BILDNING & UTBILDNING


Föreningen för en Syrisk-ortodox folkhögskola erbjuder alla assyriska och syrianska organisationer, kyrkliga institutioner och studenter till en seminariedag den 30:e januari 1999 vid Hagabergs folkhögskola.

Temat för dagen är kring bildning och utbildning och skillnaderna mellan dessa begrepp vad gäller den assyriska/syrianska folkgruppen i Sverige. Ett antal föredrag, diskussioner och arbetsmodeller för framtida aktiviteter kring bildning och utbildning kommer att fylla dagens program. 

Syftet med seminariedagen är också att informera om folkhögskoleföreningen. I mars i år kommer en ansökan om att starta en folkhögskola för assyrier/syrianer i Sverige att lämnas in till Folkhögskolerådet. En eventuell folkhögskola kan därmed starta under år 2000. För dig som är student på högskolenivå kan seminariedagen vara av intresse, inte minst för att den tänkta folkhögskolan kan utgöra en framtida arbetsplats.

10.00 Denho Özmen, ordförande. Inledning och reflektioner kring bildning och  utbildning för assyrier/syrianer i Sverige.

10.30  Samuel Rubenson, docent, och Lennart Jacobs, rektor. En helhetssyn på kristen och folklig utbildning.

11.30 Syrianska Ungdomsförbundet. Synpunkter och reflektioner.

11.45 Assyriska Ungdomsförbundet. Synpunkter och reflektioner.

12.00  Lunch

13.00  Önver Cetrez, doktorand, och Feryan Deniz, från Arbetsförmedlingen. Tidigare kurser anordnade av folkhögskoleföreningen.

14.00  Paneldiskussion: Hur skall vi arbeta för en skola för den assyriska/syrianska folkgruppen i Sverige.

16.00  Sammanfattning och avslutning. 

Anmäl dig gärna till Önver Cetrez på tel 018-692558 eller skriv till Andreas.Onver.Cetrez@teol.uu.se om du är intresserad att närvara. Seminariedagen avslutas med en musikfest på kvällen.
 Web Master Gabriel Rabo
14.01.1999
[HOME] [NEWS] [Conference]