [3239]
jukola xoky- [3239]
jukola xoaky- [3239]
jukola RL düku- [2258]
junosha nantu- [7009]
junosha ñäntu [7552]
junosha nantu [7009]
junosha ñäntu- [7552]
junosha nä- [7009]
junosha ñumaj- [7091]
Jura EN duria [2030]
Jura EN duria- [2030]
jurak RL dürakê [2160]
jurta RL dürta [2289]
TOP
ja mênê [6005]
ja myñ [6005]
ja my- [6005]
jabloko RL däblakê [2271]
javit'sja tu- [9240]
jagel' diê- [2007]
jagoda ñuta- [7582]
jagoda dägê- [2269]
jagoda ñuza- [7582]
jagoda ñuta [7582]
jagoda ñoza [7582]
jagoda ñuozê- [7582]
jazyk siêde [8207]
jazyk siêde- [8207]
jazyk buo- [1118]
jajcevidnyj mênu- [6091]
jajcevidnyj mênu [6091]
jama mêu [6008]
jama dämo [2145]
jama sir- [8165]
jama däma- [2145]
janvar' sesuj [8261]
janvar' sätya- [8202]
jarkij xoj- [3040]
jarkij katê- [4109]
jarkij ku- [4017]
jasnyj tujxua- [9255]
jasnyj däly [2073]
jasnyj tunê- [9255]
jasnyj kou- [4009]
jasnyj nägê- [7039]
jastreb lyñxy [5052]
jashchik kory [4145]
jashchik kory- [4145] TOP