STÄRK DIN IDENTITET!
Lär känna din egen kultur och den svenska

· En samhällsorienterande motivations- och fördjupningskurs, 
med tyngdpunkt på data, identitetskännedom, 
syrisk-ortodox etik, historia och religion, svenska, samhällskunskap m.m.

· Anordnad av Föreningen för en Syrisk-ortodox Folkhögskola i 
samarbete med Arbetsförmedlingen i Södertälje.

Omfattning
Undervisningen sker på helfart, från måndag till fredag, under 14 veckor. Kursen pågår från september till december 1998 och vänder sig till ungdomar mellan 20-28 år, med minst 9 årig grundskoleutbildning. Behöriga lärare kommer att undervisa i kursen.

Syfte
Syftet med kursen är att ge deltagarna en tvärkulturell kompetens genom att lära sig att växla mellan flera språk och kulturer, finna trygghet och identitet, stärka sitt självförtroende och hitta glädje i kunskap.

Arbetsformer
I undervisningen kommer man att jämföra Sverige och Mellan Östern i områden som kultur, religion, samhälle, skola och miljö. 

Personer som har en assyrisk/syriansk bakgrund och som har studerat, skaffat sig bra yrken och lärt känna det svenska samhället väl kommer att föreläsa och berätta om sina erfarenheter och situation. 

Undervisningen skall utgå från deltagarnas egna erfarenheter och intressen, och kunskap skall sättas i ett sammanhang och kopplas till vardagslivet, yrkeslivet, samhället och hemmet.

Studieekonomi
Finansiering av kursen sker genom utbildningsbidrag.

Kontaktpersoner
Kontakta följande personer för mer information:
Syrisk-ortodoxa Folkhögskoleföreningen
Denho Özmen, tel: 08-187797/55060938
Önver Cetrez, tel: 018-692558. 
På Af, Hanna Kino och Feryan Deniz.
 

Välkommen!


 
 
Web Master: Gabriel Rabo

Updated: 26.8.98
[Suryoyo Online]