UTBILDNING PÅ UNIVERSITETSNIVÅ

Föreningen för en Syrisk-ortodox folkhögskola

inbjuder alla syrianska/assyriska studenter, organisationer och kyrkliga institutioner till en seminariedag den 
8 maj 1999 på Stockholms universitet.

Temat för dagen kretsar kring utbildning på högre nivå bland syrianer/assyrier. De ämnen som skall tas upp till diskussion är bl a studentlivet, syrianers/assyriers attityd till utbildning samt rekrytering av ungdomar till högre studier.

Programmet för dagen:

10.30 Information om folkhögskolan: Önver Cetrez, doktorand vid Uppsala universitet

11.00 Utbildningsförhållanden för syrianska/assyriska flickor och kvinnor: Meryem Garis, doktorand vid Göteborgs universitet

11.45 Paus

12.00 Diskussion kring föreläsningsämnet

12.30 Lunch

13.15 Rekryteringssvårigheter till högre studier: Fuat Deniz, doktorand vid Örebro universitet

14.00 Paus

14.15 Diskussion kring föreläsningsämnet

14.45 Avslutning

Deltagande på seminariedagen är gratis, men anmäl gärna ditt intresse till Önver Cetrez på tel 018 - 69 25 58 eller per mail: Andreas.Onver.Cetrez@teol.uu.se

Välkommen!
Föreningen för en Syrisk-ortodox folkhögskola.

 

Web Master: Gabriel Rabo

Updated: 18.4.99
[Suryoyo Online]